foto: škofija Novo mesto

V ponedeljek, 4. septembra 2023, je na povabilo novomeškega škofa msgr. dr. Andreja Sajeta v prostorih Škofije Novo mesto potekalo srečanje z direktorjem Policijske uprave Novo mesto gospodom Igorjem Juršičem.

Škof dr. Andrej Saje je na srečanju izpostavil skrb za dobro vseh ljudi, še posebej najbolj ranljivih. Sogovornika sta se pogovarjala o izzivih v današnjih družbi, v kateri tako krajevna Cerkev v Novem mestu kot policija lahko skupno pripomoreta k varnosti in kvalitetnemu bivanju prebivalcev mesta in okolice. Pri tem sta izpostavila nasilje v družinah, s katerim se srečujejo policisti na terenu in kjer lahko Cerkev po duhovnikih opozarja na to problematiko ter na različne načine pomaga žrtvam družinskega nasilja.

Direktor PU Novo mesto Igor Juršič je predstavil delo Policijske uprave in policijskih postaj, pri tem pa še posebej delo vodij policijskih okolišev, ki skrbijo za preventivo na področju svojega policijskega okoliša ter za dobro sodelovanje z ljudmi. Pri tem je izpostavil, da je zelo pomembno, da najprej sami po svojih močeh poskrbimo za svojo varnost. Dotaknila sta se vlomov v cerkve in zakristije, ki jih je bilo v mesecih juliju in avgustu veliko prav na področjih PU Novo mesto in PU Ljubljana. Policija aktivno preiskuje ta kazniva dejanja, za Cerkev pa je pomembno, da poskuša s tehničnimi in drugimi sredstvi primerno zavarovati župnišča in kulturno dediščino.

Duhovniki po župnijah lahko skupaj s policijo veliko naredijo za varnost pešcev v jesenskih in zimskih dnevih. Izven urbanih področij je večerna hoja po cesti, ko gredo otroci od verouka ali ljudje peš k sveti maši in domov, lahko zelo nevarna, če pešci niso vidni oziroma primerno osvetljeni z odsevniki in svetlimi oblačili. Policija in duhovniki bodo po župnijah opozarjali ljudi na pomembnost varne hoje po slabo razsvetljenih ali neosvetljenih cestah brez pločnikov.

Škof dr. Andrej Saje se je zahvalil za vse požrtvovalno in skrbno delo policistov in policistk ter kriminalistov in kriminalistk in drugih uslužbencev policije, oba sogovornika pa sta se strinjala, da je še veliko področij, pri katerih lahko sodelujeta za boljšo kvaliteto življenja vseh ljudi.

V torek, 5. septembra 2023, pa je v prostorih škofije Novo mesto potekalo srečanje s predsednikom Slovenske škofovske konference, škofom Andrejem Sajetom ter predstavnikoma omenjenega zbora, Francetom Cukjatijem in Janezom Podobnikom. Predstavnika Zbora za Republiko sta v pogovoru predstavila poslanstvo in delovanje Zbora ter poudarila, da škofje s svojim delovanjem odpirajo prostor dobrega upanja v post-krščanskem svetu. Izrazila sta nujo po graditvi skupne pripovedi in potrebo tako po temeljnem navdihu kakor tudi po oblikovanju konstruktivnih vprašanj, povezovanju ter dobri komunikaciji na terenu. Zbor za Republiko želi svoje poslanstvo približati čim večjemu številu ljudi.

Škof Saje je poudaril, da podpira družbeno aktivnost, odgovornost in prizadevanje za dobrobit naroda. Ljudje naj se zavedajo, da lahko veliko naredijo, saj niso le gledalci, ampak soustvarjalci pozitivnih drž in premikov naprej. Kristjanu lahko poglobljena vera pomaga k večji družbeni odgovornosti. Verni in neverni skupaj gradimo svet, ki bo dober za naše ljudi. Tudi vera je za državo pozitivna vrednota in v življenje vnaša dodano vrednost. Prizadevati si moramo tako za strpnost kot za bratstvo. Dejal je še, da podpira prizadevanja Zbora za Republiko, vendar ne v smislu vmešavanja v politiko, temveč v smislu naloge Cerkve, ki je povezovanje, prebujanje ljudi, da izstopajo iz privajenih okvirjev in spodbujanje dobrega delovanja v lastnem okolju in širši družbi.

V nadaljevanju pogovora so se sogovorniki dotaknili aktualnih dogodkov v Sloveniji in Evropi, kakor tudi možnih pozitivnih pobud in načinov spodbujanja ljudi, da bi se v skupnem prostoru vse bolj spoštovala in uresničevala demokratična načela dobrega sobivanja in sodelovanja.

SŠK