foto: Pixabay

“Mi, ki smo se prerodili v krstu, občutimo silno veliko veselje, ko že sedaj malce okušamo prvine Svetega Duha, ko nam posreduje spoznavanje skrivnosti, dar prerokovanja, dar modrosti, trdnost v veri, dar ozdravljanja in gospodovanje nad hudobnimi duhovi. Vse to prihaja v nas polagoma, kakor kaplja za kapljo, dokler nas popolnoma ne prevzame in obrodi neštevilne sadove.” (sv. Hilarij)