foto: Pixabay

Gospod Jezus je večkrat jasno in določno zahteval, naj se vpelje v Cerkvi praznik presvetega Srca. Kako se je praznik začel, nam opisuje sveta Marjeta Marija Alakok (Alacoque) takole:

»Ko sem bila nekega dne v osmini praznika presvetega Rešnjega Telesa pred najsvetejšim zakramentom, sem prejela od svojega Boga preobilne milosti njegove ljubezni. Začutila sem v srcu, naj njemu nekaj podarim in mu vrnem ljubezen za ljubezen. Nato mi reče: ‘Z nobeno rečjo mi ne moreš izkazati večje ljubezni, kakor da storiš, kar sem že tolikokrat zahteval od tebe.’ Nato ji odkrije svoje Srce in se bridko pritožuje, da ga hudobneži zaničujejo, žalijo s hladnostjo in z Božjimi ropi (bogoskrunskim prejemanjem svetega bhajila). Potem pa ji reče: ‘Zato zahtevam od tebe, da naj bo prvi petek po osmini praznika svetega Rešnjega Telesa poseben praznik v čast mojemu Srcu.’«

2. To je začetek praznika, kako pa ga obhajajmo? Tudi to je Gospod sam določil. »Ta dan,« reče blaženi Margareti, »naj prejmejo verniki sveto obhajilo in s slovesno spravno molitvijo (prošnjo za odpuščanje) naj vračajo mojemu Srcu čast, ki so mu jo vzela žaljenja, ki so se godila, kadar je bilo izpostavljeno na oltarjih.«

Gospod resnično želi, naj mu izkazujemo svojo ljubezen s tem, da slavimo poseben praznik v čast njegovemu Srcu. O tem priča jasno to, da je Gospod obljubil velike milosti tistim, ki ga tako častijo.

»In jaz ti obljubim,« reče svoji ljubljeni učenki, »da se bo moje Srce razširilo in bo bogato obdarilo z milostmi svoje ljubezni tiste, ki mu izkažejo to čast in si prizadevajo, da mu jo izkažejo tudi drugi.«

Četudi ta dan ni zapovedan praznik, vendar po Gospodovi želji ta dan:

a) prejmi sveto obhajilo kot zadoščenje za vse žalitve, ki jih prejme to Srce v najsvetejšem zakramentu v osmini praznika presvetega Rešnjega Telesa;

b) moli javno v cerkvi z drugimi spravno molitev ali prošnjo za odpuščanje. Če tega ne moreš storiti skupno in javno z drugimi v cerkvi po svetem obhajilu, stori to ali čez dan, ko obiščeš presveto Rešnje Telo, ali pa doma.

Pa tudi sveta Cerkev odpre vernikom na praznik presvetega Srca svoj zaklad in podeli vsem popolni odpustek, če gredo k spovedi in k svetemu obhajilu, obiščejo cerkev ali javno kapelo, kjer se obhaja praznik presvetega Srca Jezusovega, in tam molijo v papežev namen. Sveti oče Leon XIII. je podelil 28. junija 1889 vsem vernikom, kateri so na praznik Srca Jezusovega pri Božji službi, ki se vrši pred izpostavljenim svetim Rešnjim Telesom, vse odpustke, katere morejo prejeti tisti, ki so v osmini praznika presvetega Rešnjega Telesa pri Božji službi.

Več TUKAJ.

Vir: spiritussanctus.si

C. R.