foto: Pixabay

Potrebujemo Svetega Duha! In že prebiva v naših srcih; a je tako ali drugače v nas po malce ’pospal’; zaradi različnih ovir v naših srcih, kot tistih, ki so v osrčju naših skupnostih, v družbi in v svetu … . Potrebno ga je sprostiti.

Verujemo v Gospoda Svetega Duha, ki oživlja; ki obuja od mrtvih; ki ozdravlja; ki razsvetljuje; ki rešuje naša življenja; ki v puščavi daje vodo iz skale; ki iz petih rib in dveh hlebov nahrani pet tisoč mož in pusti za seboj dvanajst polnih košar ostankov; ki Pavla in Sila reši iz najgloblje ječe; ki premaga v srcih apostolov strah pred Judi; ki omogoči Petru, dokler veruje hojo po vodi; ki daje slišati binkoštni nagovor številnim ljudstvom v njihovim maternem jeziku … . Jezus je vse opravljal v moči Svetega Duha, kot tudi Njegovi apostoli. V tem tednu bomo naredili sledeče korake do razlitja Tretje božje osebe v naša srca in skupnostih na Binkošti: 1.) sledili bomo sv. Ignacija v Duhovnih vajah, ko nas želi popeljati do ljubezni v naših srcih … a to ni končni namen; 2.) premišljevanje veroizpovedi kot priprava na obnovo krstnih obljub; 3.) obnova krstnih obljub, ki je najpomembnejša naša obljuba v našem življenju; 4.) četrti korak bo obnova poročne ali duhovniške/redovniške obljube. Ne more se prehvaliti sadov razlitja Svetega Duha, ki ga kristjan v tem ali onem krščanskem poklicu prejeme po pripravi in obnovi življenjske obljube. 4.) binkoštno 50 dnevnico pa bomo kronali na Binkošti s posvetitvijo Svetemu Duhu, po Brezmadežnem Srcu, Njegove Neveste. Morda bo to za koga prva posvetitev Svetemu Duhu, ki pa iz duhovno teološkega stališča ni nič posebnega: posvetitev oz. izročitev se opravi Troedinemu Bogu. To bo naša sklepna pot do razlitja Svetega Duha v naša srca, v naše skupnosti, na Cerkev in ves svet, na rojstni dan Cerkve, na polnost velikonočnega praznovanja, na Binkošti! Naj nam pri tem pomagajo tudi pričevanja ter premišljevalna molitev v tihoti. Bog nas blagoslovi v naših prizadevanjih!

PONEDELJEK, 17. maj, Jošt, puščavnik, 4. dan binkoštne 9 dnevnice

1. UVODNA molitev:

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Mati Vstalega in Nevesta Svetega Duha, prosim Te, izprosi nam razlitje Svetega Duha!

2. Pričevanje iz življenja vernikov:

Med igranjem nogometa sem se poškodoval. Naslednje jutro nisem mogel stopiti na nogo in sem se po stopnicah spuščal po rokah. Poslali so me k zdravniku v LJ in tam slikali ter povili nogo ter mi dali bergle. Predvideli so daljše okrevanje. Naslednji dan so me peljali k molitveni uri, nisem mogel ne hoditi, ne voziti avtomobila. Že med pripravo nanjo, ker sem jo animiral pa sem začutil blagodejne učinke. Iz molitvene ure pa sem odšel z berglami na ramenih. Še isti dan sem nosil po istih stopnicah, po katerih sem se pred tem spuščal po rokah zaboj težkih drv. Slava in čast Svetemu Duhu, ki ga je Oče poslal v Jezusovem imenu in njegovi Materi Mariji!

Neka gospa se je zelo težko odločila za naraščaj, imela je hude zdravstvene težave. Prosila je za molitev, da bi se prav odločila, da ne bi izzivala usode. Gospod pa jo je k temu – ponovni zanositvi – zelo spodbudil in rodila je zdravega otroka, kljub temu, da zdravstvene težave niso bile ne ozdravljene, ne odpravljene in je morala veliko pretrpeti, se boriti, a je zmogla, z božjo pomočjo. To je bila resnično njena velika zmaga v Svetem Duhu! Slava in čast Svetemu Duhu, ki ga je Oče poslal v Jezusovem imenu in njegovi Materi Mariji!

3. OSREDNJA molitev:

Marija, kraljica apostolov … prosi za nas!

Marija, kraljica mučencev …

Marija, kraljica spoznavalcev … prosi za nas!

Sveti Duh, daj nam edino potrebne vednosti! … prosimo te usliši nas!

Sveti Duh, navdihuj nas, da bomo znali izvrševati dobra dela! … prosimo te usliši nas!

Pridi Sveti Duh, pridi po Brezmadežnem Srcu tvoje presvete neveste! Pridi! Nikar se ne mudi!

Kri in voda, ki si svoj čas privrela iz Jezusovega srca kot studenec usmiljenja za nas, Vate zaupam.

Sveti nadangel Mihael … s svojo lučjo nas razsvetli!

Sveti nadangel Mihel … s svojimi krili nas varuj!

Sveti nadangel Mihael … s svojim mečem nas brani in reši! Amen!

Marija, Mati Vstalega Gospoda in Nevesta Svetega Duha, odpovedujemo se sebi, dajemo se Tebi, sprejmi in varuj nas v svojem Brezmadežen Srcu!

Naša Mati, na poseben način v tvojem mesecu in v tej binkoštni 9 dnevnici izročamo in posvetimo tvojemu Brezmadežnemu Srcu vse bolne in umirajoče! Sprejmi jih v zavetje svojega Srca.

»In zdaj Gospod daj bomo tvoji služabniki z vso srčnostjo oznanjali besedo. Iztegni roko, da se bodo dogajal ozdravljenja in znamenja in čudeži v imenu tvojega Svetega služabnika Jezusa. In ko so odmolili, se je stresel prostor, kjer so bili zbrani in vsi so bili polni Svetega Duha in so z vso srčnostjo oznanjali Božjo besedo.« (prim. Apd)

Marija, Nevesta Svetega Duha, tvojemu Brezmadežnemu Srcu, po priprošnji zavetnika Cerkve, sv. Jožefa v binkoštni 9 dnevnici na poseben način izročamo in posvetimo mir v Sveti deželi.

sv. Rok … prosi za nas!

Marija, Devica in Kraljica SLO naroda, izprosi nam Svetega Duha!

Marija, Nevesta Svetega Duha, izprosi nam novih Binkošti!

