foto: Pixabay

V soboto, 9. septembra 2023, bo v vseh šestih slovenskih škofijah potekal tradicionalni molitveni dan za duhovne poklice. Letos bo osrednje geslo Poklicani, da bi živeli. V nadaljevanju objavljamo spored dogajanja po škofijah:

Škofija Koper

Molitveni dan za nove duhovne poklice v Škofiji Koper bo v soboto, 9. septembra 2023, v baziliki na SvetiGori. Posebej želimo ta dan prositi za nove duhovne poklice, za svetost poklicanih, za vse tiste, ki v naši škofiji opravljajo katehetsko službo, in za družine, v katerih rastejo in zorijo duhovni poklici, da bo tudi na tak način prišlo do izraza letošnje geslo: Poklicani, da bi živeli.

Spored srečanja: 

Ob 8.00 molitev križevega pota s Prevala na Sveto Goro.
Ob 9.30 srečanje za strežnike in strežnice in otroke v kapeli prikazovanja. Vabljeni so zlasti strežniki in strežnice iz GPO. Vsi naj s seboj prinesejo svoje strežniške obleke. (Istočasno bo v baziliki molitvena ura.)
Ob 10.30 sveta maša s somaševanjem letošnjih jubilantov in drugih duhovnikov. Pri sveti maši sodelujejo GPO, katehisti in katehistinje ter jubilanti.
Ob 13.00 kratek koncert.
Ob 13.30 litanije Matere Božje in blagoslov z Najsvetejšim.
Ervin Mozetič, škofov vikar za pastoralo 

Nadškofija Ljubljana

Letošnji škofijski molitveni dan za duhovne poklice bo potekal v soboto, 9. septembra, na Brezjah pod geslom Poklicani, da bi živeli. Na eni strani geslo predstavlja vlogo krščanskega oznanila, ki prinaša Življenje, da bi imeli polnost življenja. Nagovarja tako krščanske družine in skupnosti kot tudi vsakega kristjana, da bi prinašali drug drugemu »iz dobrega zaklada svojega srca dobro« (Lk 6,45).

Po drugi strani pa nas geslo spodbuja k prevzemanju odgovornosti. Vsak izmed nas ima nezamenljivo vlogo pri misijonskem delovanju Cerkve. Vsak izmed nas je nepogrešljiv člen pri rasti Božjega kraljestva. Zato nenehno »cincanje«, »okolišarjenje« in neodločenost predstavljajo določeno zavoro pri prinašanju radosti odrešenja do vsakega posebej. Z molitvijo želimo ohrabriti in kot Cerkev potrditi vse tiste, ki jih Bog danes kliče na poseben način v svojo službo.

Tudi s tem molitvenim dnevom se borimo za vsako družino, ki ne ceni duhovnega poklica v svoji sredi, za vsako župnijsko skupnost, ki išče načine, kako bi mlade navdušili za velikodušnost in služenje, za vsakega, ki se bori s svojimi strahovi in se boji prepustiti Jezusu. Zato ni vseeno, ali smo na Brezjah ali nas ni. Spodbujam peš romanja in kolesarjenje do Brezij, pa tudi da povabite vse bolne in ostarele, ki ne zmorejo na Brezje, da se z nami povežejo in prispevajo svoj del k učinkovitosti romarskega shoda.

Potek: ob 9.00 molitvena ura, ob 10.00 sveta maša.

Jure Ferlež,
voditelj KPP

Nadškofija Maribor

Nadškofijski molitveni dan za nove duhovne poklice ter svetost in stanovitnost poklicanih bo potekal v soboto, 9. septembra 2023, pri Mariji zavetnici s plaščem na Ptujski Gori. Geslo Poklicani, da bi živeli nosi s sabo dvojno sporočilo. Najprej je vabilo vsem vernim, da v sebi poglobimo in okrog sebe razširjamo veselje do življenja, ki je neprecenljivi Božji dar. Nadalje kliče vse, ki smo poklicani k hoji za Kristusom, zlasti še vsi poklicani v duhovne poklice, da bi radostno in polno živeli poklic, v katerega nas je poklical Bog.

Začetek molitvenega dneva bo ob 8.30, sočasno na treh krajih:
– v baziliki Marije zavetnice s plaščem bo molitvena ura pred izpostavljenim Najsvetejšim;
– v Frančiškovi dvorani bo program za otroke in mlade, zlasti za ministrante;
– po romarski poti bo križev pot.
Ob 9.30 bodo v cerkvi pete litanije Matere Božje z odpevi.
Ob 10.00 bo sveta maša – somaševanje bo vodil nadškof metropolit msgr. Alojzij Cvikl DJ.

