foto: Pixabay

Sveti Duh ima nalogo, da prenavlja naše misli, ki so sicer vezane na zemeljske stvarnosti, na vsakdanje življenje, na odnos do samega sebe, drugih, Boga … Te misli usmerja k Jezusu Kristusu z namenom, da bi nas prerajale, da bi se v nas obnavljalo Kristusovo mišljenje, piše duhovnik Nikolaj Rupnik, ki je sicer dejaven v Katoliški karizmatični prenovi.

Ugotavljamo in verujemo, da Božja moč prehaja z Boga na človeka. Vsi tudi nezavedno hrepenimo po tej moči. Kdo izmed nas ne bi hotel prejeti božanske moči, da bi se lahko dvignil iz mnogih problemov in da bi lahko živel mirno življenje? Tega si želijo tudi tisti, ki svoje življenje izročajo satanu.

Toda Božja moč, ki teče od Boga k človeku, se ne more nikoli uresničiti, če se prej ne začne prelivati obojestranska ljubezen med Svetim Duhom in človekovim duhom. To prelivanje ljubezni med Božjim in človekovim duhom ni eden izmed običajnih darov, ki jih je Bog dal človeku, temveč je ta dar začetek vsega našega bistva. Je začetek tega, kar nam omogoča življenje. Gre za temeljni, najbolj potreben, bistveni dar.

Vodstvo Svetega Duha se kaže v ljubezni, spoštovanju in poslušnosti Bogu

Če v duhu ne vstopimo v odnos s Svetim Duhom, se ne more ustvarjati niti odnos med našim duhom in dušo. Zato se, dalje, to ne izraža niti na telesnem, torej vidnem področju. Sveti Duh namreč prenaša našemu duhu vse, kar omogoča rast življenja.

Dalje naš duh prenaša te informacije duši. Duša to prenaša našemu razumu, ki potem te informacije dešifrira, se pravi, jih prebere, razum pa to prenaša še telesu, da se aktivirajo vse biološke funkcije telesa. In tako se seveda vidi, sliši, razume, da delujemo pod vodstvom Svetega Duha.

Celoten njegov članek si lahko preberete TUKAJ.

C. R.