foto: Pixabay

Cilj 50 dnevnice: da bi srečali Vstalega/razlitje Svetega Duha na Binkošti

Geslo 4. tedna: »pojdite k Jožefu«

Uvodna beseda:

Pred nami je v letu sv. Jožefa praznik Jožefa delavca. Izkoristimo to priložnost, tudi v tej 50 dnevnici in se mu v veliki preizkušanji sveta priporočimo, za dar Svetega Duha – gospodarstvo sveta je pred veliko obnovo ob koncu pandemije – kot je bil v času egiptovskega Jožefa. Sv. Jožef, mož Device Marije je bil osredotočen in v veliki odprtosti do Boga, v zaupanem poslanstvu. Sv. Jožef deluje in izpolnjuje naročena božja dela brez besed! Jožef je resnično hrepenel, iskal in izpolnjeval Božjo voljo. V prejšnjem tednu smo izpostavili ljubezen in veselje do Božje volje. Tudi sv. Ignacij je bil ves predan iskanju in izpolnjevanju Božje volje. Povsod Boga, njegovo geslo! To je lahko resnično prava sreča tudi za vsakega izmed nas. Moramo si odgovoriti, ali si resnično želimo v vseh stvareh iskati, najti in slediti Boga!? Naj nam ta teden pomaga slediti po karizmi sv. Ignacija zgled sv. Jožefa, ki je iskal in izpolnjeval Božjo voljo. Naj nas priprošnja sv. Jožefa, preko spoznavanja in opravljanja vaj (molitev) iz Duhovnih vaj sv. Ignacija, popelje v izpolnjevanje Božje volje v naših konkretnih zadevah. To je resnični in največji vzvod razlitja Svetega Duha v naših srcih, ne le na Binkošti, temveč vsak dan! Ni ga večjega mostu za Svetega Duha v naša srca, kot je iskanje in življenje po Božji volji. Kakšna sreča, kašno veselje je to za naše srce, kakšno šele za nebesa in ves nebeški zbor! V tem tednu tako velika priložnost, da naredimo prve vaje(molitve) iz iskanja in udejanjanje Božje volje v našem življenju, v naših zadevah. Sveti Jožef se tega izredno veseli, da nas bo Sveti Duh po sv. Ignaciju popeljal v učenje in opravljanja prvih vaj iz iskanja in uresničevanja Božje volje, v našem konkretnem življenju! To je velika karizma, ki povezuje ta dva velika moža Cerkve, sv. Jožef in sv. Ignacija.

PONEDELJEK, 26. april, Marija Mati dobrega sveta – 5. dan 9 dnevnice k sv. Jožefu delavcu

1. UVODNA molitev:

Mati Vstalega Gospoda, prosim Te, da bi srečal tvojega Vstalega Sina!

Marija, Mati Vstalega Gospoda, ob zaključku tedna za nove duhove poklice in svetost poklicanih, izročamo po vseh SLO svetnikih in svetnicah, mučencih in mučenkah, tvojemu Brezmadežnemu Srcu, naše delo in prizadevanja po tem namenu ter vse duhovne poklice v preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

2. Uvodna duhovna misel:

Sv. Jožef je iskal, hrepenel in izpolnjeval Božjo voljo. To ni neka formula, to ni neka ideologija temveč se vedno rojeva iz osebnega srečanja in pogovora s Vstalim, ki po Svetem Duhu prebiva v naših srcih. Sv. Jožef je spoznaval Božjo voljo, jo sledil in izpolnjeval, kar nas po karizmi sv. Ignacija kliče Sveta Trojica tudi dan danes. Moramo stopiti na to pot in se učiti iskati in izpolnjevati Božjo voljo v velikih in majhnih stvareh. Ni vseeno, kako se odločimo, ni vseeno kaj izberemo. Relativizacija – vseeno je eno ali drugo kar izberem – kar je velika skušnjava; ter nenavezanost – iščem z vsem srcem Božjo voljo v vseh stvareh – kar je velika krepost. Sv. Ignacij nas v vsem kliče iskati in gledati Boga: »Najti Boga v vseh stvareh!« Še večja težava pa je dan danes, ker se sploh ne odločamo, ker se bojimo odločati, ker se ne znamo podati na pot iskanja Božje volje in odločitve opuščamo in jih ne sprejemamo. Le kako naj potem Vstali po Svetem Duhu deluje v našem življenju in v naših skupnostih?! Če znamo izpolnjevati Božjo voljo v majhnih stvareh jo bomo znali najti tudi v večjih. Pomembno je, da vedno, povsod in v vsem ostajamo v odnosu z Vstalim, ki živi. On je z nami, vse dni do konca sveta.

Kaj je prvi korak pri iskanju Božje volje glede določne konkretne stvari v našem življenju? Najpomembnejše je, da ostanemo osredotočeni na Boga. Druga stvar pa je, da nas glede te stvari zanima le Božja volja in nič drugega na svetu! To je trd temelj – indiferentnost oz. nenavezanost – , ki nas bo prav gotovo popeljala ne le v dobro odločitev, temveč tudi v blagoslovljeno izbiro; v to kar je večja božja slava in čast ter popolnost naše duše. Ne iščemo uspeha, iščemo božjo voljo. Ne odločamo se na podlagi krščanskih idej – s tem delamo iz krščanstva ideologijo – odločamo se iz odnosa z Gospodom! Vsaka dobra teologija, tudi duhovna se ni zapisala iz razumske spekulacije temveč iz odnosa s Kristusom. Ne ustvarjajo ne ene in ne druge ’knjižni moli’, temveč bogoljubni in krepostni ljudje. Zahodna teologija stoji na sv. Tomažu, ki je v smrtni uri ob gori knjig, ki jih je napisal in ki tvorijo temelj teologije dejal: »Čisti nič (slama) pred tem kar gledam!« Prosimo danes za ta dar: osredotočenost na Boga in za notranjo svobodo v vsem kar živimo.