Pri molitveni uri, križevem potu in sveti maši posebej sodelujejo duhovniki, mladi, ministranti in drugi verniki iz dekanij: Ptuj, Zavrč in Velika Nedelja. Med sv. mašo bosta bogoslovca Žiga Kreft in Timotej Fijavž Vivod prejela službo akolita, bogoslovec Jure Golob pa bo sprejet med pripravnike za diakonat in prezbiterat.

Vabljeni duhovniki, redovniki, redovnice, župnijski animatorji in molivci za duhovne poklice, drugi župnijski sodelavci in verniki, da skupaj z nadškofom molimo za nove duhovne poklice ter za svetost in stanovitnost poklicanih.

Center za duhovne poklice 

 

Škofija Novo mesto

Molitveno bdenje za nove duhovne poklice 

V noči s petka na soboto, 1. in 2. septembra 2023, bo po župnijah in redovnih skupnostih novomeške škofijepotekalo tradicionalno molitveno bdenje za nove duhovne poklice. Samostanske skupnosti bodo molitveno uro opravile v svojih hišnih kapelah, župniki pa povabite svoje vernike v domačo cerkev. Bdenje bomo začeli v petek ob 19.00 in končali v soboto ob 9.00. Primerna oblika bdenja vsebuje molitveno uro pred Najsvetejšim in po možnosti sveto mašo za nove duhovne poklice.

Razpored molitvenega bdenja: petek, 1. september 
19.00–20.00 Ajdovec, Bela Cerkev, Boštanj, Brusnice, Cerklje ob Krki, Čatež ob Savi, Čatež Zaplaz, Črnomelj, Kočevska Reka
20.00–21.00 Kočevje, Mirna, Semič, Sela pri Šumberku, Škocjan, Tržišče, Vavta vas, Velika Dolina, Zagradec, Žužemberk
21.00–22.00 Raka, Stara Cerkev, Stari trg ob Kolpi, Stopiče, Sveti Duh Veliki Trn, Sv. Križ Gabrovka, Sv. Križ Podbočje
22.00–23.00 Adlešiči, Ambrus, Bučka, Črmošnjice, Dole pri Litiji, Fara pri Kočevju, Mozelj, Toplice, Suhor, Veliki Gaber, Vinica
23.00–24.00 Mirna Peč, Mokronog, NM-stolnica, NM-sv. Janez, NM-sv. Lenart, NM-Šmihel, Podgrad, Podzemelj, Prečna

Sobota, 2. september 
00.00–1.00 Karmeličanke
1.00–2.00 Šolske sestre de Notre Dame
2.00–3.00 Šolske sestre sv. Frančiška Kristusa Kralja (ŠSFKK), sestre Corpus Christi
4.00–5.00 Kartuzijani
5.00–6.00 Hčere krščanske ljubezni
6.00–7.00 Dobrnič, Dragatuš, Hinje, Kostanjevica na Krki, Krško, Leskovec pri Krškem, Metlika, Soteska
7.00–8.00 Šentjanž, Šentjernej, Šentrupert, Šmarjeta, Št. Peter Otočec, Trebelno, Trebnje 8.00–9.00 Banja Loka, Osilnica, Poljane, Preloka, Radovica, Sinji Vrh, Studenec, Šentlovrenc, Šmihel pri Žužemberku

Molitveni dan za duhovne poklice bo v soboto, 9. septembra, v Marijinem božjepotnem svetišču na Zaplazu ob 9.00. V novomeški škofiji molitveni dan je združen tudi s srečanjem ministrantov. Geslo srečanja je Poklicani, da bi živeli! Verujemo, da vsakega kristjana Sveti Duh vzpodbuja, da v Božjem vinogradu v polnosti uresniči svoje poslanstvo, nekateri tudi v duhovniškem ali redovniškem poklicu.

Ob 9.00 se bo začela molitvena ura, ki jo bodo vodile sestre redovnice. Ob isti uri bo tudi srečanje ministrantov z generalnim vikarjem Petrom Kokotcem v prostoru pod zakristijo.
Ob 10.00 bo sveta maša, ki jo bo vodil upokojeni škof msgr. Andrej Glavan, pri njej bodo stregli ministranti dekanije Žužemberk. Spovedovali bodo duhovniki dekanije Črnomelj. Po sveti maši bo srečanje ministrantov z g. škofom.

Anton Gnidovec, škofijski referent za duhovne poklice