foto: Wikipedia

Če je v Lurdu pritekla voda tam, kjer je Marija pokazala Bernardki, naj koplje – se čudež morda ponavlja v Medžugorju? Zadnje dni so v javnost prišli videoposnetki iz Podbrda, s hriba prikazovanj, od koder sedaj priteka voda.

Gre sicer za dokaj kamnit in sušnat grič, ki ga mnogi imenujejo tudi Crnica in je poraščen z nizkim rastjem. Tam so postavljene postaje rožnega venca ter Marijin kip na mestu, kjer je šesterica vidcev leta 1981 prvič videla Gospo. Med desetimi medžugorskimi skrivnostmi pa je tudi omenjeno, da bo v prihodnosti Marija tam pustila znak, za katerega bo jasno, da ga niso izdelale človeške roke in bo neuničljiv.

Seveda je možno, da so potočki vode, ki tečejo z griča navzdol, posledica obilnih padavin, ki jih je pozimi nekaj več. Vendar se mnogi sprašujejo, ali gre morda za ponovitev biblijskega čudeža, a zanimivo je, da je sestra Emmanuel v svoji knjigi opisala tudi preroštvo človeka, ki je bil rojen leta 1901, imenoval se je Mate Šego. Bil je domačin iz župnije Medžugorje, nešolan in nepismen, obdeloval je svoj kos zemlje in živel v hiši brez elektrike in tekoče vode. Rad je pil domač tropinovec, vedno je bil nasmejan in šaljiv. Živel je v Podbrdu, ob vznožju Hriba prikazovanj.

Precej desetletij pred začetkom prikazovanj, ko je še stala stara cerkev v Medžugorju (slednje ni več), je začel sokrajanom prerokovati, da bo nad njegovo hišo nekega dne veliko stopnišče, kjer bo stopnic toliko kot dni v letu. Medžugorje bo zelo pomembno, ljudje bodo sem prihajali iz vseh strani sveta, je povedal. Cerkev ne bo več tako majhna kot sedaj, pač pa precej večja in polna ljudi, ne bo mogla sprejeti vseh, ki bodo prišli. Mnogo bo ulic in zgradb, precej večjih od naših hišic sedaj, je rekel. Nekatere zgradbe bodo ogromne. Mate se je ob tem tudi razžalostil, saj bo veliko zemlje prodano tujcem, ki bodo začeli graditi hiše. Na tej planini – mišljen je Hrib prikazovanj – bo toliko ljudi, da ne bo mogoče spati ponoči.

Ob tej pripovedi so se mnogi nasmejali, češ spet je popil preveč žganja. Vendar je dejal, naj ne izgubimo svojega izročila, naj veliko molimo. “Tu bo izvor, ki bo dal veliko vode, toliko, da bo nastalo jezero, naši ljudje bodo  imeli čolne, ki jih bodo privezali za veliko skalo.

Spletni portal vjera.hr navaja tudi pričevanje človeka, ki sicer nima nobenih mističnih doživetij, a je sanjal vidni znak, ki se bo pojavil na Hribu prikazovanj. Tam je tudi nastal izvir vode iz male luknje v skalah. Voda je tekla s hriba in se prebijala med kamenjem vse do malih trgovin ob vznožju hriba, je povedal o sanjah. Mnogi bodo odstranjevali vodo iz zgradb. Vendar je potok postajal vse večji, voda je prešla cesta in nadaljevala pot na ravnino, ki vodi do cerkve. Tam se je izlival v reko, ki je prihajala izpod cerkve.

Takšne pripovedi nas spomnijo na napoved tretje od medžugorskih skrivnosti, slednja govori o velikem znaku. Da je tudi v vodi nekaj čudežnega, dokazuje dejstvo, da je bilo to področje vedno zelo sušno.

C. R.