foto: Pixabay

Med evangelijskimi odlomki, ki se sicer neposredno ne nanašajo na Marijo, a kljub temu kažejo na njeno vlogo, je potrebno zagotovo omeniti sicer droben dogodek, ki se je zgodil ob Jezusovem poučevanju o molitvi ter ob osvobajanju človeka od hudih duhov, pri čemer je Jezus opozarjal poslušalce, da se nečist duh lahko vrne nazaj.

In neka žena iz množice je prav takrat povzdignila glas, da so jo mogli vsi slišati: »Blagor telesu, ki te je nosilo, in prsim, ki so te dojile.« Ni znano, ali je ta žena poznala Marijo ali ne. A zagotovo se jo je Jezusovo poučevanje zelo dotaknilo. Morda celo tako zelo, da je svojo materinsko vlogo projecirala v Jezusa, morda je imela težave s svojimi otroki. Tega ne vemo. Morda pa je evangelist Luka njen vzklik omenil prav zaradi dejstva, ker je prav on zapisal za vse večne čase Marijino hvalnico »Moja duša poveličuje Gospoda«, kjer Marija med drugim pravi, da jo bodo odslej »blagrovali vsi rodovi«. Lahko da je šlo za povsem človeški vzklik, češ blagor materi, ki ima takega sina, kot je Jezus.

Jezus se na to odzove s potrditvijo, ki jo morda zaslutimo le med vrsticami. Ne zavrne ženine trditve, a zanj ima večjo vlogo nekaj drugega: tisti, ki Božjo besedo posluša in se po njej ravna, ima zagotovo največji blagoslov. Ni dovolj zgolj poslušati in brati Božjo besedo, ta beseda postati mora življenje, postati mora dejavna. Ko se po njej ravnamo, postane dejavna. In pomembno je, da jo ohranimo živo in dejavno v sebi.

In kdo drug, če ne prav Marija, je lahko zgled pri tem? Prav Marija je bila pripravljena ne samo poslušati Božjo besedo, ampak jo sprejeti tako, da se je v njej učlovečila. Zagotovo bi, če bi slišala Jezusov odgovor, tudi v tem primeru morala ponižno sprejeti še enega od tistih Jezusovih odgovorov, ki so njun odnos nekako potisnili na stran. Poslušati in uresničevati Božjo besedo namreč pomeni tudi uresničevanje Božje volje. Ali kot je Jezus sam dejal: »Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi: ›Gospod, Gospod,‹ ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih« (Mt 7,12).

Uresničevati Božjo voljo je za nas ljudi težak korak. In velikokrat potrebujemo dobre zglede, pričevanja ter mentorje, ki nam jo pomagajo uresničevati. In kdo je lahko pri tem boljši mentor kot ravno Marija, ki je bila pripravljena sprejeti nove in nove meče, ki so prebadali njeno srce, samo da bi prišlo do uresničitve Božjega kraljestva med nami?

V premislek:

Kaj mi pomeni Božja beseda? Ali rad prebiram Sveto pismo?

Molitev:

Jezus, blagroval si vse, ki Božjo besedo poslušajo in ohranijo. Naj tvoja beseda v meni postane dejavna. Naj bom tako kot Tvoja Mati Marija, ki je besede in dogodke shranila v svojem srcu in o njih premišljevala.

G. B.