foto: El Greco / Wikipedia

Na današnji dan goduje apostol sv. Jakob starejši, njegov god je tudi liturgični praznik. 

O kom je govora, ko govorimo o sv. Jakobu? Med dvanajsterimi sta dva apostola nosila to slavno hebrejsko ime, ki je pripadalo tudi Abrahamovemu vnuku in očetu dvanajsterih Izraelovih rodov. To ime je nosil tudi oče Jožefa, moža Božje Matere Marije in Jezusovega skrbnika. Medtem ko Jezusov sorodnik sv. Jakob mlajši goduje s sv. Filipom 3. maja, pa je Jakob starejši eden od Zebedejevih sinov in brat apostola ter evangelista Janeza, ki je bil med apostoli najmlajši (goduje 27. decembra).

Jakob starejši je bil doma iz enega od mest ob Genezareškem jezeru, njegov oče Zebedej se je preživljal z ribištvom. Oba z Janezom je Jezus poklical in sta zapustila ribiški poklic. Skupaj s Petrom sta bila Zebedejeva sinova del trojice, ki je Jezusa spremljala ob posebnih priložnostih: ob obuditvi Jairove hčere od mrtvih, ob spremenjenju na gori ter ob trpljenju v Getsemanskem vrtu, ko je Jezus potil krvavi pot. Oba sta se tudi imenovala “sinova groma” in sta tu in tam tudi nekoliko nepremišljeno prosila Jezusa, da bi smela sedeti eden na njegovi levici, drugi na desnici. Njuna mati Saloma je poleg Janeza stala pod križem skupaj z Jezusovo materjo Marijo ter njeno soimenjakinjo Marijo, materjo Jakoba mlajšega.

V dneh Jezusovega trpljenja se je Jakob, kot večina apostolov, potuhnil, po Jezusovem vstajenju od mrtvih pa je bil z drugimi apostoli v Jeruzalemu. Malo vemo o njegovem delovanju po Jezusovem vnebohodu in prihodu Svetega Duha. Pisec Apostolskih del poroča, da je Herod »dal z mečem usmrtiti Jakoba, Janezovega brata«. To naj bi se zgodilo okrog velike noči leta 44. Njegovi posmrtni ostanki so bili prenešeni v špansko Kompostelo, kjer je znamenita katedrala sv. Jakoba in romarska pot.

Sv. Jakobu je v Sloveniji posvečenih 68 cerkva, na kar opozarjajo tudi nekatera krajevna imena, kot denimo Šentjakob, Štjak, itd. Je pa sv. Jakob tudi zavetnik romarjev, posvečena mu je tudi župnijska cerkev v Medžugorju, ki je bila dokončno zgrajena konec 60-let prejšnjega stoletja, iz stare cerkve, ki se je podrla, pa je bil tja prenešen kip sv. Jakoba, ki stoji v prezbiteriju.

C. R.