Cerkev v Dravljah (foto: Wikipedia)
MAŠA ZA OZDRAVLJENJE IN OSVOBODITEV bo v novi draveljski cerkvi, v ponedeljek, 15. novembra ’21, ob 20h. 
Po maši bo tudi blagoslov vode, soli in nabožnih predmetov ter molitev pred Najsvetejšim in nad posamezniki.
Prisrčno vabljeni!