foto: Pixabay

V pozdravu nadangela Gabriela zagotovo ne moremo spregledati dvojega: njegovega zagotovila, da je Gospod tako z Marijo kot z nami vsemi, pa tudi njegove tolažbe, ki se izraža v besedah »ne boj se« (Lk 1,30).

Stavek »Gospod je s teboj« nam je znan, kajti že v Izaijevih prerokbah beremo, da bo devica rodila sina, ki ga bodo imenovali Emanuel, kar pomeni »Bog z nami« (Iz 7,14). Stavek, ki ga pri maši slišimo najmanj štirikrat, namreč »Gospod z vami« in na katerega odgovorimo »in s tvojim duhom«, velikokrat zveni robotsko ter hladno. Ne zavedamo se njegove vrednosti in razsežnosti. Matejev evangelij se konča z Jezusovimi besedami »Jaz ostajam z vami vse dni do konca sveta« (Mt 28,20), ki jih je izrekel ob vnebovhodu. Od tedaj dalje Jezus postane navzoč ne več po telesu, ampak je po Svetem Duhu med nami, z nami in v nas, ko se hranimo z njegovim telesom in Njegovo krvjo, ko ga častimo. To, kar je angel rekel Mariji »Gospod je s teboj«, prav zaradi Marijine privolitve sedaj velja za nas vse. Bili smo daleč od Boga, a Kristusova žrtev na križu nas je spravila z Njim.

Ne glede na zares bogato vsebino angelovega pozdrava pa se Marija prestraši ob teh besedah. Bržkone ne samo zato, ker je videnje angelov v tistih časih pomenilo bližino smrti, ampak predvsem zaradi velikega presenečenja. Takšnega razodetja Božje bližine človek ni vajen – še Mojzes si je pri gorečem grmu, ki ni zgorel, zakril obraz, kajti »bal se je gledati v Boga« (2Mz 3, 6) Kako se ne bi človek prestrašil ob nenavadni pojavi bitja, ki ni iz tega sveta. In tu se spet zaslišijo besede, ki jih je tudi Jezus velikokrat izrekel: »Ne boj se. Ne bojte se.« V Svetem pismu se ta stavek pojavi tolikokrat, da bi lahko vsak v letu prebrali vsakega od teh.

Že psalm nam govori: »Gospod je moja luč in moja rešitev, koga bi se bal?« (ps 27,1) Kot pravi apostol Janez v svojih pismih, je Bog ljubezen, v ljubezni pa ni strahu. Bog ni prišel, da bi človeštvo pogubil – mar ni že Jezus o tem govoril Nikodemu (prim. Jn 3,17)? Tudi zato Mariji veljajo besede »našla si milost pri Bogu«. Angelov prihod k Mariji lahko naznani le uničenje resničnega sovražnika človeštva, to je satana in njegovih padlih angelov.

Čeprav moramo priznati, da je dandanašnji svet kljub mnogim Božjim opozorilom, tudi preko Marijinih prikazovanj, zelo globoko zabredel v brezbrižnost do Boga, nam Bog vedno znova odpira okna upanja. Milost pomeni dar, dar pa je nekaj, kar si ne moremo zaslužiti. Beseda ima isti koren kot usmiljenje – po svoji pravičnosti bi moral biti človek kaznovan prav za vsak najmanjši greh, a po svojem usmiljenju smo oproščeni te kazni. Prav po Mariji, ki je rodila Jezusa, on pa je plačal ceno za grehe vsega človeštva, smo tudi mi našli milost pri Bogu. Angelov vzklik »ne boj se, Marija« ni namenjen samo njej, pač pa vsem ljudem. Spomnimo se, kako so ob Jezusovem rojstvu angeli oznanjali mir ljudem na zemlji, a seveda tistim »blage volje«, torej vsem, ki so voljni sprejeti Odrešenika v svoje življenje.

V premislek: Katerih stvari se v življenju najbolj bojim?

Poskusi vsak dan s premislekom zmoliti angelovo češčenje, če je le mogoče, ob dvanajsti uri.

Molitev:0

Gospod, hvala ti, ker me osvobajaš vsakega strahu pred prihodnostjo. Ti si varuh mojega življenja, pred kom bi torej trepetal? Jezus, hvala ti, ker vedno ostajaš z menoj in me nikoli ne zapustiš.

G. B.