3. DUHOVNA misel iz nauka Cerkve:

Bog je v svoji dobroti in modrosti hotel razodeti samega sebe in razkriti skrivnost svoje volje, da bi ljudje po Kristusu, učlovečeni Besedi, imeli v Svetem Duhu dostop k Očetu in bi postali deležni božje narave. … Z razodevanjem samega sebe hoče Bog narediti ljudi zmožne, da bi mu odgovarjali, ga spoznavali in ga ljubili daleč onkraj vsega tistega, česar bi bili zmožni sami od sebe. (Katekizem 51.52)

4. PREMIŠLJEVANJE Božje besede: (iz dnevnih odlomkov)

» … Peter pa jim je začel po vrsti razlagati: »Molil sem v mestu Jafi in videl v zamaknjenju prikazen, kako je prihajala nekakšna posoda kakor velik prt, … spuščal z neba in prišel do mene. Pogledal sem vanjo in jo opazoval; … Slišal sem tudi glas, ki mi je govoril: ›Vstani, Peter, zakolji in jej!‹ Rekel pa sem: ›Nikar, Gospod, zakaj kar je omadeževano in nečisto, mi še nikoli ni prišlo v usta.‹

Oglasil pa se je v drugo z neba glas: ›Kar je Bog očistil, tega ti ne imej za omadeževano!‹ … … .« (Apd 11,1-18)

5. OSREDNJA molitev:

sv. Jožef, slavni Sin Davidov … prosi za nas!

sv. Jožef, luč očakov …

sv. Jožef, ženin božje porodnice … prosi za nas!

Sveti Duh, Duh zapiši v naša srca svojo postavo! … prosimo te usliši nas!

Sveti Duh, vnemaj nas z ognjem svoje ljubezni! … prosimo te usliši nas!

Pridi Sveti Duh, pridi po Brezmadežnem Srcu tvoje presvete neveste! Pridi! Nikar se ne mudi!

Kri in voda, ki si svoj čas privrela iz Jezusovega srca kot studenec usmiljenja za nas, Vate zaupam.

Sveti nadangel Mihael … s svojo lučjo nas razsvetli!

Sveti nadangel Mihel … s svojimi krili nas varuj!

Sveti nadangel Mihael … s svojim mečem nas brani in reši! Amen!

Marija, Mati Vstalega Gospoda in Nevesta Svetega Duha, odpovedujemo se sebi, dajemo se Tebi, sprejmi in varuj nas v svojem Brezmadežen Srcu!

Sv. Jožef, mož Device Marije, izprosi nam Svetega Duha!

Sv. Jožef, delavec, izprosi nam novih Binkošti!

6. Pričevanje sv. Jožefa:

 Leta 1505 je  papež poslal cesarju Karlu spodnjo molitev, odpravljal se je namreč v bitko. Pravijo, da se še ni zgodilo, da ta molitev ne bi bila uslišana:

O, sveti Jožef, tvoja zaščita je tako velika, tako močna, tako učinkovita pred Božjim prestolom, vate polagam vse svoje želje in hrepenenja. O, sveti Jožef, pomagaj mi s svojo mogočno priprošnjo, naj mi tvoj nebeški Sin nakloni duhovni blagoslov, da bom lahko s pomočjo tvoje nebeške moči hvalil in častil najbolj ljubečega Očeta. O, sveti Jožef, nikoli se ne utrudim, ko premišljujem o tebi in Jezusu, ki spi v tvojem naročju; ne upam se ti približati, dokler počiva ob tvojem srcu. Močno Ga stisni tudi v mojem imenu, nežno Ga poljubi na glavo in Ga prosi, naj mi ta poljub vrne ob uri moje smrti. Sveti Jožef, priprošnjik  za srečno zadnjo uro, prosi za nas. Amen. sv. Jožef zavetnik vseh SLO dežel prosi za nas! vir: www.aleteia.org

7. ZAKLJUČNA molitev:

Sv. Jožef delavec, rad bi srečal tvojega vstalega sina. Prosim te pomagaj mi! Odpri mi srce, da ga sprejmem kot neizmerni dar Njegovega Srca. Podari vsem narodom sveta, družinam in možem, da bodo lahko v preizkušnji sveta poskrbeli za skupni blagor in preživetje družin! Amen.

TOREK 27. APRIL , Cita, 6. dan 9 dnevnice k sv. Jožefu delavcu

1. UVODNA molitev:

Mati Vstalega Gospoda, prosim Te, da bi srečal tvojega Vstalega Sina!

2. Uvodna duhovna misel:

Ko smo se tako naravnali na Boga želimo biti glede izbire povsem uravnovešeni oz. indiferentni. Ne želimo eno stvar bolj kot drugo in ne drugo bolj kot prvo! Kaj pa sedaj? Prav je, da se odločanja oz. iskanja božje volje učimo najprej na manjših stvareh, ne na tako pomembnih. Ne smemo pozabiti, sv. Ignacij se je tudi po spreobrnjenju učil pravilnega odločanja. Poznan je dogodek, ko je bil osedlan in je na križišču poti preložil odločitev na žival, ki jo je jezdil. Učenci so za novega učenca izžrebali Matijo. A prav je, da uporabimo tudi človeške sposobnosti, ki nam jih je zaupal Stvarnik: razum in sposobnost, da govorimo z Gospodom, kot Mojzes, ’prijatelj s prijateljem’. S tem dvignemo in zaživimo človeško dostojanstvo na veliko večji ravni. V naslednjem koraku je tako potrebno, da se naužijemo Duha Jezusa Kristusa ob premišljevanju odlomkov iz Svetega pisma, da bi od blizu spremljali Jezusovo delovanje, njegovo odločanje, njegove odnose z bližnjimi. In to z vsemi petimi čutili: oči, tip, okus, vonj in sluh; a vsak po svojih močeh! To je velika krščanska molitev! V tem koraku želimo zajeti Duha iz Jezusovega Srca, kar nam bo pomaga pri naslednjem koraku. Želimo se tako odločiti kakor bi se On odločil v tej stvari; to je krščanski ideal: »Bodite popolni kot je popoln vaš Oče «. Zato je še kako pomembno naša osebna molitev ob Svetem pismu, za zaprtimi vrati, ko od blizu spremljamo in spoznavamo učlovečenega Boga in gledamo ter okušamo njegovo Srce, ki je vir našega krščanskega življenja, ki je vir naših odločitev. Danes posebno prosimo za dar Duha Jezusa Kristusa, ki naj nam da spoznati, kar je prav, da izberemo v naših odločitvah.

