Najbolj znana podoba Marije Matere dobrega sveta (foto: Pasquale Sarulllo / Wikipedia)

V kraju Genazzano, v škofiji Palestrina blizu Rima, slovi že dolga stoletja znamenito svetišče Matere božje dobrega sveta.

Čudodelna podoba naj bi po legendi 25. aprila 1467 čudežno dospela iz Skadra v Albaniji, od koder je krščansko ljudstvo bežalo pred nasilnimi muslimani. Čudodelna podoba je prav majhna in lahko brž opaziš, da je bizantinskega sloga. Marija drži na levi roki božje Dete. Jezušček pa se z desnico ovija Mariji okoli vratu, levo rokico pa steza ob vrhnjem robu Marijine obleke. Jezušček ima rdečo srajčko, Marijina obleka pa je zelena. Vrhnji plašč je pri obeh sinje barve. Čez obraz Matere božje in Deteta se razliva nežna in ganljiva žalost. Posnetki te podobe so se razširili po vsem svetu. Znamenita je podoba Matere božje dobrega sveta v Madridu, pred katero je tolikokrat molil sv. Alojzij Gonzaga kot mlad fant in ob neki priložnosti jasno spoznal Marijin klic in nasvet, naj stopi v Jezusovo družbo. Podobe Matere božje dobrega sveta boš našel tudi v slovenskih cerkvah; v Kostanjevici ob Krki pa slovi znana božja pot Matere božje dobrega sveta na Slinovcah. Tej skrivnosti sta v Sloveniji posvečeni še dve cerkvi.

Češčenje Matere božje dobrega sveta so širili posamezniki, zlasti nekateri goreči duhovniki, posebej pa redovniki, predvsem red puščavnikov sv. Avguština, ki tudi oskrbuje romarsko svetišče v Genazzanu, sv. Alfonz Ligvorij in njegovi redovniki redemptoristi, maristi in v najnovejši dobi Klaverjeva družba pomožnih misijonark za Afriko, ustanova blažene Marije Terezije Ledochovske (glej 6. julij).

Namestniki Jezusa Kristusa so goreli za češčenje Matere božje dobrega sveta: Urban VIII. je leta 1630 romal v Genazzano na božjo pot. Pij VI. je dovolil praznik Matere božje dobrega sveta vsemu redu puščavnikov sv. Avguština, ki naj ga obhajajo 26. aprila. Pij IX. je že od mladosti zelo častil Mater božjo dobrega sveta. Novo sv. mašo je opravil v Rimu pred oltarjem, ki je posvečen Materi božji dobrega sveta. Leon XIII. je leta 1884 potrdil nove duhovne dnevnice in nov mašni obrazec za praznik Matere božje dobrega sveta; leta 1903 pa je ukazal, naj v litanijah Matere božje molimo nov vzklik: Mati dobrega sveta, prosi za nas. Praznik sedaj obhajajo skoraj v vsej vesoljni sv. Cerkvi, pri nas zlasti uršulinke.

VIR: Leto svetnikov, 2, 1999. Smolik, M., ur., Celje, Mohorjeva družba, str. 212-213, marija.si