Za zdaj mu je delovanje v Sloveniji prepovedano. (foto: posnetek zaslona)

Člani Slovenske škofovske konference (SŠK) so bili v zadnjem času opozorjeni na številna vprašanja, ki se pojavljajo v zvezi z delovanjem duhovnika Roza Palića iz tržaške škofije.

Na 141. izredni seji, ki je potekala 9. avgusta 2023, so škofje sklenili, da duhovniku Rozu Paliću s strani SŠK ni izdano dovoljenje za izvajanje dejavnosti duhovnih seminarjev ali predavanj v Sloveniji. Zato škofje odsvetujejo vernikom, da se v tujini udeležujejo njegovih srečanj in t. i. eksorcizmov. Animatorji in voditelji molitvenih skupin, ki delujejo na osnovi pobud duhovnika Roza Palića, naj se obrnejo na generalnega vikarja svoje (nad)škofije.

Takole je sporočila generalna tajnica SŠK s. Marija Šimenc:

“Duhovniki, redovniki ali laiki, ki želijo organizirati molitvena oz. duhovna srečanja ali predavanja z gosti iz tujine, morajo predhodno pridobiti soglasje SŠK (prim. SSŠ 11/2017, 226). Dovoljenje mora pridobiti organizator oz. odgovorna oseba, ki ima stalno bivališče oz. sedež v Republiki Sloveniji preko obrazca na spletni strani SŠK (https://katoliska-cerkev.si/dokumenti-in-publikacije/obrazci). Gostujoči predavatelj mora imeti dovoljenje SŠK oz. krajevnega ordinarija za izvajanje vseh zasebnih ali javnih predavanj, duhovnih seminarjev, t. i. duhovnih ozdravljenj, molitev, vodenje duhovnih vaj in drugih oblik oznanjevanja katoliškega nauka (prim. kann. 386 in 392 ZCP). K prošnji je potrebno priložiti vsaj eno prilogo, ki dokazuje verodostnojst gostujočega predavatelja in iz katere je razvidna skladnost njegove vsebine s katoliškim naukom. Priložena dokazila morajo biti datumsko ažurna in aktualna.”

Iz obrazložitve je razvidno, da želijo škofje imeti urejen položaj, saj se je v zadnjih letih predvsem zaradi epidemije covid19 in z njo povezanih nekaterih verskih elementov pojavljalo precej veliko število odklonov, ki so povzročali razdor znotraj Cerkve. Pri patru Paliću naj bi prihajalo predvsem do primanjkljaja sodelovanja z njegove strani, smo neuradno izvedeli. To seveda ne pomeni, da je prepoved njegovega delovanja pri nas trajna – če bo do sodelovanja prišlo in se bodo vprašanja razčistila ter ne bo pomislekov s strani SŠK, mu bo SŠK naknadno spet odobrila delovanje. Seveda pa je to tudi stvar tistih, ki organizirajo molitvena srečanja in ne zgolj samega gosta.

P. Rosario Palić (1969) sicer izhaja iz Janjeva (Kosovo), precej časa je deloval v vrstah frančiškanov, nato je ustanovil novo skupnost Stalnih častilcev Presvete Trojice. Že nekaj let deluje kot eksorcist v škofiji Trst.

C. R.