3. DUHOVNA misel iz nauka Cerkve:

»Prastarša je povabil k notranjemu občestvu s seboj samim in ju odel s sijočo milostjo in pravičnostjo. … .« ( Katekizem 54) Sv. Irenej Lyonski večkrat govori o tej božji pedagogiji s podobo, ki pove, da se Bog in človek polagoma navajata drug na drugega. … . (Katekizem 53)

4. PREMIŠLJEVANJE Božje besede: (iz dnevnih odlomkov)

» … Obstopili so ga Judje in mu govorili: »Doklej nas boš pustil v negotovosti? Če si ti Kristus, povej nam odkrito!« Jezus jim je odgovoril: »Povedal sem vam, pa ne verujete. O meni pričajo dela, ki jih izvršujem v imenu svojega Očeta. Toda vi ne verujete, ker niste izmed mojih ovac. Moje ovce poslušajo moj glas in jaz jih poznam in hodijo za menoj. … .« (Jn 10,22-30)

5. OSREDNJA molitev:

sv. Jožef, čisti varuh Device … prosi za nas!

sv. Jožef, rednik Sinu Božjega …

sv. Jožef, skrbni branitelj Kristusov … prosi za nas!

Sveti Duh, odpiraj nam zaklad svojih milosti! … prosimo te usliši nas!

Sveti Duh, poučuj na s v pravi molitvi … prosimo te usliši nas!

Pridi Sveti Duh, pridi po Brezmadežnem Srcu tvoje presvete neveste! Pridi! Nikar se ne mudi!

Kri in voda, ki si svoj čas privrela iz Jezusovega srca kot studenec usmiljenja za nas, Vate zaupam.

Sveti nadangel Mihael … s svojo lučjo nas razsvetli!

Sveti nadangel Mihel … s svojimi krili nas varuj!

Sveti nadangel Mihael … s svojim mečem nas brani in reši! Amen!

Marija, Mati Vstalega in nevesta Svetega Duha, odpovedujemo se sebi, dajemo se Tebi, sprejmi in varuj nas v svojem Brezmadežen Srcu!

Sv. Jožef, mož Device Marije, izprosi nam Svetega Duha!

Sv. Jožef, delavec, izprosi nam novih Binkošti!

6. Pričevanje o sv. Jožefu:

Leta 1660 je bilo v francoski provansi – kraj Cotignac – edino do sedaj priznano prikazovanje sv. Jožefa v zg. Cerkve. Bil je vroč opoldan, ko je bilo 22 letnemu pastirju zelo vroče. Sedej je na travo in se razprostrl, takrat pa se je ob njem prikazal mogočen mož, ki mu je dejal: »Dvigi skalo in pij!« Vendar je bila skala tako velika, da o tem ni mogel niti razmišljati. Vseeno je poizkusil in jo premaknil z neverjetno lahkoto ter odkril nov izvir vode. Tekel je v vas in povedal, kaj se mu je godilo. To neverjetno oznanilo je privabilo takoj na ta kraj veliko ljudi. Mož, ki se je prikazal ni bil nihče drug kot sv. Jožef. (gl. slike iz samega kraja prikazovanja: izvir sv. Jožefa na klik povezavi: L’unico caso di un’apparizione di San Giuseppe riconosciuta dalla Chiesa (aleteia.org)

Sv. Jožef zavetnik vseh SLO dežel prosi za nas!

7. ZAKLJUČNA molitev:

Sv. Jožef delavec, rad bi srečal tvojega vstalega sina. Prosim te pomagaj mi! Odpri mi srce, da ga sprejmem kot neizmerni dar Njegovega Srca. Podari vsem narodom sveta, družinam in možem, da bodo lahko v preizkušnji sveta poskrbeli za skupni blagor in preživetje družin! Amen.

SREDA 28. APRIL, sv. Ludvik Montfortski, 7. dan 9 dnevnice k sv. Jožefu delavcu

1. UVODNA molitev:

Mati Vstalega Gospoda, prosim Te, da bi srečal tvojega Vstalega Sina!

2. Uvodna duhovna misel:

Kako hitro in v Bogu se je odločal sv. Jožef. Neverjetno se nam zdi, kako je ta mož sprejemal velike, zahtevne in pomembne odločitve. Poglejmo samo primer oznanjenje Jožefu ter beg v Egipt – sredi prvega Božiča, sredi noči, sredi spanja, sredi sanj, brez besed se dvigne in gre v Egipt in ne sam, temveč s tem kar mu največ pomeni na tem in onem svetu: z Jezusom in Marijo – ! To je sv. Jožef! A tudi Sveta Trojica podarja vsakemu iz med nas vse možnosti, pogoje in milosti, da bi tudi mi sledili ta neverjeten zgled moža Device Marije. Sveta Trojica izbere sv. Ignacija, da bi nam odprl pot v duhovnost, kjer se tega lahko naučimo, navadimo in tudi zaživimo. Ne moremo se pa naučiti Duha Jezusa Kristusa, iz katerega delamo odločitve, »v večjo božjo slavo in čast in zveličanje naših duš«. Ne moremo se tudi naučiti, da bo naše oko čisto v namenu in osredotočeno na Boga! Lahko se le naučimo zunanji okvir odločanja po sv. Ignaciju, nekaj točk, ki jih je potrebno slediti, na poti do dobre odločitve – točke v Duhovnih vajah – . Prav tako se ne moremo naučiti hrepenenja po iskanju in izpolnjevanju božje volje. To je dar Svetega Duha – Dar strahu božjega in Dar pobožnosti – . Sv. Ignacij razdeli Duhovne vaje v štiri tedne. V prvem tednu očistimo naše srce greha in se odločimo za Boga; v drugem tednu spremljamo Jezusa od rojstva preko javnega delovanja s prošnjo: »Za notranje spoznanje Gospoda, ki se je zame učlovečil, da bi ga bolj ljubil in hodil za njim.« Naš naslednji korak v premišljevanju bo določiti stvari, glede katerih bi radi pred Bogom sprejeli odločitev. Sv. Jožef je bil zelo konkreten, vedel je, da se mora glede Marije in njenega spočetega otroka odločiti, in o tem tudi pred Bogom premišljuje – s Postavo v srcu -! Tudi sv. Ignacij je na tem trdo delal, da je uredil po Božji zamisli novo ustanovljeno Družbo. V ta namen je daroval na desetine maš, da je spoznal, kako Bog želi, da so stvari v skupnosti urejene. Prav gotovo je za nas velik izziv tudi to: ali nas Bog kliče, da pred vsemi dnevnimi opravili opravimo molitev, na samem, ob premišljevanju Božje besede. Čeprav se nam zdi to vprašanje retorično, a je prav, da to odločitev poglobimo, dokler je ne zaživimo. Tako bomo premikali meje našega odnosa z Vstalim, ki bo tako v nas vstal in zaživel z novo močjo in polnostjo – to bo veliko razlitje Svetega Duha v našem življenju -. Torej na današnji dan prosimo Vstalega, da ’ustvarimo spisek’ stvari, ki jih želimo doreči pred Njim.

