foto: Pixabay

Gospod stvarstva, življenja, rodovitnosti in žetve!

Človekoljubni Bog!

Velikodušno skrbiš za naše telesno in duhovno življenje.

Prosimo te za zdrava semena in dober pridelek naših vrtov, njiv, travnikov, gozdov, rek in morja.

Za dovolj sonca in dežja.

Obvaruj nas neurij. Obvaruj naše domove.

Hvala za razumnost, ki nam omogoča da prav kmetujemo in trgujemo.

Razsvetli nas, da narave ne bomo zastrupljali in uničevali.

Predvsem pa te prosimo za zavedanje, da si Stvarnik življenja in rodovitnosti.

Kje je naša hvaležnost?

Človek ne živi samo od kruha!

Korenine naših duš iščejo ljubezen.

Naj se ob vremenskih ujmah zavedamo tudi duhovnega opustošenja.

Tornado odkriva strehe in podira drevesa, cikloni zla pogubljajo naše duše.

Tudi duše nedolžnih otrok!

»Kdor pohujša enega od teh malih, ki verujejo vame, bi bilo bolje zanj, da se mu obesi mlinski kamen na vrat in se potopi v globino morja« (Mt 18,6).

Obvaruj nas Gospod, ne le pred kataklizmami narave, marveč tudi pred navali zla, ki se rojeva v nas. Očisti nas! Pomiri viharje naših duš!

Na svetu je veliko lačnih ljudi, veliko vojnih sirot, veliko obupanih, veliko ljudi, ki jih žrejo občutki krivde, veliko zločincev, ki drvijo v pogubo.

Podeli vsakemu, kar potrebuje.

Zgodi se tvoja volja.

Hvala. Amen.

Bogdan Vidmar

(Nova Gorica, 21.7.2023)