Abraham in Sara (vir: James Tissot / Wikipedia)

Očak Abraham, ki danes goduje, je ne samo oče narodov, ampak tudi pravzor vere. Je začetek biblične zgodovine (pred njim so vse osebe biblična prazgodovina), takrat pa postava še ni bila razodeta. Veroval je Božjim obljubam. 

Junija 2020 je papež Frančišek med splošno avdienco v katehezi predstavil Abrahamovo molitev, je poročal slovenska sekcija spletnega portala Vatican News. Papež Frančišek je pozval, naj se po zgledu Abrahama, ki je molitev živel v stalni zvestobi Božji obljubi, učimo moliti z vero, vedno pripravljeni sprejeti Božjo besedo in jo postaviti v prakso. Izhodišče kateheze je bil odlomek iz Prve Mojzesove knjige, v katerem Gospod obljubi Abrahamu veliko potomstvo:

Po teh dogodkih se je Abramu v videnju zgodila Gospodova beseda, rekoč: »Ne boj se, Abram! Jaz sem tvoj ščit, tvoje plačilo bo zelo veliko.« […] In Abram je rekel: »Glej, nisi mi naklonil potomstva, zato, glej, bo moj dedič hlapec moje hiše.« A glej, zgodila se mu je Gospodova beseda, rekoč: »Ne bo ta dedoval za teboj, temveč tisti, ki bo prišel iz tebe, bo tvoj dedič.« Popeljal ga je ven in mu rekel: »Poglej proti nebu in preštej zvezde, če jih moreš prešteti!« Potem mu je rekel: »Tako bo s tvojim potomstvom.« Veroval je Gospodu in ta mu je to štel v pravičnost. (1 Mz 15,1.3-6)

Abraham zaupa obljubi

Papež Frančišek je na začetku kateheze izpostavil, da v Abrahamovem življenju nenadoma odjekne glas. Glas, ki ga vabi, naj se poda na pot, ki se zdi nesmiselna: glas, ki ga bodri, naj se izruva iz svoje domovine, iz korenin svoje družine, ter se odpravi proti novi in drugačni prihodnosti. In vse to na osnovi obljube, kateri je treba samo zaupati. Zaupati v neko obljubo pa ni lahko, potreben je pogum. In Abraham je zaupal.

Več si lahko preberete TUKAJ.