foto: Pixabay

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

-Molimo te, Kristus, in te hvalimo,

-ker si s svojim križem svet odrešil.

Gospod, tvoj križ nas velikokrat prestraši, nam vzbuja nelagodje. Največkrat zato, ker ga ne razumemo, ker se nam upira. Pa čeprav vemo, da se v življenju ne moremo izogniti trpljenju. Je del naše realnosti. In s tem, ko se križa otepamo, si nalagamo tudi nove križe. In zato postaja križ težak.

Sedaj imamo priložnost, da križ objamemo. In da po tvojih ranah, tvojem trpljenju, tvoji preliti krvi, tvojem križu in smrti na njem, ozdravimo. Naj nas ta križev pot vodi iz zasužnjenosti v svobodo, iz skrčenosti v zmago nad bolečino, iz groba v vstajenje.

-Usmili se nas, o Gospod,

-usmili se nas.

 

Prva postaja:

Pilat obsodi Jezusa na smrt

-Molimo te, Kristus, in te hvalimo

-ker si s svojim križem svet odrešil.

Iz prvega Janezovega pisma:

»Pred njim bomo pomirili svoje srce, če nas srce obsoja; saj je Bog večji od našega srca in spoznava vse. Ljubi, če pa nas naše srce ne obsoja, smo z Bogom zaupni in dobimo od njega, kar ga prosimo, ker se držimo njegovih zapovedi in delamo, kar mu je všeč.« (1Jn 3, 20-22)

Gospod, sodbe nas tolikokrat ranijo. Že bežno obsojanje ljudi nas globoko prizadene. Predsodki, stereotipi, govorice, obrekovanje – vse to nas tako zelo tepe. A tudi sami smo udeleženi v tem početju. Odpusti nam, Gospod. Sedaj, Jezus, odpuščam tistemu, ki me sodi, in v duhu prosim odpuščanja človeka, ki sem ga sodil. (kratka tišina)

-Usmili se nas, o Gospod,

-usmili se nas.

Nadaljevanje TUKAJ.