4. Duhovna misel:

V današnji Božji besedi je zelo zanimiv pogovor med Pavlom in novimi učenci:»Ali ste prejeli Svetega Duha, ko ste postali verni?« Odgovorili so mu: »Saj še slišali nismo, da Sveti Duh je.«  Z Ignacijem nadaljujemo našo pot do Binkošti. V spodnji duhovni misli iz njegovih Duhovnih vaj nas povabi, da bi se odprli Bogu in se mu zahvaljevali, za neštete dobrote, ki jih prejemamo. To je Ignacijeva pot k Svetemu Duhu, nemogoče je namreč govoriti, da imamo Svetega Duha in se Bogu ne zahvaljujemo za dobrote stvarjenja, odrešenja in posebnih darov, ki nam jih podarja. Vzemimo si čas v molitvi, v tihoti, tu Ignacij ne ponudi odlomka iz Božje besede. Po prepoznavanju številnih darov, po zahvaljevanju in po hvaležnosti nas Sveti duh želi popeljati v popolno daritev kot sledi spodaj. Vse prejemamo iz Božjih rok, zato se mu prav tako vračamo, z isto vnemo in z isto velikodušnostjo: z vsem srcem, z vso dušo, z vso močjo in z vsem mišljenjem. Amen.

5. DUHOVNA misel iz Duhovnih vaj sv. Ignacija:

Tu bom prosil notranjega spoznanja tolikih prejetih dobrot, da bi v polnem prepoznanju mogel v vsem ljubiti božje veličastvo in mu služiti. (DV 233)

5.1.

Spomnim se prejetih dobrot stvarjenja, odrešenja in posebnih darov. Z velikim hrepenenjem tehtam, koliko je storil Bog, naš Gospod, zame, in koliko mi je dal od tega, kar ima; potem, kako mi isti Gospod želi dati sam sebe, kolikor je to v skladu z njegovim božjim načrtom. … . (DV 234)

5.2.

Nato pomislim nase in premislim, kaj moram jaz sam po vsej resnici in pravici ponuditi in dati njegovemu božjemu veličastvu; namreč vse, kar imam, in obenem še sebe, kakor tisti, ki daje z velikim žarom:

Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo svobodo, moj spomin, moj razum in vso mojo voljo, karkoli imam ali premorem. Ti si mi to dal, tebi, Gospod, to vračam. V se je tvoje, razpolagaj z vsem popolnoma po svoji volji. Daj mi svojo ljubezen in milost, to mi zadošča. (DV 234)

6. ZAKLJUČNA molitev:

Marija Kraljica in Devica Majnika, naj se v mojem srcu in nad vsem svetom, tudi po tej podaritvi Bogu razlije dar Svetega Duha. Marija, Nevesta Svetega Duha, brez Njega ne moremo ničesar storiti! Izprosi, ne čakaj, in naj bomo uslišani pri tvojem Sinu in Njegovim ter našim Očetom, zdaj in vekomaj. Amen.

TOREK, 18. maj, Janez I. papež, mučenec, 5. dan binkoštne 9 dnevnice

1. UVODNA molitev:

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Mati Vstalega in Nevesta Svetega Duha, prosim Te, izprosi nam razlitje Svetega Duha!

2. Pričevanje iz življenja vernikov:

V SLO smo imeli pred kratkim dva družinska referenduma. In toliko molitev ter žrtev ter duhovne povezanosti v narodu je bilo malokrat. Oba referenduma smo dobili, po pričevanju mnogih po Božji milosti. In tik pred prvim referendumom smo prejeli tudi Božjo obljubo:«Tega ne bom nikdar dopustil v mojem narodu«. … In sedaj se piše že leto 2021 in izšel je že novi družinski zakonik, ki dejansko ureja referendumsko vsebino ločeno od zakonske in družinske zveze. Slava in čast Svetemu Duhu, ki ga je Oče poslal v Jezusovem imenu in Njegovi Materi Mariji!

Tudi tokrat smo se študentje zbrali pri sv. maši pred pričetkom novega akademskega leta v Rimu. In bolj se je sv. maša bližala koncu bolj so se študentje pomikali proti ogradi, da bi pozdravili papeža. Prijatelji – ker sem Slovan – pa so me začeli spodbujati, naj mu tudi jaz kaj zavpijem. Seveda mi niti na misel ni prišlo, da bi to počel, bilo je tudi kar precej bučno: veliko ovacij, pozdravov, ploskanja … pač Janez Pavel II.( JPII. ) Prijatelji pa so bili vztrajni, a tudi JP II. je bil že tik pred zakristijo. Takrat pa vstanem, se pomaknem do prvih stolov pred ogrado, stopim na enega izmed njih ter zavpijem: JPII. hvala za Antona Martina Slomška! … in nato še enkrat na ves glas … tisti september je bil namreč v MB in je razglasil Slomška za blaženega. … In vse okoli mene in po vsej cerkvi … okoli 10 tisoč navzočih je utihnilo. JPII. se ustavi, se obrne, pogleda proti meni … ter mi dvakrat povzdigne v pozdrav palico … Bil sem navdušen in tudi moji prijatelji. Šel sem proti kolegiju in srečal nadškofa in mu vse povedal. In tudi on meni, kako ga je zjutraj srečal. … In imel sem tisto misel: » in učenci so drug drugemu pripovedovali kako so srečali Gospoda«. Slava in čast Svetemu Duhu, ki ga je Oče poslal v Jezusovem imenu in njegovi Materi Mariji!

3. OSREDNJA molitev:

Marija, kraljica devic … prosi za nas!

Marija, kraljica vseh svetnikov …

Marija, kraljica brez madeža izvirnega greha spočeta … prosi za nas!

Sveti Duh, daj nam vztrajati v pravičnosti! … prosimo te usliši nas!

Sveti Duh, Duh, bodi ti sam naše plačilo! … prosimo te usliši nas!

Pridi Sveti Duh, pridi po Brezmadežnem Srcu tvoje presvete neveste! Pridi! Nikar se ne mudi!

Kri in voda, ki si svoj čas privrela iz Jezusovega srca kot studenec usmiljenja za nas, Vate zaupam.

Sveti nadangel Mihael … s svojo lučjo nas razsvetli!

Sveti nadangel Mihel … s svojimi krili nas varuj!

Sveti nadangel Mihael … s svojim mečem nas brani in reši! Amen!

Marija, Mati Vstalega in nevesta Svetega Duha, odpovedujemo se sebi, dajemo se Tebi, sprejmi in varuj nas v svojem Brezmadežen Srcu!

Naša Mati, na poseben način v tvojem mesecu majniku in v tej binkoštni 9 dnevnici izročamo in posvetimo tvojemu Brezmadežnemu Srcu vse predsednike in državne voditelje sveta! Pomagaj jim, da bodo znali s svojimi predlogi rahljati nemir, ki ga prebuja med nami duh needinosti, duh nestrpnosti ter epidemija.

