Dr. Peter Nastran, duhovnik, župnik župnije Koroška Bela:

“V svoj predal elektronske pošte in predala sporočil programov za komunikacijo prek interneta čez dan skoraj vsako uro dobim proticepilno sporočilo. Ugotovil sem, da so za teoretike in znanilce zarote značilne naslednje lastnosti:

  1. V govorih se večinoma ne predstavijo.
  2. Nimajo nobene izobrazbe ali neustrezno izobrazbo in so brez strokovnih izkušenj.
  3. Niso zaposleni, so upokojeni ali živijo od socialne podpore. Imajo ogromno časa za internet.
  4. V življenju niso prevzeli nobenih odgovornih nalog ali so odpadniki iz ustanov in so postali njihovi nasprotniki.
  5. Njihovo življenje kaže na splošno neurejenost, kar se vidi v zunanji neurejenosti in neurejenosti prostora, iz katerega se javljajo. Njihova notranja čustvena neurejenost kaže tudi na neodpuščanje in konfliktnost.
  6. V svojih govorih so presenetljivo glasni in pogumni, jasni in odločni, tako da dajejo vtis prepričljivosti, gotovosti in verodostojnosti.
  7. Vsebina govorov in člankov je skrajno pesimistična in navajajo vse najslabše, kar bi bilo možno, in to v največji možni meri, na primer: posvetitev satanu, gotova smrt, neplodnost vseh.
  8. Vsebina sporočil anticepilcev in nasprotnikov je popolno nasprotje od oznanila krščanskega upanja. Sporočila vzbujajo dvom, strah, negotovost, nezaupanje: to so tipična znamenja napadov hudega duha.
  9. Količina in odmevnost teh lažnih sporočil (novic) je veliko večja od količine in odmevnosti verodostojnih sporočil s strani Cerkve in države. Dezinformacija oziroma neinformiranost in napačna informiranost je torej največja hiba sedanjega stanja. Brezdelneži imajo zaradi obilice časa toliko večjo informativno moč od države in Cerkve.
  10. Za svoje izjave ne prevzemajo nikakršne odgovornosti.”

Vir: Časnik.si (prispevek je v celoti objavljen TUKAJ)