foto: Pixabay

Vrednota edinosti je prav gotovo najbolj donosna vrednota, tako iz človeškega kot tudi iz Božjega vidika. Pot in sad prave ljubezni je edinost.

Dandanes  v splošno odprtem nagovoru o edinosti med kristjani, pade veliki poudarek na edinost znotraj svete Cerkve. Drugi velik poudarek znotraj iste skupnosti, glede edinosti je gradnja skupnosti na edinosti, ki temelji na enem in istem pristnem nauku in pravu Cerkve, kot tudi na ustavi in zakonih širše skupnosti kot tudi stroke. Letošnji teden za edinost kristjanov je grajen na zgledu svetih Treh kraljev, ki so znamenje in klic k edinosti, tudi dandanes. Iz različnih koncev  sveta prihajajo, po istem znamenju – zvezde – ki so jo enako pričakovali in prepoznali – enako sledili, in v skupnosti prišli, na en in isti cilj: “Jezus Kristus, rojen v Betlehemu.« Sveti trije kralji odpirajo univerzalnost poslanstva – katoliškost – Cerkve, ki je poslana, v edinosti oznanit Kristusa, kralja nebes in zemlje, celemu in edinemu svetu. Nekateri iščejo in pričakujejo, možnost drugih populacij zunaj planeta Zemlje. Ne bodo našli, ker je Kristus prišel le enkrat in za vse nas in nas vse tudi odrešil.

Več si lahko preberete TUKAJ.