»In zdaj Gospod daj bomo tvoji služabniki z vso srčnostjo oznanjali besedo. Iztegni roko, da se bodo dogajal ozdravljenja in znamenja in čudeži v imenu tvojega Svetega služabnika Jezusa. In ko so odmolili, se je stresel prostor, kjer so bili zbrani in vsi so bili polni Svetega Duha in so z vso srčnostjo oznanjali Božjo besedo.« (prim. Apd)

Marija, Nevesta Svetega Duha, tvojemu Brezmadežnemu Srcu, po priprošnji zavetnika Cerkve sv. Jožefa v binkoštni 9 dnevnici na poseben način izročamo in posvetimo mir v Sveti deželi. Amen.

sv. Rok … prosi za nas!

Marija, Devica in Kraljica SLO naroda, izprosi nam Svetega Duha!

Marija, Nevesta Svetega Duha, izprosi nam novih Binkošti!

4. Duhovna misel:

Tudi danes bomo nadaljevali kot včeraj iz Ignacijeve kontemplacije za dosego ljubezni. Za našega svetnika to ni nekaj abstraktnega in kompliciranega temveč zelo konkretnega. V tej molitvi nas Ignacij želi po Svetem Duhu popeljati, da bi okusili ljubezen, ki nam prihaja v naše življenje po stvarstvu. To pa je tudi Pavlovo pričevanje iz današnje Božje besede: » … le da mi Sveti Duh po vseh mestih spričuje… «. Apostola narodov po vseh priložnostih nagovarja Sveti Duh. Tako tudi sv. Ignacij želi, da bi v stvarstvu okoli nas prepoznali Božjo roko, dobroto, skrb in se mu z enako vnemo in velikodušnostjo tudi izročili, v popolno daritev samega sebe, vse kar imam ali premorem.

5. DUHOVNA misel iz Duhovnih vaj sv. Ignacija:

Tu bom prosil notranjega spoznanja tolikih prejetih dobrot, da bi v polnem prepoznanju mogel v vsem ljubiti božje veličastvo in mu služiti. (DV 233)

5.1.

Opazoval bom, kako Bog prebiva v stvareh: prvinam daje bivanje, rastlinam življenje, živalim čutenje, ljudem umevanje. In tako prebiva v meni, ko mi daje, da sem, da živim, čutim in spoznavam; dela me tudi za svoje svetišče, saj sem ustvarjen po vzoru in podobi njegovega božjega veličastva. (DV 235)

5.2.

Nato pomislim nase in premislim, kaj moram jaz sam po vsej resnici in pravici ponuditi in dati njegovemu božjemu veličastvu; namreč vse, kar imam, in obenem še sebe, kakor tisti, ki daje z velikim žarom:

Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo svobodo, moj spomin, moj razum in vso mojo voljo, karkoli imam ali premorem. Ti si mi to dal, tebi, Gospod, to vračam. V se je tvoje, razpolagaj z vsem popolnoma po svoji volji. Daj mi svojo ljubezen in milost, to mi zadošča. (DV 234)

6. ZAKLJUČNA molitev:

Marija Kraljica in Devica Majnika, naj se v mojem srcu in nad vsem svetom, tudi po tej podaritvi Bogu razlije dar Svetega Duha. Marija, Nevesta Svetega Duha, brez Njega ne moremo ničesar storiti! Izprosi, ne čakaj, in naj bomo uslišani pri tvojem Sinu in Njegovim ter našim Očetom, zdaj in vekomaj. Amen.

SREDA 19. maj, Krispin, redovnik, 6. dan binkoštne 9 dnevnice

1. UVODNA molitev:

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Mati Vstalega in Nevesta Svetega Duha, prosim Te, izprosi nam razlitje Svetega Duha!

2. Pričevanje iz življenja vernikov:

V neki srednješolski veroučni skupini se je dogajalo burno. Nato pa je novi kaplan naredil red. In zgodilo se je tako: večina tistih, ki so na srečanja hodila ‘kar tako’ je odšla in prišli so večinoma novi. In kmalu so se od te skupine ločili študentje, ki so želeli imeti svoja srečanja. In na začetku so bile tri osebe, nato pa je bil prostor kmalu premajhen. In par deklet izmed njih se je odločilo, da bodo poleti odšle v Taize in ko so se vrnile so naredile tudi v župniji takšna srečanja. In vrsto let je ob nedeljah zvečer prihajalo na ta srečanja tudi po 30-40 in še več mladih. In molili so vsako nedeljo v prepevanju in poslušanju Božje besede po debelo uro … . In odločili so se, da bodo začeli hoditi na obiske in animirati versko življenje v dom počitka. … ljudi so vozili tudi na nedeljske izlete. In v tej generaciji, kot tudi kasneje so se začeli tudi v okolici prebujati novi duhovi poklici, kot tudi lepe poroke … danes pa nepozabni spomini, kako nas je Gospod obdaril. Ko pa nas je začelo hoditi samo še par smo goreče prosili Gospoda, naj takšna srečanja ’predamo’ tudi naslednjemu rodu v župniji. In res je Gospod tudi v novi generaciji obudil molitveno skupino in tudi pravo gibanje za mlade družine! … Čez leta pa sem bil ponovno v nekem kraju na novi maši in tam opazil, da je mati novomašnika iz te študentske kot tudi molitvene skupine. Bil sem sila presenečen, kako Bog dela, neverjetno, skrivoma, ne bi mogel nikdar uganiti! Slava in čast Svetemu Duhu, ki ga je Oče poslal v Jezusovem imenu in njegovi Materi Mariji!

Bilo smo na nekem seminarju za novo evangelizacijo in voditelj/duhovnik nam je predstavil molekularno sliko vode pred in po blagoslovu. Ta sestava se z blagoslovom namreč spremeni in molekularna sestava vode po blagoslovu postane veliko bolj popolna. Vse pa nam je izkazal iz molekularnih slik pred in po blagoslovu. Slava in čast Svetemu Duhu, ki ga je Oče poslal v Jezusovem imenu in njegovi Materi Mariji!

 

Prebral sem zelo zanimivo knjigo in v njej pričuje ameriški bolniški duhovnik z mnogoletno prakso s povabilom, naj se vsa zdravila, ki se nam predpišejo pred uporabo blagoslovijo. Pravi, da je namreč znano, da vsa zdravila ne le zdravijo temveč tudi prinašajo nove bolezni/obolenja. To pa povem, ker sem to slišal, da velja enako tudi v SLO stroki. Blagoslov zdravil pred uporabo pa bo po mnenju bolniškega duhovnika to preprečil. Slava in čast Svetemu Duhu, ki ga je Oče poslal v Jezusovem imenu in njegovi Materi Mariji!

3.OSREDNJA molitev:

Sveta Marija … prosi za nas!

Sveta Mati božja …

Sveta devic Devica … prosi za nas!

