foto: SŠK

Sv. Anton Padovanski marsikje velja za zelo priljubljenega svetnika. Po rodu Portugalec je zelo zgodaj postal intelektualni predstavnik Frančiškovih manjših bratov, znan po številnih čudežih. 

Mnogi se mu priporočajo za priprošnjo za najdenje izgubljenih reči ter za življenjskega sopotnika.

Priporočamo, da v devetih dneh molimo vsak dan litanije sv. Antona Padovanskega:

Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se
Kristus, usmili se, – Kristus, usmili se
Gospod, usmili se, – Gospod, usmili se

Bog Oče nebeški, – usmili se nas
Bog Sin, Odrešenik sveta, – usmili se nas
Bog Sveti Duh, – usmili se nas
Sveta Trojica, en sam Bog, – usmili se nas

Sveta Marija. – prosi za nas
Sveta Božja Mati. – prosi za nas
Presveta Devica. – prosi za nas

Sveti Anton Padovanski. – prosi za nas
Slava Frančiškovega reda. – prosi za nas
Zvesti služabnik Kristusov. – prosi za nas
Vzor svojim sobratom. – prosi za nas

Steber Cerkve. – prosi za nas
Redovnik po božjem Srcu. – prosi za nas
Lilija čistosti. – prosi za nas
Ljubitelj uboštva. – prosi za nas
Vzor ponižnosti. – prosi za nas
Zgled pokorščine. – prosi za nas

Ogledalo potrpežljivosti. – prosi za nas
Apostolski pridigar. – prosi za nas
Učitelj mladine. – prosi za nas

Oznanjevalec resnice. – prosi za nas
Strah hudobnih duhov. – prosi za nas
Zdravje bolnikov. – prosi za nas

Tolažnik nesrečnih. – prosi za nas
Poslanec miru. – prosi za nas
Zavetnik umirajočih. – prosi za nas

Pomoč revežev. – prosi za nas
Rešitelj jetnikov. – prosi za nas
Najditelj izgubljenih stvari. – prosi za nas

Mogočni priprošnjik. – prosi za nas
Veliki čudodelnik. – prosi za nas
Naš mogočni varuh. – prosi za nas
Posredovalec v vseh zadevah. – prosi za nas

Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – prizanesi nam, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usliši nas, o Gospod
Jagnje božje, ki odjemlješ grehe sveta, – usmili se nas

PROSI ZA NAS SVETI ANTON – da postanemo vredni obljub Kristusovih.

Molimo. Dobrotljivi Bog, daj, da bomo po zaslugah in priprošnji svetega Antona, tvojega slavnega poznavalca in cerkvenega učitelja, deležni tolažbe in pomoči v vseh stiskah in nadlogah. Pomagaj nam, da bomo s tvojo pomočjo posnemali njegove čednosti in bomo nekoč z njim in vsemi tvojimi svetniki združeni v blaženi večnosti. Po Kristusu našem Gospodu. Amen.