foto: Pixabay

Ignacijev dom duhovnosti v Ljubljani vabi na ignacijanske duhovne vaje z naslovom Biti luč na svetu!, ki jih bosta vodila p. Ivan Platovnjak DJ in s. Irena Grandošek. Duhovne vaje bodo od 26. do 30. decembra 2023.

Jezus je Luč od Luči. Prišel je na svet, da bi po njem zasijala prava luč, ki razsvetljuje ves svet. Svojim učencem je naročal, naj bodo luč sveta, hkrati pa jim je dal jasno vedeti, da so to lahko samo takrat, ko so eno z njim, kot je mladika s trto. V duhovnih vajah bomo z Lučjo in v njej, da bi tako tudi mi postajali to, kar nam naroča.

PRIJAVA