Sveti Duh, Obljubljeni od Boga Očeta … usmili se nas!!
Sveti Duh, Žarek nebeške luči … usmili se nas!

Pridi Sveti Duh, pridi po Brezmadežnem Srcu tvoje presvete neveste! Pridi! Nikar se ne mudi!

Kri in voda, ki si svoj čas privrela iz Jezusovega srca kot studenec usmiljenja za nas, Vate zaupam.

Sveti nadangel Mihael … s svojo lučjo nas razsvetli!

Sveti nadangel Mihel … s svojimi krili nas varuj!

Sveti nadangel Mihael … s svojim mečem nas brani in reši!

Marija, Mati Vstalega in nevesta Svetega Duha, odpovedujemo se sebi, dajemo se Tebi, sprejmi in varuj nas v svojem Brezmadežen Srcu!

Naša Mati, na poseben način v tvojem mesecu majniku in v tej binkoštni 9 dnevnici izročamo in posvetimo tvojemu Brezmadežnemu Srcu vse delo za nove duhovne poklice, kot tudi vse poklicane v preteklosti, sedanjosti in v prihodnosti. Marija, Kraljica apostolov, nakloni jim vse milosti in darove, da srčno odgovorijo in ostanejo zvesti klicu tvojega Sina.

»In zdaj Gospod daj bomo tvoji služabniki z vso srčnostjo oznanjali besedo. Iztegni roko, da se bodo dogajal ozdravljenja in znamenja in čudeži v imenu tvojega Svetega služabnika Jezusa. In ko so odmolili, se je stresel prostor, kjer so bili zbrani in vsi so bili polni Svetega Duha in so z vso srčnostjo oznanjali Božjo besedo.« (prim. Apd)

Marija, Nevesta Svetega Duha, tvojemu Brezmadežnemu Srcu, po priprošnji zavetnika Cerkve sv. Jožefa v binkoštni 9 dnevnici na poseben način izročamo in posvetimo mir v Sveti deželi. Amen.

sv. Rok … prosi za nas!

Marija, Devica in Kraljica SLO naroda, izprosi nam Svetega Duha!

Marija, Nevesta Svetega Duha, izprosi nam novih Binkošti!

4. Duhovna misel:

To je Ignacijeva kontemplacija: v vseh stvareh in dobrinah, ki nam jih podarja Življenje za življenje gledati Boga, okušati njegovo skrb, ljubezen, nežnost … . Ni pomembno toliko katera in kakšna je ta stvar ali dobrina; ali je to bolj nov ali starejši avtomobil; ali je to večja ali manjša mesečna plača; ali je to več ali manj dopusta na morju ali v visokogorju; ali je to beli ali črni kruh; ali smo videli in poznamo večje število naravnih čudes sveta; ali je naša garderoba izbranih in najbolj poznanih blagovnih svetovnih znamk ali so pretežno SLO; ni bistveno ali smo naravoslovci, družboslovci ali ekonomisti; bistveno je, da za vsem tem gledam ljubečo roko našega Gospoda, ki nam vse to podarja, omogoča … . Bistveno za Ignacija v tej molitveni vaji je okusiti ljubezen, ki stoji za vsem kar prihaja v naša življenja. V smislu sv. Pavla: »Ko bi govoril vse človeške in angelske jezike, ko bi imel dar preroštva, ko bi poznal vse skrivnosti in imel vse spoznanje, ljubezni pa bi ne imel nisem nič, sem brneč zvon, ali zveneče cimbale (prim. 1 Kor 13, 1-3). To je resnično bogastvo, to je resničen zaklad, to je pristna Ignacijeva kontemplacija za dosego ljubezni. To je češčenje in slavljenje Jezusovega Srca! Zato se mu z enako vnemo vračam, darujem, kot sledi spodaj!

5. DUHOVNA misel iz Duhovnih vaj sv. Ignacija:

Gledal bom, kako vse dobrine in vsi darovi prihajajo od zgoraj: kakor moja omejena moč od najvišje in brezmejne moči od zgoraj. Podobno pravičnost, dobrota, vdanost, usmiljenje itd.: kakor žarki iz sonca in voda iz izvira. (DV 237)

5.1.

Nato pomislim nase in premislim, kaj moram jaz sam po vsej resnici in pravici ponuditi in dati njegovemu božjemu veličastvu; namreč vse, kar imam, in obenem še sebe, kakor tisti, ki daje z velikim žarom:

Vzemi, Gospod, in sprejmi vso mojo svobodo, moj spomin, moj razum in vso mojo voljo, karkoli imam ali premorem. Ti si mi to dal, tebi, Gospod, to vračam. V se je tvoje, razpolagaj z vsem popolnoma po svoji volji. Daj mi svojo ljubezen in milost, to mi zadošča. (DV 234)

6. ZAKLJUČNA molitev:

Marija Kraljica in Devica Majnika, naj se v mojem srcu in nad vsem svetom, tudi po tej podaritvi Bogu razlije dar Svetega Duha. Marija, Nevesta Svetega Duha, brez Njega ne moremo ničesar storiti! Izprosi, ne čakaj, in naj bomo uslišani pri tvojem Sinu in Njegovim ter našim Očetom, zdaj in vekomaj. Amen.

ČETRTEK, 20 maj, Bernard Sienski, 7. dan binkoštne 9 dnevnice

1. UVODNA molitev:

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Mati Vstalega in Nevesta Svetega Duha, prosim Te, izprosi nam razlitje Svetega Duha!

2. Pričevanje iz življenja vernikov:

Na nekem seminarju sem sedel o slepi ženi. Ob premoru sva se začela pogovarjati. Vprašal sem jo ali prosi tudi za ozdravljenje. Dejala pa je:«Toliko sem že prejela dobrot in milosti, da tega res več ne pričakujem. Mislim, da večjega pričevanja do sedaj še nisem slišal. Slava in čast Svetemu Duhu, ki ga je Oče poslal v Jezusovem imenu in njegovi Materi Mariji!

Neka oseba me je povabila k prijateljici v bolnico. Prišel sem in povedala mi je, da je tik pred posegom. Prosila je molitve. Težko mi je bilo, ni prejela obljube, da ozdravlja ali da bo vse v redu, prejela pa je besedo, da bo Gospod po njej oznanjeval ter da jo dela za svojo učenko. Tudi ko sva odpirala Sveto pismo se je odprla beseda, kako Jezus kliče svoje učence. … Minilo je manj kot leto dni, ko sem prišel k sobotni sv. maši in mašnik je oznanil, da bo pri maši tudi sveti krst. Videl sem, da je ta oseba že zrelih let. Potem so mi povedali, da je prejela milost vere po zgornji bolnici, ki jo je srečala v bolnici in ji je v prijateljevanju oznanila Jezusa, sedaj pa ji je krstna in birmanska botra. Slava in čast Svetemu Duhu, ki ga je Oče poslal v Jezusovem imenu in njegovi Materi Mariji!

