Cerkev v Dravljah (foto: Wikipedia)
MAŠA ZA OZDRAVLJENJE IN OSVOBODITEV bo v novi draveljski cerkvi, v ponedeljek, 20. decembra ’21, ob 20h.
Po maši bo tudi blagoslov vode, soli in nabožnih predmetov ter molitev pred Najsvetejšim in nad posamezniki. Prisrčno vabljeni!