Koprske orgle v stolnici (foto: Lea Kalc Furlanič)

Zavod za cerkveno glasbo vabi na 3 spletne delavnice z naslovom Liturgična glasba vélikega tedna, ki bodo po naslednjem sporedu:

 • Cvetna nedelja — v torek, 7. marca 2023, ob 17.00;
 • Veliki četrtek in veliki petek — v torek, 14. marca 2023, ob 17.00;
 • Velikonočna vigilija in velika noč — v torek, 21. marca 2023, ob 17.00.

Delavnice so namenjene podrobni seznanitvi s posebnostmi liturgične glasbe v okviru obhajanj vélikega tedna. Predvideni program bo obsegal:

 • pregled liturgičnih vsebin cvetne nedelje (procesija, blagoslov zelenja, petje pasijona …),
 • predstavitev na novo prilagojenih glasbenih elementov cvetne nedelje (spevi med procesijo, predstavitev izdaje Trpljenja našega Gospoda Jezusa Kristusa),
 • vsebino glasbenih elementov krizmene maše,
 • pregled vsebin večerne maše velikega četrtka in glasbene posebnosti,
 • glasbo križevega pota v koralni obliki,
 • posebnosti obredov velikega petka (češčenje križa, prilagoditve koralnih napevov v slovenski jezik …),
 • predloge za bogato vključitev psalmov v obhajanje velikonočne vigilije ter druge glasbene posebnosti tega obhajanja,
 • predloge za slovesno obhajanje velike noči s pomočjo liturgične glasbe.

Več informacij in obrazec za prijavo najdete na naslovu https://cerkvena-glasba.si/veliki-teden-2023.

Cecilija Oblonšek / Zavod za cerkveno glasbo