3.OSREDNJA molitev:

Marija, Kraljica v nebesa vzeta … prosi za nas!

Marija, Kraljica presvetega rožnega venca …

Marija, Kraljica miru … prosi za nas!

Sveta Trojica, en sam Bog … usmili se nas!
Sveti Duh, enega bistva z Očetom in SInom … usmili se nas!

Pridi Sveti Duh, pridi po Brezmadežnem Srcu tvoje presvete neveste! Pridi! Nikar se ne mudi!

Kri in voda, ki si svoj čas privrela iz Jezusovega srca kot studenec usmiljenja za nas, Vate zaupam.

Sveti nadangel Mihael … s svojo lučjo nas razsvetli!

Sveti nadangel Mihel … s svojimi krili nas varuj!

Sveti nadangel Mihael … s svojim mečem nas brani in reši!

Marija, Mati Vstalega in nevesta Svetega Duha, odpovedujemo se sebi, dajemo se Tebi, sprejmi in varuj nas v svojem Brezmadežen Srcu!

Naša Mati, na poseben način v tvojem mesecu majniku in v tej binkoštni 9 dnevnici, po posebni priprošnji tvojega prečistega ženina sv. Jožefa, izročamo in posvetimo tvojemu Brezmadežnemu Srcu vse voditelje verstev tega sveta. Naj bodo njihove molitve in dela v času svetovne preizkušnje posebno blizu tvojemu Srcu.

»In zdaj Gospod daj bomo tvoji služabniki z vso srčnostjo oznanjali besedo. Iztegni roko, da se bodo dogajal ozdravljenja in znamenja in čudeži v imenu tvojega Svetega služabnika Jezusa. In ko so odmolili, se je stresel prostor, kjer so bili zbrani in vsi so bili polni Svetega Duha in so z vso srčnostjo oznanjali Božjo besedo.« (prim. Apd)

Marija, Nevesta Svetega Duha, tvojemu Brezmadežnemu Srcu, po priprošnji zavetnika Cerkve, sv. Jožefa v binkoštni 9 dnevnici na poseben način izročamo in posvetimo mir v Sveti deželi. Amen.

sv. Rok … prosi za nas!

Marija, Devica in Kraljica SLO naroda, izprosi nam Svetega Duha!

Marija, Nevesta Svetega Duha, izprosi nam novih Binkošti!

4. Duhovna misel:

Jutri bomo obnovili krstne obljube, zato bomo danes molitev v tihoti namenili premišljevanju o veroizpovedi. Koliko pomembnih poudarkov je v naši veroizpovedi, ki se jih niti ne zavedamo, če molimo bolj na pamet. Vzemimo si čas in naj nas Sveti Duh spremlja s svojo Lučjo, da utrdimo našo vero, upanje in ljubezen. Izbral sem nicejsko carigarajsko, ki jo molimo ob nedeljah in praznikih ker več spregovori o Svetem Duhu. Apostolska veroizpoved vsebuje glede Svetega Duha le:«ki je bil spočet od Svetega Duha« in »Verujem v Svetega Duha«. Verjemimo, da je to ena najpomembnejših in aktualnih premišljevanj sedanjega časa. Našo vero, ne le da jo izredno omejeno predajamo v naslednji rod temveč tudi zmotno. To pa se ne dogaja le nekje v Ameriki, v Nemčiji temveč tudi v SLO, zato nas Marija na Kureščku vabi, da molimo tudi po tem namenu.

5. Veroizpoved:

Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari. In v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, Luč od Luči, pravi Bog od pravega Boga. Rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno. Ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes. In se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas pod Poncijem Pilatom, je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal, po pričevanju Pisma. In je šel v nebesa, sedi na Očetovi desnici. In bo spet prišel v slavi sodit žive in mrtve; in njegovemu kraljestvu ne bo konca. Verujem v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja. Ki izhaja iz Očeta in Sina. Ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo. Ki je govoril po prerokih. In eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev. Priznavam en krst v odpuščanje grehov. In pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku. Amen.

6. ZAKLJUČNA molitev:

Marija Kraljica in Devica Majnika, naj se v mojem srcu in nad vsem svetom, tudi po tem premišljevanju veroizpovedi razlije dar Svetega Duha. Marija, Nevesta Svetega Duha, brez Njega ne moremo ničesar storiti! Izprosi, ne čakaj, in naj bomo uslišani pri tvojem Sinu in Njegovim ter našim Očetom, zdaj in vekomaj. Amen.

PETEK, 21. maj, Krištof Magellanes, mučenec, 8. dan binkoštne 9 dnevnice

1. UVODNA molitev:

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Mati Vstalega in Nevesta Svetega Duha, prosim Te, izprosi nam razlitje Svetega Duha!

2. Pričevanje iz življenja vernikov:

Zbrani smo bili v dvorani na molitvenem srečanju. Voditelj srečanja, – duhovnik – je ob koncu srečanja vprašal, če bi kdo rad kaj povedal. Za besedo je prosil neki mož, ki je dejal:»Gospod ozdravlja dve osebi od raka, ki pa nista na tem srečanju. … Čez 3 mesece je ta mož dobil sporočilo nekega fanta, da veruje, da je on tisti, ki je bil ozdravljen od hudega in hitro progresivnega raka, po tem srečanju, čeprav ni bil na njem prisoten. Fant se je javil po prijatelju samostojno, ne da bi ga kdo iskal ali prosil, da bi pričeval. Druga oseba, ki je bila ozdravljena je tudi javno pričevala«. Slava in čast Svetemu Duhu, ki ga je Oče poslal v Jezusovem imenu in njegovi Materi Mariji!

3. OSREDNJA molitev:

Marija, Mati Kristusova … prosi za nas!

Marija, Mati Cerkve …

Marija, Mati milosti božje … prosi za nas!

Sveti Duh, Vir vse dobrote … usmili se nas!
Sveti Duh, Studenec žive vode … usmili se nas!

Pridi Sveti Duh, pridi po Brezmadežnem Srcu tvoje presvete neveste! Pridi! Nikar se ne mudi!

Kri in voda, ki si svoj čas privrela iz Jezusovega srca kot studenec usmiljenja za nas, Vate zaupam.

Sveti nadangel Mihael … s svojo lučjo nas razsvetli!

Sveti nadangel Mihel … s svojimi krili nas varuj!

Sveti nadangel Mihael … s svojim mečem nas brani in reši!

Srce Jezusovo, odpovedujemo se sebi, dajemo se Tebi, sprejmi in varuj nas v svojem presveto Srce!