3.DUHOVNA misel iz nauka Cerkve:

Človek je ustvarjen, da bi živel v občestvu z Bogom, v katerem najde svojo srečo:«Kadar bom z vsem bitjem priklenjen nate, ne bo zame nikjer bolečine ne truda in moje življenje bo živo, do vrha napolnjeno s tabo. (Katekizem 45, sv. Avguštin)

Človek od Boga prihaja in k Bogu gre; zato človek v polnosti živi človeško življenje samo, če svobodno živi svojo povezanost z Bogom. ( Katekizem 44)

3. PREMIŠLJEVANJE Božje besede: (iz dnevnih odlomkov)

» … Ko so opravljali Gospodovo službo in se postili, jim je govoril Sveti Duh: »Oddelite mi Barnaba in Savla za delo, za katero sem ju poklical.« Tedaj so se postili in molili, položili nanju roke ter ju odpustili. Poslana po Svetem Duhu sta torej prišla v Selevkijo, od tam pa od Sreda plula na Ciper. Ko sta prišla v Salamino, sta oznanjala Božjo besedo v judovskih shodnicah. … .« (Apd 12,24-13,5)

5.OSREDNJA molitev:

sv. Jožef, glavar svete Družine … prosi za nas!

Jožef najpravičnejši …

sv. Jožef, ženin najčistejši … prosi za nas!

Sveti Duh, razsvetljuj nas s svojim nebeškim navdihovanjem! … prosimo te usliši nas!
Sveti Duh, vodi nas po poti zveličanja … prosimo te usliši nas!!

Pridi Sveti Duh, pridi po Brezmadežnem Srcu tvoje presvete neveste! Pridi! Nikar se ne mudi!

Kri in voda, ki si svoj čas privrela iz Jezusovega srca kot studenec usmiljenja za nas, Vate zaupam.

Sveti nadangel Mihael … s svojo lučjo nas razsvetli!

Sveti nadangel Mihel … s svojimi krili nas varuj!

Sveti nadangel Mihael … s svojim mečem nas brani in reši!

Marija, Mati Vstalega in nevesta Svetega Duha, odpovedujemo se sebi, dajemo se Tebi, sprejmi in varuj nas v svojem Brezmadežen Srcu!

Sv. Jožef, mož Device Marije, izprosi nam Svetega Duha!

Sv. Jožef, delavec, izprosi nam novih Binkošti!

6. Ob letu sv. Jožefa:

A. … Popolni odpustek prejmejo tisti, ki bodo vsaj 30 minut razmišljali ob molitvi Oče naš ali pa se bodo vsaj za en dan udeležili duhovnih vaj, ki vključujejo razmišljanje o sv. Jožefu; B. … Tisti, ki bodo po zgledu sv. Jožefa opravljali telesna ali duhovna dela usmiljenja, bodo prav tako lahko dosegli dar popolnega odpustka; C. … Popolni odpustek prejmejo družine in zaročenci, če skupaj molijo rožni venec. D. … Popolni odpustek prejme vsak, ki svojo delo zaupa zaščiti sv. Jožefa in vsi verniki, ki se z molitvami obračajo na sv. Jožefa, Delavca iz Nazareta in tisti, ki iščejo delo, da najdejo službo in da svoje delo opravljajo z dostojanstvom. E. … Popolni odpustek prejmejo verniki, ki bodo v celoti ali delno molili litanije sv. Jožefa … ali katero koli drugo molitev na čast sv. Jožefa, v skladu z liturgičnimi običaji, v korist Cerkve, ki je preganjana »od znotraj in od zunaj« … F. Prav tako se podeljuje popolni odpustek vsem vernikom, ki bodo v čast sv. Jožefa zmolili katero koli zakonito odobreno molitev ali pobožnost, na primer »O sv. Jožef«, zlasti 19. marca in 1. maja, na praznik sv. Nazareške družine, vsakega 19. v mesecu in vsako sredo, na dan, ki je posvečen spominu na svetnika po latinskem izročilu. (prim. Odlok) Sv. Jožef zavetnik vseh SLO dežel prosi za nas!

7. ZAKLJUČNA molitev:

Sv. Jožef delavec, rad bi srečal tvojega vstalega sina. Prosim te pomagaj mi! Odpri mi srce, da ga sprejmem kot neizmerni dar Njegovega Srca. Podari vsem narodom sveta, družinam in možem, da bodo lahko v preizkušnji sveta poskrbeli za skupni blagor in preživetje družin! Amen.

ČETRTEK, 29. APRIL, sv. Katarina Sienska, 8. dan 9 dnevnice k sv. Jožefu delavcu

1. UVODNA molitev:

Mati Vstalega Gospoda, prosim Te, da bi srečal tvojega Vstalega Sina!

