foto: SŠK

Danes imamo v prvem berilu, 16. navadne nedelje, kot poznamo oznanjenje Mariji – Gospodovo oznanjenje – kot poznamo oznanjenje sv. Jožefu, tudi oznanjenje Abrahamu. V predhodnih odlomkih se Bog očetu naše vere razodene kot glas ali pa v prikazanju.

V današnjem nedeljskem odlomku  1. berila pa se Bog razodene Abrahamu, v predpodobi, kot Bog v treh osebah, pred njim so stali namreč trije možje. In kar je še bolj pretresljivo Abraham takoj prepozna tega Boga, ki mu služi, in ga nagovori: “Moj Gospod!”, ter se mu pokloni do tal in ga pogosti. Očetu naše vere se kot prvemu tako razodene predpodoba troedinega Boga, ki bo oznanjeno človeški družini. Kako močno stoji naša vera na prikazovanjih, tudi očetu naše razodete vere – javno razodetje – . V letu sv. Ignacija, ki se zaključuje prosimo Boga, da bi SLO narod obstal v pravi veri, trdnem nauku  in v pristni kulturi. …. Sv.  Abraham in sv. Ignacij, prosita za nas!

Duhovna spodbuda:

SLO je zmagala nad sovražnikom v osamosvojitveni vojni, po veliki milosti nebes, kot nam je oznanila Marija na Kureščku. A Marija pravi, da naj bo to v pričevanje tudi drugim narodom. V tem poletnem času si vzemimo čas in večkrat poromajmo h Kraljici miru na Kurešček ter jo prosimo, da isto milost podeli tudi Ukrajini in drugim narodom, ki se vojskujejo. Kraljica miru, prosi za nas!

Iz Marijinih sporočil na Kureščku:

» … Moj odgovor  na molitev v Sloveniji naj bo svetu v pričevanje o moji navzočnosti . Rešeni ste po milosti – kot odgovor na vero maloštevilnih.  … (4.6. 1994)

… ker ljudje niso prepoznali tega znamenja Božje milosti – op. da je bila Slovenija rešena –   se je sovraštvo razplamtelo še na nekatera  ugasla in na nova sovražna žarišča. … (8.  7. 1995)

Zakaj se to dogaja?

Marija na Kureščku:

” … Nespoštovanje Božjih zapovedi in Božje volje ter odklanjanje svaril, ki jih nebeško usmiljenje pošilja po meni, je vzrok, da niste močni proti satanskim silam. … Ne videti znamenj in se upirati očitni Božji prisotnosti,  … in na drugih krajih mojih prikazovanj, pomeni pristajati na strašne dogodke in se vanje vključevati … . Če bi to …  slišali nekateri cerkveni in državni voditelji, ne bi bilo toliko gorja, kot ga je. Preprečite in ustavite vojne strahote in poslušajte vendar, kaj Bog govori po meni. Kakor se sedaj širi ogenj sovraštva, tako se bo, če me boste poslušali, širil duh miru po vsem svetu in na vsa sovražna žarišča.” (8.7.1995)

Ali to potrjuje tudi javno razodetje v Svetem pismu ali je to nek nov nauk privatnih razodetij?

To je temeljni nauk tudi javnega razodetja. Marija ne pove tu nič novega, le izredno kratko in jedrnato povzame temeljni razodeti nauk Svetega pisma.

Duhovna spodbuda:

Štiri kilometre iz Kranjske Gore stoji čudovita Ruska kapelica. Ni ga naroda na tem svetu, ki b imel, kot tudi Ukrajina, toliko svetnikov in svetnic, mučencev in mučenk. Če je le mogoče poromajmo pred to kapelico in prosimo vse ruske in ukrajinske svetnike in svetnice, mučence in mučenke, da nam izprosijo mir.

Vsi ruski in ukrajinski svetniki in svetnice, mučenci in mučenke molite, slavite in prosite Boga in Marijo za mir v svetu!

Zaključna kateheza:

Majejo se temelji zemlje – temeljen vrednote in temeljni instituti človeške družine –  »in ljudi je žgala silna vročina Raz 16, 9«, da bi se človeštvo odvrnilo od češčenja zveri in se spreobrnilo, pravi svetopisemski pisatelj Janez, po Svetem Duhu, v knjigi Razodetja, za dogodke ob koncu časov; glede poslednjih nadlog.

Zaključna molitev:

Pridi, pridi Sveti Duh!

T. S.