Srce Jezusovo, pošlji nam Svetega Duha!

Srce Jezusovo, podari nam novih Binkošti!

Srce Jezusovo, šotor Najvišjega … usmili se nas!

Srce Jezusovo, hiša Božja in vrata nebeška …

Srce Jezusovo, žareče ognjišče ljubezni … usmili se nas!

Srce Jezusovo, v mesecu tvoje Matere Marije in v tej binkoštni 9 dnevnici tvojemu presvetemu Srcu, izročimo in posvetimo, po Marijinem Brezmadežnem Srcu vse krščene, prvo obhajance in birmance ter njihove družine, sorodnike in prijatelje, prosimo Te, pritegni in ohrani jih na svojem presvetem Srcu, za vedno v posvečujoči milosti!

»In zdaj Gospod daj bomo tvoji služabniki z vso srčnostjo oznanjali besedo. Iztegni roko, da se bodo dogajal ozdravljenja in znamenja in čudeži v imenu tvojega Svetega služabnika Jezusa. In ko so odmolili, se je stresel prostor, kjer so bili zbrani in vsi so bili polni Svetega Duha in so z vso srčnostjo oznanjali Božjo besedo.« (prim. Apd)

Marija, Nevesta Svetega Duha, tvojemu Brezmadežnemu Srcu, po priprošnji zavetnika Cerkve, sv. Jožefa v binkoštni 9 dnevnici na poseben način izročamo in posvetimo mir v Sveti deželi. Amen.

sv. Rok … prosi za nas!

Marija, Devica in Kraljica SLO naroda, izprosi nam Svetega Duha!

Marija, Nevesta Svetega Duha, izprosi nam novih Binkošti!

4. Priprava na obnovo krstnih obljub:

Naša najpomembnejša življenjska obljuba je krstna obljuba. Prav je, da jo večkrat na leto s pripravo obnovimo. Po tej obnovi bomo v srcu prebudili stare in tudi nove milosti Svetega Duha, predvsem tiste, ki smo jih prejeli pri Svetem krstu. Sveti krst je temeljni zakrament in predstavlja vrata v osrčje naše vere, v božje otroštvo, v tempelj Svetega Duha in božje svetišče, ki po krstu postane naše telo. Brez krsta, brez včlenitve v Kristusovo telo, ki je Cerkev si ne moremo predstavljati krščanskega življenja. Zunaj krstnih obljub je zunaj Cerkve, zunaj Cerkve pa pomeni zunaj Jezusa Kristusa, ki je pot, resnica in življenja. Že Cerkveni zbor v Sensu je prepoznal veliko škodo zaradi pozabe in nevednosti glede krstne obljube (prim. Posvetitev Mariji, str. 239). Pomembna je obnova krstnih obljub po Mariji. Marija je Mati Cerkve, Marija je Mati milosti božje, Marija je Devica milostljiva in Marija je pomoč kristjanov. Marija je duhovna pretočnica po kateri prihaja v naša srca, naše duše, v Cerkev, v naše družine in naše skupnosti vse prepotrebne milosti. Po Marijinih rokah je svet prejel, ne le Odrešenika temveč prejema tudi vsako najmanjšo milost: Marija je srednica vseh milosti. Prav je, da naredimo obnovo krstnih obljub v navzočnosti Marije, ki je naša in tudi Mati Cerkve. Tudi to je naša pot do binkoštnega razlitja Svetega Duha v naše življenje. Tudi Ignacij nam lahko obilo pomaga pri pripravi na obnovo krstne obljube: prepoznali smo, da nas spremljajo troje vrst misli: božje, človeške in hudičeve; da sovražnik hodi okoli naše duše in gleda, kje je bolj šibka, da bi jo napadel; vstopili smo v odločanje po Svetem Duhu ter v pravila za razlikovanje duhov; spoznali smo, da nas tako Bog kot hudič lahko tolažita kot tudi ’karata’(potrtost), prvi v naš napredek, drugi v naš propad. Spoznali smo, da je hudič lahko tudi po svojih mislih preoblečen v jagnje, vstopa tako, a na kocu pokaže svojo pravo naravo. Bistveno za ostati v krstni obljubi – v Bogu, v Svetem Duhu,v Cerkvi, na pravi poti, v pravi kvaliteti življenja, na poti v srečno večnost, v posvečujoči milosti – – je krščansko odločanje in krščansko življenje!

5. Obnova krstnih obljub:

5.1. Se odpoveste grehu, da boste živeli v svobodi božjih otrok? Se odpovem.

5.2. Se odpoveste zapeljivosti zla, da bi vam ne gospodoval greh? Se odpovem.

5.3. Se odpoveste hudemu duhu, ki je začetnik in vzrok vsakega greha? Se odpovem.

5.4. Verujete v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje? Verujem.

5.5. Verujete v Jezusa Kristusa njegovega edinega Sina, našega Gospoda, ki je bil rojen iz Device Marije, umrl in bil v grob položen, vstal od mrtvih in je sedaj v božji slavi? Verujem.

5.6. Verujete v Svetega Duha, v sveto katoliško Cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše vstajenje in večno življenje. Verujem.

6. ZAKLJUČNA molitev:

Marija Kraljica in Devica Majnika, naj se v mojem srcu in nad vsem svetom, tudi po tej obnovi krstnih obljub razlije dar Svetega Duha. Marija, Nevesta Svetega Duha, brez Njega ne moremo ničesar storiti! Izprosi, ne čakaj, in naj bomo uslišani pri tvojem Sinu in Njegovim ter našim Očetom, zdaj in vekomaj. Amen.

SOBOTA, 22. MAJ, Marjeta (Rita) Kasijska, zadnji dan binkoštne 9 dnevnice

1. UVODNA molitev:

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Mati Vstalega in Nevesta Svetega Duha, prosim Te, izprosi nam razlitje Svetega Duha!

2. Pričevanje iz življenja vernikov:

Bili smo na festivalu mladih v Međugorju. Opazil sem, da nepoznana žena ob meni joka. A ker je dalj časa jokala sem jo vprašal zakaj joka? Dejala mi je: V sončnem zahodu vidim Jezusovo in Marijino Srce ter vprašala, če tudi jaz kaj vidim. Povedal sem, da nič. … … … Bil je zadnji dan istega festivala mladih v Međugorju. Bila je zadnja sv. maša in nato odhod na Križevac. In ko smo peli zaključno pesem smo nad nami – 40 tisoč –videli oblikovano iz oblakov roko oz. dlan peterih prstov, kot da bi jo Vstali po Svetem Duhu želel položiti na nas. Vsi smo jo lahko videli … Slava in čast Svetemu Duhu, ki ga je Oče poslal v Jezusovem imenu in njegovi Materi Mariji!

