Turnišče (foto: Wikipedia)

Vedno, ko odpremo novomašno številko Družine, nas seveda pričaka cel regiment duhovnikov jubilantov in zgolj peščica novomašnikov. Navadno je to dober mesec pred izvedbo duhovniških premestitev, ki se ne zgodijo čez noč, ampak se njihov proces začne kakšen mesec prej. Škofije ponavadi premestitve objavijo šele »post festum«, čeprav se tudi takrat dogaja, da delegacije župljanov skušajo »sanirati stanje« zaradi odhoda priljubljenega župnika. Pred tem je podatke o premestitvah težko dobiti, saj je vedno več župnij, ki spletnih strani ne ažurira ali pa jih sploh več nima.

In kako kaže z letošnjimi premestitvami? Pred časom smo že pisali, da so bratje minoriti vrnili škofijam v upravljanje več župnij, med drugim župnijo Turnišče, Podčetrtek in tudi ljubljansko bolniško župnijo, ki jo bo že v kratkem prevzel Anže Cunk, ki je bil zadnje leto kaplan v ljubljanski župniji Žale (Sv. Križ). Za zdaj župnijo upravlja p. Vladimir Rufin Predikaka OFM Conv, ki je bil zadnje leto brez bolniškega kaplana – p. Cristian Balint namreč nadaljuje duhovniško pot med škofijskimi duhovniki, zadnje mesece je kot duhovni pomočnik deloval v župniji Selca, kjer bo tamkajšnji župnik Damjan Prošt dobil v upravo še župnijo Sv. Lenart (doslej oskrbovana iz Stare Loke). Po novem bo župnik v Sori pri Medvodah (in soupravitelj župnije Sv. Katarina – Topol). Od tam odhaja dolgoletni župnik Jože Čuk. Župnik v Smledniku David Jensterle pa bo od 1. avgusta dalje tudi soupravitelj župnije Trboje, ki jo je po smrti zadnjega tamkajšnjega župnika Alojzija Oražma upravljal šenčurski župnik Urban Kokalj.

Dobili smo tudi informacijo, da se združujeta župniji Žabnica ter Sv. Duh pri Škofji Loki, vendar naj bi do formalne združitve prišlo šele z začetkom leta 2026. Iz župnije pa odhaja dosedanji duhovni pomočnik Franci Klopčič, ki bo prevzel novo službo.

V zvezi z brati minoriti naj povemo, da dosedanji turniški župnik p. Toni Brinjovc prevzema funkcijo župnika, gvardijana in rektorja svetišča na Ptujski gori, kjer bo nasledil patra Marjana Vogrina, skupaj z njim bosta delovala tudi p. Andrej Mohorčič in p. Janez Kurbus, ki sta mu doslej pomagala v Turnišču. P. Martin Gašparič bo novi župnik v Olimju, kjer so bratje minoriti že predali celjski župniji okoliške župnije, ki so jih oskrbovali po smrti Jožeta Rogača, župnika v Podčetrtku. Vojaški kaplan p. Vito Muhič se seli v Piran, že omenjeni p. Vladimir Rufin Predikaka pa bo soupravitelj župnij Videm pri Ptuju in Leskovec. To pa pomeni, da bratje minoriti dokončno zapuščajo Ljubljano, kjer so oskrbovali župnijo Sv. Peter (center prestolnice) ter bolniško župnijo, nekdaj pa so imeli samostan na Zaloški cesti ter v Sostrem.

Informacij o tem, kdo naj bi po novem upravljal župnijo Turnišče, še nimamo. Lokalni mediji v Prekmurju sicer objavljajo številne namige, tudi o tem, kako naj bi nekdanji župnik Boris Tibaut zaradi škofa Petra Štumpfa dokončno zapustil duhovništvo.

V novomeški škofiji je prav tako precej novosti. V stolno župnijo v Novo mesto prihaja novi župnik Klavdio Peterca, ki je doslej deloval v Mokronogu. V Mokronog pa prihaja Janez Zdešar, doslej župnik v Veliki Dólini. Na njegovo mesto pa prihaja Ludvik Žagar, do sedaj dolgoletni župnik v Leskovcu. Po neuradnih podatkih naj bi v župnijo Leskovec za novega župnika prišel Matej Gnidovec, do sedaj kaplan v Šentjerneju. Dosedanji stolni župnik v Novem mestu dr. Silvester Fabjan pa prevzema vodenje župnij Raka in Studenec, kjer je bil iz pastorale umaknjen Boštjan Gorišek, kar je sprožilo precej nejevolje med župljani. Kdo trenutno vodi župnijo, je sicer neznano širši javnosti, saj so podatki o osebju na župnijah na spletni strani škofije Novo mesto precej neažurni: po lanskih premestitvah teh podatkov nihče ni spremenil. Kar kaže na to, da se zaradi tega nihče kaj dosti ne vznemirja.

Omenimo naj še, da župniji Veliki Gaber in Sela pri Šumberku zapušča duhovni pomočnik Florijan Božnar.

V koprski škofiji velikih premestitev verjetno ne bo, saj v tej škofiji še vedno pričakujejo imenovanje novega škofa.

Toliko za zdaj o informacijah o premestitvah.

C. R.