foto: Pixabay

Ministrstvo za kulturo je dalo v javno obravnavo predlog zakona, ki uslužbencem katoliške in drugih cerkva znižuje plačevanje nadomestila za socialne prispevke s 100 na 60 odstotkov.

Poslanec Jožef Jelen je na ministrico za kulturo dr. Asto Vrečko naslovil pisno poslansko vprašanje glede omenjenega ukrepa.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju:

Ministrstvo za kulturo je 10. 3. 2023 dalo v javno obravnavo predlog Zakona o spremembi Zakona o verski svobodi. Rok za oddajo predlogov, pripomb in mnenj je bil 20. marec 2023.

Predlog spremembe zakona spreminja višino namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost uslužbencev cerkev in drugih verskih skupnosti. Predlagana sprememba zakona tako posega le v 1. odstavek 27. člena zakona, ki določa višino osnove za državno finančno pomoč za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost uslužbencev cerkev in drugih verskih skupnosti.

Poleg tega predlog spremembe zakona v prehodnih določbah ukinja Uredbo o načinu ugotavljanja kriterijev za priznanje statusa splošno koristne organizacije cerkvi ali drugi verski skupnosti in za določitev višine namenske državne finančne pomoči za plačilo prispevkov zavarovanca za socialno varnost njihovih uslužbencev, ki je začela veljati 13. 5. 2022.

Torej, s tem zakonom namerava vlada uslužbencem katoliške in drugih cerkva znižati plačevanje nadomestila za socialne prispevke s 100 na 60 odstotkov.

Predsednik vlade dr. Robert Golob se je januarja sestal s katoliškimi škofi, ki naj bi mu bili omenili, da si ne želijo znižanja odstotka nadomestila za socialne prispevke.

Glede na navedeno me zanima:

1.     Zakaj ste se odločili za pripravo spremembe zakona o verski svobodi?

2.     Zakaj je bil predlog zakona v javni obravnavi samo 10 dni?

3.     Koliko in kakšne pripombe so bile podane v javni obravnavi?

4.     Ali je predlog o znižanju nadomestila za socialne prispevke za duhovnike koalicijsko usklajen in ga podpira predsednik vlade?

5.     Kako vidite položaj duhovnikov v primerjavi s samozaposlenimi v kulturi ob dejstvu, da le ti lahko kandidirajo za državne dotacije in štipendije, imajo tudi bolniško, duhovniki pa ne?

Vir: SDS