Imel sem pred seboj ogromno dela, veliko študija, a moja glava je bila zelo utrujena in izčrpana. Nisem si mogel predstavljati, da bi lahko mesec dni, kolikor sem imel na razpolago še časa, intenzivno in dobro delal. A pred tem smo imeli na milostnem Marijinem kraju srečanje in voditelj je dejal, da bi skupaj molili rožni venec. In med to molitvijo se je moja glava tako odpočila in osvežila, da sem lahko dobro in veliko delal ter uspešno opravil delo. Slava in čast Svetemu Duhu, ki ga je Oče poslal v Jezusovem imenu in njegovi Materi Mariji!

Leta 1958 je poletelo letalo iz Dublina v Anglijo. Malo pred ciljem so se motorji ustavili. Stevardesa je mirno sporočila:«Potnike prosimo, da zapnejo varnostne pasove!«Pojasnila je resnost situacije, nato pa pokleknila na sredo prehoda in rekla:«Gospe in gospodje, mislim, da je sedaj trenutek za molitev«. Glasno je izrazila boleči trenutek in se nato obrnila k sveti Devici in jo prosila za pomoč. Izvlekla je rožni venec in pričela moliti. Medtem je pilot letala, ki je izgubljal višino, iskal prostor, ki bi bil primeren za zasilni pristanek. Ko se je letalo dotaknilo z vso svojo težo zemlje, je prišlo do močne eksplozije: letalo se je razklalo na dvoje. Prve priče, ki so prispele na kraj nesreče, niso mogle verjeti svojim očem, ko so videle, da so iz razbitin prišli nepoškodovani vsi potniki … Samo pilot in njegov pomočnik sta bila lažje ranjena. Potniki so bili prepričani, da je Mati Božja zelo jasno nagradila zaupanje pogumne stevardese. O, Marija brez madeža spočeta prosi za nas, ki se k tebi zatekamo! Slava in čast Svetemu Duhu, ki ga je Oče poslal v Jezusovem imenu in Njegovi Materi Mariji!

3. OSREDNJA molitev:

Marija, Mati prečista … prosi za nas!

Marija, Mati brezmadežna …

Marija, Mati nedolžna … prosi za nas!

Sveti Duh, Očiščujoči ogenj … usmili se nas!
Sveti Duh, Goreča ljubezen … usmili se nas!

Pridi Sveti Duh, pridi po Brezmadežnem Srcu tvoje presvete neveste! Pridi! Nikar se ne mudi!

Kri in voda, ki si svoj čas privrela iz Jezusovega srca kot studenec usmiljenja za nas, Vate zaupam.

Sveti nadangel Mihael … s svojo lučjo nas razsvetli!

Sveti nadangel Mihel … s svojimi krili nas varuj!

Sveti nadangel Mihael … s svojim mečem nas brani in reši!

Marija, Mati Vstalega Gospoda in Nevesta Svetega Duha, odpovedujemo se sebi, dajemo se Tebi, sprejmi in varuj nas v svojem Brezmadežen Srcu!

Naš Mati, na soboto v tvojem mesecu majniku in v tej binkoštni 9 dnevnici, izročamo in posvetimo tvojemu Brezmadežnemu Srcu vse starše, stare starše in njihove družine. Varuj, tolaži in vodi jih!

»In zdaj Gospod daj bomo tvoji služabniki z vso srčnostjo oznanjali besedo. Iztegni roko, da se bodo dogajal ozdravljenja in znamenja in čudeži v imenu tvojega Svetega služabnika Jezusa. In ko so odmolili, se je stresel prostor, kjer so bili zbrani in vsi so bili polni Svetega Duha in so z vso srčnostjo oznanjali Božjo besedo.« (prim. Apd)

Marija, Nevesta Svetega Duha, tvojemu Brezmadežnemu Srcu, po priprošnji zavetnika Cerkve, sv. Jožefa v binkoštni 9 dnevnici na poseben način izročamo in posvetimo mir v Sveti deželi. Amen.

sv. Rok … prosi za nas!

Marija, Devica in Kraljica SLO naroda, izprosi nam Svetega Duha!

Marija, Nevesta Svetega Duha, izprosi nam novih Binkošti!

4. Duhovna misel priprava na obnovo življenjske obljube –:

Kako pomembna je krstna obljuba! Kako pomembna je naša stanovska obljuba: zakonska, duhovniška, redovniška, devištvo, samskost! Marija nas na Kureščku vabi, da bi ostali zvesti obljubam, ki smo jih izrekli pred Cerkvijo, škofom, skupnostjo in občestvom. Ne da se povedati kako mogočno je pri Bogu cenjena zvestoba naši življenjski izbiri. Prav tako pa se vedno bolj zavedamo, kako se moramo tudi prizadevati, da ostanemo zvesti. Tudi pri tej obnovi stanovske obljube, ki je prav gotovo ena največjih jezov v Svetega Duha, ki že prebiva v naših srcih, lahko še kako uporabimo zakladnico Ignacijeve duhovnosti. Pri tem se lahko spomnimo kako je Ignacij zelo užival, ko je prebiral posvetne romane, a nato je bil zelo utrujen. Ko pa je premišljeval o božji stvareh ga to ni tolažilo le med tem temveč tudi po tem. Tako je počasi začel prepoznavati razliko med različnimi mislimi, ki so se ’pasle’ po njegovi glavi in srcu. To je osnovno Ignacijevo pravilo, ne glede na življenjsko izbiro, ki ga vedno lahko uporabimo, da ostanemo trdni in zvesti v veri (življenjski poklicanosti) ter se še bolj okrepimo v izbrani odločitvi. Prav tako lahko pomislimo na Načelo in temelj našega življenja – na osredotočenost na Boga – ter na ravnovesje do vsega ustvarjenega – kot tudi na misel o dveh kraljestvih: božjega in hudičevega kot tudi na tri vrste ponižnosti, da odženemo vse skušnjave ter se utrdimo v božjem in izbranem poklicu. Za Ignacija je življenjska izbira nesprejemljiva. Tisti, ki pa se še odloča lahko uporabi premišljevanje o treh časih kot tudi o dveh načinih tretjega časa, kot smo to navajali tekom 50. dnevnice. S ponovnim odločanjem ne bomo spremenili božje volje, ta se ne spreminja, temveč jo bomo le še bolj poglobili, kar pa nam lahko izredno pomaga pri trdnosti in rodovitnosti našega življenja.

5. Obnova zakonske/duhovniške/redovne obljube:

Zakonska:

Jaz (povem svoje ime), sprejem tebe (povem ime) za svojega moža/ženo in obljubim, da ti bom ostal (a) zvest(a) v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju, da te bom ljubil(a) in spoštoval (a) vse dni svojega življenja.«

Duhovniška:

Ali hočete duhovniško službo sprejeti in opravljati svobodno, vredno in modro? Hočem.