2. Uvodna duhovna misel:

V svetu danes primanjkuje krščanskega odločanja, ki prav gotovo ni iskanje uspeha. Mati Terezija je dejala, ne iščemo uspeha, iščemo božjo voljo. Krščansko življenje se vrednoti čisto po drugačnih merilih od posvetnega. Kristus stopa v naše življenje, ko smo že sprejeli temeljne odločitve našega življenja. To je njegov način neprestanega ustvarjanja naše osebnosti, življenja, družine, zakonske zveze, posla, skupnosti … . Bog se ne umakne potem, ko smo se odločili npr. za življenjski stan, izbrali partnerja ali npr. izbrali področje našega delovanja ali ko smo že pospremili otroke v življenje. Gospod nas še naprej spremlja in nagovarja in nas spodbuja, da bi mu sledili. Gospod nas neprestano ustvarja; to neprekinjeno nadaljuje vse od spočetja! Nekatere stvari lahko uredimo tako, da se odločimo po prvem časa (DV175), ko nam je kot apostolom ob Jezusovem klicu nemudoma jasno, kaj moramo storiti. Npr. jasno nam je v molitvi, da moramo več časa posvetiti določenemu delu, ki smo ga opustili. Takoj tudi npr. uvidimo, da se moramo vrniti v premišljevanje Božje besede; npr. pred poroko je bila to še stalnica, sedaj pa smo to opustili. Prav tako nam je tudi npr. takoj razumljivo, da moramo nekaj zaslužka deliti tudi z bolj potrebnimi. V tem prvem času je tako kot je bilo pri apostolih, Jožefu, Mariji: »takoj so spoznali Njegov klic in mu tako ali drugače sledili«. Drugi čas (DV176) pa je tisti, ko se moramo malce zaustaviti in pretehtati stvar glede misli, ki nas spremljajo. Nekatere so dobre, druge so slabe, ter že imamo toliko izkušenj o duhovih – dobrih in zlih – , ki v tej stvari nagibajo našo dušo, da se bomo odločil za Kristusa in ne za skušnjavca. Tudi pisalo nam lahko pri tem zelo pomaga. Tretji čas našega odločanja pa je tisti, ko se odločimo, da bomo neko odločitev sprejeli v mirnem času, ko bomo dalj časa npr. neprekinjeno v molitvi. Tako je delal tudi Jezus. Za celo noč se je umaknil v molitev – mirni čas – (DV177), zjutraj pa je izbral svoje učence. Za nas je to zgled, da si vzamemo dan ali dva, teden ali mesec, predno v Gospodu sprejmemo neko odločitev. V tem času gremo npr. na romanje ali na duhovne vaje, ali na duhovno obnovo, opravimo 9 ali 3 dnevnico ali se bolj zvesto držimo vsakodnevne premišljevalne molitve, ali npr. opravimo krajši post. Torej danes dopolnimo naš spisek s tem, da se bomo nekatere stvari odločili po prvem času, nekatere po drugem času in druge po tretjem času. Nato pričnemo z odločanjem, naprej so na vrsti tiste, ki so iz prvega časa. Nato sledijo odločitve po drugem času.

3. DUHOVNA misel iz nauka Cerkve:

»Znotraj zgodovinskih razmer, v katerih živi, pa ima človek mnogo težav pri spoznavanju Boga zgolj z lučjo svojega razuma: … . ( Katekizem 37)

»Naj se veseli srce tistih, ki iščejo Gospoda. (Ps 105,3) Če človek more pozabiti na Boga ali ga odkloniti, pa Bog ne neha klicati vsakega človeka, naj ga išče, da bo živel in našel srečo. Toda to iskanje zahteva od človeka ves napor uma, iskrenosti volje, »iskreno srce« in tudi pričevanje drugih, ki ga učijo iskati Boga. (Katekizem 30)

4. PREMIŠLJEVANJE Božje besede: (iz dnevnih odlomkov)

» … Opolnoči pa nastane vpitje: ›Glejte, ženin gre, pojdite mu naproti!‹ Tedaj vstanejo vse tiste device in napravijo svoje svetilke. Nespametne pa rečejo pametnim: ›Dajte nam svojega olja, ker naše svetilke ugašajo.‹ Toda pametne odgovorijo: ›Da morda ne poide nam in vam, pojdite rajši k prodajalcem in si ga kupite. … .« (Mt 25,1-13)

5.OSREDNJA molitev:

Jožef najčistejši … prosi za nas!

Jožef najmodrejši …

Jožef najsrčnejši … prosi za nas!

Sveti Duh, daj nam edino potrebne vednosti! … prosimo te usliši nas!!
Sveti Duh, navdihuj nas da bomo znali izvrševati dobra dela! … prosimo te usliši nas!

Pridi Sveti Duh, pridi po Brezmadežnem Srcu tvoje presvete neveste! Pridi! Nikar se ne mudi!

Kri in voda, ki si svoj čas privrela iz Jezusovega srca kot studenec usmiljenja za nas, Vate zaupam.

Sveti nadangel Mihael … s svojo lučjo nas razsvetli!

Sveti nadangel Mihel … s svojimi krili nas varuj!

Sveti nadangel Mihael … s svojim mečem nas brani in reši!

Marija, Mati Vstalega in nevesta Svetega Duha, odpovedujemo se sebi, dajemo se Tebi, sprejmi in varuj nas v svojem Brezmadežen Srcu!

Sv. Jožef, mož Device Marije, izprosi nam Svetega Duha!

Sv. Jožef, delavec, izprosi nam novih Binkošti!

6. Pričevanje o sv. Jožefu:

Ko je Marija izginila za neizmernim obzorjem, smo videli ob soncu sv. Jožefa z Detetom Jezusom in Marijo v beli obleki z modrim plaščem. Zdelo se je, da sv. Jožef in Dete blagoslavljata svet; z roko sta delala znamenje križa. … .« (Fatima,13. oktober)Sv. Jožef zavetnik vseh SLO dežel prosi za nas!

7. ZAKLJUČNA molitev:

Sv. Jožef delavec, rad bi srečal tvojega vstalega sina. Prosim te pomagaj mi! Odpri mi srce, da ga sprejmem kot neizmerni dar Njegovega Srca. Podari vsem narodom sveta, družinam in možem, da bodo lahko v preizkušnji sveta poskrbeli za skupni blagor in preživetje družin! Amen.

PETEK, 30. APRIL, sv. Jožef Cottolengo, 9. dan 9 dnevnice k sv. Jožefu delavcu

1. UVODNA molitev:

Mati Vstalega Gospoda, prosim Te, da bi srečal tvojega Vstalega Sina!

2. Uvodna duhovna misel:

Sv. Jožef kot tudi sv. Ignacij sta bila v svojem sledenju Kristusa in izpolnjevanju božje volje izredno konkretna. Ne mogoče je slediti svetost in se ne odločati na krščanski način. Ne moremo se prepuščati neodločenosti. Kako na prepihu je danes krščansko življenje tudi zaradi hitrosti današnjega sveta kot tudi zaradi njegove posvetnosti. Kristjan pa je poklican, da vedno znova sprejme tiste odločitve, ki bi jih tudi Kristus v našem življenju. Sveta Trojica se zaveda, da bo moral kristjan v današnjem svetu, če bo želel slediti Kristusa sprejemati odločitve, ki bodo deležne nasprotovanja in neodobravanja. A pravi kristjan se s tem ne obremenjuje, temveč vedno znova išče le kar Bog od njega pričakuje. Tako nam sv. Ignacij v Duhovnih vajah pripravi molitve (vaje) po katerih z leti postanemo vedno hitrejši in bolj prepričljivejši v odločanju.

Če nismo sprejeli odločitve po prvem času (kot učenci, Marija in Jožef) ali po drugem času – kot sv. Ignacij, ki na bolniški postelji tehta različne misli in duhove – nam Ignacij v Duhovnih vajah za tretji čas pripravi dva načina odločanja.

Prvi način odločanja (DV178 -183) poteka predvsem po naslednjih korakih: 1.) izberem odločitev o kateri bi se rad odločil 2.) obnovim Načelo in temelj življenja : zakaj sem ustvarjen? Da slavim in častim Boga in mu služim; pri tem pa uporabljam vse stvari kolikor mi pri tem pomagajo in jih toliko opuščam kolikor mi pri tem ne koristijo (DV21.23). 3.) prosim Gospoda naj On nagne mojo dušo, kaj moram v tej stvari storiti 4.) pretehtam katere prednosti in koristi bi imel, edino v večjo Božjo slavo in čast ter zveličanje duše, če sprejmem ali če jo zavrnem; prav tako pa enako naredim za nevarnosti, če jo sprejmem kot tudi če jo zavrnem; – za 4. in 5. točko zelo priporočljivo pisanje razlogov – 5.) v tej točki pogledam kam se bolj nagiba moj razum glede vseh razlogov; odločiti se je potrebno po večjem razumskem nagibu; 6.) po takšnem razumskem preudarku grem z veliko vnemo pred Boga in mu ponudim svojo odločitev, da jo sprejeme ali ne, kakor je večja božja slava in čast ter zveličanje naše duše. Drugi način tretjega časa pa jutri. Tako naredimo tudi mi kakšno vajo iz tega prvega načina tretjega časa po spisku, ki smo ga ustvarili. sv. Jožef in Ignacij sta bila v vsak v svoji karizmi izredno konkretna. Pri obeh je molitev in pobožnost zelo odmevala v njunem vsakdanjem življenju.

3. DUHOVNA misel iz nauka Cerkve:

Hrepenenje po Bogu je zapisano v človekovo srce, kajti človek je ustvarjen od Boga in za Boga; in Bog ne neha pritegovati človeka k sebi, in samo v Bogu bo človek našel resnico in srečo ki je ne neha iskati: … … K pogovoru z Bogom je človek povabljen že od samega začetka svojega bivanja: saj biva le zato, ker ga je Bog iz ljubezni ustvaril in ga vedno iz ljubezni ohranjuje … . ( Katekizem 27)

4. PREMIŠLJEVANJE Božje besede: (iz dnevnih odlomkov)

» … Tomaž mu reče: »Gospod, ne vemo, kam greš; in kako bi mogli vedeti za pot?« Jezus mu reče: »Jaz sem pot in resnica in življenje. Nihče ne pride k Očetu, razen po meni.« … .« (Jn 14,1-6)

5. OSREDNJA molitev:

Jožef najpokornejši … prosi za nas!

Jožef najzvestejši…

sv. Jožef, Ogledalo potrpežljivosti … prosi za nas!

Sveti Duh, daj nam vztrajati v pravičnosti! … prosimo te usliši nas!!
Sveti Duh, Duh, bodi ti san maše plačilo!… prosimo te usliši nas!

Pridi Sveti Duh, pridi po Brezmadežnem Srcu tvoje presvete neveste! Pridi! Nikar se ne mudi!

Kri in voda, ki si svoj čas privrela iz Jezusovega srca kot studenec usmiljenja za nas, Vate zaupam.

Sveti nadangel Mihael … s svojo lučjo nas razsvetli!

Sveti nadangel Mihel … s svojimi krili nas varuj!

Sveti nadangel Mihael … s svojim mečem nas brani in reši!

Marija, Mati Vstalega in Nevesta Svetega Duha, odpovedujemo se sebi, dajemo se Tebi, sprejmi in varuj nas v svojem Brezmadežen Srcu!

Sv. Jožef, mož Device Marije, izprosi nam Svetega Duha!

Sv. Jožef, delavec, izprosi nam novih Binkošti!

6. Pričevanje o sv. Jožefu:

Krajnci smo imeli v najtežjem obdobju svojega obstoja za zavetnika sv. Ahaca, ki je stal ob strani kranjskim vitezom v boju s Turki. Leta 1675 pa je cesar Leopold I. Za zavetnika svojih dednih dežel, torej tudi Kranjske, postavil sv. Jožefa. Cesar je bil tedaj v hudih škripcih. Deželo so od vseh strani obkrožali sovražniki, ogrožale so jo kuga, potresi, kobilice in lakota, gospodarstvo pa je bilo na tleh – brez Božje pomoči se je cesar čutil izgubljen. Zato se je zatekel pod varstvo Jezusovega skrbnik, upajoč da bo sv. Jožef pomagal Avstro Ogrski na vseh področjih. S svojo univerzalno vlogo naj bi nadomestil svetnike s posameznih področji, na katere so se ljudje obračali doslej. O svoji odločitvi je obvestil škofe in jim naročil naj vpeljejo češčenje novega zavetnika. Ljubljanski škof Jožef Rabatta je bil svojemu godovnemu zavetniku še posebej naklonjen in je uspešno širil njegovo češčenje, čeprav so Kranjci ostali še naprej zvesti tudi starim zavetnikom. … . (V materni šoli, februar 2021, str. 28) … Sv. Jožef zavetnik vseh SLO dežel prosi za nas!