Ali obljubiš nadškofu in njegovemu nasledniku spoštovanje in pokorščino? Obljubim.

(kot je sledilo pri mašniškem posvečenju).

Redovniška:

(glede na redovno ustanovo)

6. ZAKLJUČNA molitev:

Marija Kraljica in Devica Majnika, naj se v mojem srcu in nad vsem svetom, tudi po tej obnovi moje življenjske obljube razlije dar Svetega Duha. Marija, Nevesta Svetega Duha, brez Njega ne moremo ničesar storiti! Izprosi, ne čakaj, in naj bomo uslišani pri tvojem Sinu in Njegovim ter našim Očetom, zdaj in vekomaj. Amen.

 

NEDELJA, 23. maj, Binkošti, polnost velikonočnega praznovanja

1. UVODNA molitev:

V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

Mati Vstalega in Nevesta Svetega Duha, prosim Te, izprosi nam razlitje Svetega Duha!

2. Pričevanje iz življenje vernikov:

Neki mož je v sebi nosil željo, že veliko časa pred poroko, ko še ni spoznal sopotnice, da bi bil ob tem dogodku misijon. O tej želji pa ni vedel ne od kod je, niti kaj naj z njo počne. A ko se je zaročil in poročil so se kar vrstile najrazličnejše skupine, pobožnosti, seminarji, simpozij, romanja, ki sta jih z zaročenko oz. ženo pričela, ustanovila, vodila, spodbudila in animirala, in jih pred tem ni bilo. In na enem srečanju mu je pater, ki je vse to opazoval od blizu dejal: »Pa to je pravi misijon!« Ta mož pa ni vedel o čem ta pater govori. Šele čez leta se je zavedal, kaj je nosil v srcu pred in med zaroko in poroko in kaj se je potem dogajalo. In res, ustanovljene so bile nove skupine, občestva in pobožnosti kot izvir nove evangelizacije, ki delujejo še danes in vse so bile rodovitne. Predvsem pa se je ta mož spomnil, da je poslušal posnetke o pripravi na poroko v Asisiju, tam pa jih je voditelj vedno izzval s povabilom: «Pojdite prvo leto po poroki v misijone in tam velikodušno in s hvaležnostjo služite z darovi, ki vam jih je podaril Gospod. Slava in čast Svetemu Duhu, ki ga je Oče poslal v Jezusovem imenu in njegovi Materi Mariji!

Nek študent je bil zaradi dela bolj povezan z Janezom Pavlom II.. Ob njegovi smrti agoniji pa je zaspal in se zbudil, ko so zvonovi že naznanili njegovo smrt. Naslednji dan pri sveti maši pa se študent ni mogel načuditi: ves čas je gledal Janeza Pavla II.: poveličanega in z nasmeškom in z detetom Jezusom v naročju. To mu je dalo neizmerno tolažbo. Ob beatifikaciji mu je isti študent pripravil 7 tedenski simpozij, v čast Janezu Pavlu II., odlično obiskan in prav tako pripravljen z naslovom: Jezusovo in Marijino Srce. Prav tako je ta študent ob tej priložnosti, v postnem času razširil Uro božjega usmiljenja na SLO stolne cerkve, kot vse-SLO priprava na beatifikacijo papeža, ki nas je kar 2X obiskal ter kot prvi priznal SLO samostojnost. Slava in čast Svetemu Duhu, ki ga je Oče poslal v Jezusovem imenu in njegovi Materi Mariji!

3. Uvodna duhovna misel:

Prišli smo na cilj binkoštne 50. dnevnice: izročitev in posvetitev Svetemu Duhu. Ta se bo na poseben način razlil v naša srca in skupnosti prav po naši izročitvi in posvetitvi Svetemu Duhu, po njegovi Nevesti, njenem Brezmadežnem Srcu. Pri vseh zakramentih in zakramentalnih nekaj prejmemo: sv. obhajilo, blagoslov, odpuščanje grehov… le pri izročitvi in posvetitvi Bogu zaživimo končni cilj vseh svetih zakramentov in zakramentalov: našo izročenost in predanost Bogu. Opravimo današnjo molitev izročitve in posvetitve Svetemu Duhu na kolenih. Pred tem pa sledimo še zadnjo vajo iz Duhovnih vaj sv. Ignacija, ki nam lahko prinese obilen sad. Ignacij nas povabi, da bi se gledali v navzočnosti Boga, vseh angelov in svetnikov. Cilj je, da bi prejeli v naša srca milost spoznanja, kako nas Bog vidi, gleda in sprejema. To je res velik dar, da se zagledamo v luči Boga Očeta, Sina in Svetega Duha. Koliko ljudi dan danes išče lastno istovetnost (identiteto), tu pa nam Ignacij ponudi velikansko milost, lastnega spoznanja v luči Boga Stvarnika. Po posvetitvi pa sledi še pogovor z Bogom, Marijo ali z izbranim svetnikom.

4. Tu bom gledal, kako stojim pred Bogom, našim Gospodom, pred angeli in svetimi, ki prosijo zame. (DV 232)

5.. Posvetitev Svetemu Duhu po Brezmadežnem Srcu njegove Neveste:

O, Sveti Duh, Ljubezen, ki izhajaš iz Očeta in Sina. Brezmejni izvir milosti in življenja, Tebi se želim posvetiti, po tvoji Nevesti in njenemu Brezmadežnem Srcu. Izročiti in posvetiti ti želim mojo osebo, mojo preteklost, mojo sedanjost, mojo prihodnost, moje želje, moje odločitve, moje misli, moja čustva, vse kar mi pripada in vse kar sem. Prav tako ti izročim in posvetim Gospod Sveti Duh vse ljudi, ki jih srečujem, ki jih nosim v svojem srcu, ki jih poznam, ki jih imam rad in tudi vse kar bo še prišlo v moje življenje. Bog Tolažnik, vse to naj bo blagoslovljeno od neizmerne moči Tvoje luči, Tvoje brezmejne topline, tvojega miru, ki ga ta svet ne pozna in ne more dati. Ti si moj neprestani najbolj intimen gost mojega srca, ki daješ življenje in brez Tvoje moči nič ni mogoče. O, Duh Večne ljubezni, pridi v moje srce, napolni ga, obnovi in naredi ga vedo bolj podobnega Jezusovemu in Marijinemu srcu ter prečistemu zgledu sv. Jožefa, dokler ne postanem bolj upodobljen po Templju in Tabernaklju božje prisotnosti, ki je v meni. Amen.

6. Pogovor z Očetom ali Sinom ali Svetim Duhom ali Marijo

6. Zaključna molitev:

Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu …

Tomaž Strehar