7. ZAKLJUČNA molitev:

Sv. Jožef delavec, rad bi srečal tvojega vstalega sina. Prosim te pomagaj mi! Odpri mi srce, da ga sprejmem kot neizmerni dar Njegovega Srca. Podari vsem narodom sveta, družinam in možem, da bodo lahko v preizkušnji sveta poskrbeli za skupni blagor in preživetje družin! Amen.

SOBOTA, 1. MAJA, sv. Jožef delavec – začetek Marijinega meseca –

1. UVODNA molitev:

Mati Vstalega Gospoda, prosim Te, da bi srečal tvojega Vstalega Sina!

2. Uvodna duhovna misel:

Kristjan, ki želi svoje srce upodobiti po Jezusovem in Marijinem Srcu se bo vedno spraševali in iskal, kaj je večja božja slava in čast in večja popolnost njegove duše. Pravijo, da je tudi molitev Duša Kristusova prišla izpod rok sv. Ignacija, ki je želel z lastnim življenjem proslaviti Jezusovo Srce. Iskanje božje volje ni nek perfekcionizem temveč hrepenenje, da bi se Jezusovo in Marijino Srce bolj proslavilo med nami. Za tretji čas nam sv. Ignacij v Duhovnih vajah predstavi tudi drugi način odločanja, včeraj smo spoznali v prvega. Pri tem drugem načinu tretjega časa predlaga, da sledimo naslednje točke (DV184 -188), ki vsebujejo štiri pravila – v naši izbiri po našem spisku sledimo tem pravilom: 1.) Izbirati moramo v ljubezni, ki prihaja od zgoraj, iz božje ljubezni, tako da je ljubezen usmerjena le v Stvarnika in Gospoda, 2.) Predstavim si nepoznanega človeka, ki me prosi za nasvet, kot ga v isti stvari potrebujem tudi sam. Svetoval mu bom kaj naj stori, v večjo božjo slavo in popolnost njegove duše. Enako bom storil tudi sam v isti stvari; 3.) zamislim si, da je moja smrtna ura, v kateri bom izbral pravilo in merilo, ki se ga bom držal tudi pri sedanji izbiri in se popolnoma tako odločil; 4.) Premislim kako mi bo v duši na sodni dan in pomislim, kako bi želel tedaj, da se odločim; isto pravilo bom upošteval tudi sedaj; 5.) glede na te štiri pravila opravim izbiro 6.) izbiro ponudim Gospodu, da jo izvoli sprejeti ali potrditi, če je v njegovo večjo božjo službo in čast.

Tudi iz tega drugega načina smo povabljeni, da naredimo kakšno molitveno vajo; zelo pomembno je, da tem točkam sledimo v molitvi.

3. DUHOVNA misel iz nauka Cerkve:

Človek, ki je ustvarjen po božji podobi in poklican, da spoznava in ljubi Boga, odkriva pri iskanju Boga neke poti za dostop k spoznavanju Boga. … . ( Katekizem 31) Zmožnosti, ki jih ima, napravljajo človeka sposobnega spoznati obstoj osebnega Boga. Da pa bi človek mogel vstopiti v njegovo intimnost (notranjost), se je Bog hotel človeku razodeti in mu podariti milost, da bi mogel sprejeti to razodetje v veri. … . ( Katekizem 35)

4. PREMIŠLJEVANJE Božje besede:

» … Tisti čas je prišel Jezus v svoj kraj in je ljudi učil v njih shodnici, da so strmeli in govorili: »Od kod ima ta to modrost in te moči? Ali ni to tesarjev sin? Ali ni njegova mati Marija? In njegovi bratje, ali niso Jakob in Jožef in Simon in Juda? In njegove sestre, ali niso vse pri nas? Od kod ima vendar vse to?« In spotikali so se nad njim. … .« (Mt 13,54-58)

5. OSREDNJA molitev:

sv. Jožef, Ljubitelj uboštva … prosi za nas!

sv. Jožef, Zgled delavcev …

sv. Jožef, Kras domačega življenja … prosi za nas!

Sveti Duh, ki izhajaš iz Očeta po Sinu … usmili se nas!
Sveti Duh enega bistva z Očetom in Sinom … usmili se nas!

Pridi Sveti Duh, pridi po Brezmadežnem Srcu tvoje presvete neveste! Pridi! Nikar se ne mudi!

Kri in voda, ki si svoj čas privrela iz Jezusovega srca kot studenec usmiljenja za nas, Vate zaupam.

Sveti nadangel Mihael … s svojo lučjo nas razsvetli!

Sveti nadangel Mihel … s svojimi krili nas varuj!

Sveti nadangel Mihael … s svojim mečem nas brani in reši!

Marija, Mati Vstalega Gospoda in Nevesta Svetega Duha, odpovedujemo se sebi, dajemo se Tebi, sprejmi in varuj nas v svojem Brezmadežen Srcu!

Sv. Jožef, mož Device Marije, izprosi nam Svetega Duha!

Sv. Jožef, delavec, izprosi nam novih Binkošti!

6. Pričevanje o sv. Jožefu:

Gospod Turbit (ZDA) je bil večkrat gost v Sloveniji. Pred leti je papežu predstavil vizijo, kako narediti v Cerkvi močnejši dan danes šibek člen v Cerkvi: može. Domislil si je može sv. Jožefa. Sv. oče je pobudo sprejel in dal g. Turibtu blagoslov, da jo širi po vsem svetu. Tudi v Sloveniji so možje sv. Jožefa na marsikateri župniji ali duhovnem središču. Dobivajo se z navdušenjem in zanosom: biti mož sv. Jožefa! Glavni cilj je, če pridobiš ženo iz ene družine pridobiš morda še eno osebo, če pridobiš za Kristusa moža in očeta pridobiš celo družino. Bog želi obnoviti Cerkev prav po navzočnosti mož pri liturgiji in pri dejavnostih v Cerkvi. Načrt g. Turbita je, da bi možje ponovno zasedli tista mesta v Cerkvi, ki so jih prepustili, da bi se ravnovesje med možmi in ženami v Cerkvi bolj uravnovesilo. Nadaljnji cilj g. Turbita pa je tudi, da bi možje sv. Jožefa pri svojih srečanjih več spoznavali sv. Jožefa, moža Device Marije in rednika Jezusa Kristusa ter prenašali njegov zgled v osebno, zakonsko in družinsko življenje kot tudi v odgovorno poslanstvo do domovine, župnije in domačega kraja! … Sv. Jožef zavetnik vseh SLO dežel prosi za nas!

7. Duhovna spodbuda

Nauk Cerkve nas kliče, da našo posvetitev Bogu po Mariji in njenemu Brezmadežnemu Srcu obnovimo, s krajšo pripravo enkrat letno. Majnik je več kot primeren, ko res ni potrebno veliko postoriti, saj nas tako liturgija Cerkve – kot tudi vsakodnevno šmarnično branje – kot tudi narava – zelo spodbujata pri tem. Potrebno je le še dve ali tri nedelje pridigati o tem, potem pa na zadnji dan šmarnic – najboljše na zadnjo nedeljo pri sv. mašah – prebrati molitev posvetitve in izročitve. Obnovo lahko opravimo na enak način tudi osebno oz. kot družina, združenje, molitvena skupina, gibanje … – lahko tudi na krajši način.

8. ZAKLJUČNA molitev:

Sv. Jožef delavec, rad bi srečal tvojega vstalega sina. Prosim te pomagaj mi! Odpri mi srce, da ga sprejmem kot neizmerni dar Njegovega Srca. Podari vsem narodom sveta, družinam in možem, da bodo lahko v preizkušnji sveta poskrbeli za skupni blagor in preživetje družin! Amen.

 

NEDELJA, 2. MAJ , 5. velikonočna nedelja. Atanazij

1. UVODNA molitev:

Mati Vstalega Gospoda, prosim Te, da bi srečal tvojega Vstalega Sina!

2. Uvodna duhovna misel:

Sv. Ignacij nam ponudi tudi četrti teden Duhovnih vaj, ko spremljamo Jezusa v vstajenju. Po molitvi želimo srečati Vstalega Kristusa, da bi se radovali v njegovem pristnem velikonočnem veselju. Ignacijev četrti teden se prične s srečanjem med Vstalim in njegovo materjo Marijo. Ignacij veruje, da se je Vstali, v nedeljo zgodaj zjutraj, najprej prikazal Mariji – to je vera Cerkve – . A Ignacijev četrti teden se ne konča pri tem, temveč se nadaljuje z vrhuncem oz. z molitvijo za dosego ljubezni. Sv. Jožef kot tudi Ignacij sta bila izredno konkretna, v vsem iskati in najti Boga in čim večjo popolnost duše. To je vrhunec vere, sredi sveta sv. Jožefa kot tudi sv. Ignacija; v vsem prepoznavati Boga in mu slediti. Sv. Jožef in sv. Ignacij – duhovni oče papeža Frančiška – sta si blizu po tej neverjetnem udejanjanju vere.

Morda smo opazili, da pri vseh izbirah, ki jih opravimo v tretjem času, na začetku uporabimo razloge in različne predstave (npr. smrtna ura), a na koncu ima pri vseh odločitvah Vstali zadnjo besedo. Ni Božja volja naša končna odločitev oz. naš razumski preudarek. Tudi če je bilo oko našega namena čisto, kateregakoli neurejenega nagnjenja (DV21); tudi če je bilo naše srce v popolnem notranjem ravnovesju do vsega ustvarjenega (indiferentnost)(DV21/3); tudi če smo trdno prepričani, da smo v pripravljanjih točkah povsem objeli le to kar nam bo Bog dal hoteti ali ne hoteti, želeti ali ne želeti (DV183/6). Poudariti moramo, da našo osebno odločitev (izbiro) samo ponudimo Bogu, da jo sprejme ali ne, kakor je večja božja slava in čast ter popolnost naše duše. Našo ponudbo Bogu ne imamo za končno, jo ne pretvorimo v Božjo voljo, temveč jo samo ponudimo Gospodu, da jo sprejme ali zavrne! Potem pa v veliki ponižnosti in odprtosti sprejmemo njegovo potrditev ali zavrnitev. To bi bila res velika zmota, da bi imeli naš končni razumski preudarek za božjo voljo. Mnogi se potem sprašujejo, kako neki se more to zgoditi. Pri človeku to ni mogoče, pri Bogu pa je vse mogoče. Molitev je delo Boga. Pisateljici Tessa Afshar se je Vstali razodel v sanjah. Kako bo nam dal odgovoriti prepustimo Njemu, mi opravimo svoj del: zvestoba vsakodnevni molitvi na samem ob Svetem pismu kot tudi duhovnosti – točkam iz DV sv. Ignacija – .

3. DUHOVNA misel iz nauka Cerkve:

A tu je še nekaj več: Jezus povezuje vero v vstajenje s svojo osebo: «Jaz sem vstajenje in življenje«(Jn 11,25) ( Katekizem 994) … …

Gledati hočem Boga, in da bi ga gledala, je potrebno umreti. … (Katekizem 1011, sv. T. Avilska)

»Zaupanje kristjanov je vstajenje mrtvih; ko to verujemo obstajamo. ( Katekizem 991, Tertulijan) …

Ne umiram, v življenje stopam. ( Katekizem 564, sv. Terezija Deteta Jezusa)

4. PREMIŠLJEVANJE Božje besede:

» … Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, rodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete ničesar storiti. … .«   (Jn 15,1-8)

5. OSREDNJA molitev:

sv. Jožef, varuh Devic … prosi za nas!

sv. Jožef, Steber družin …

sv. Jožef, Tolažnik nesrečnih … prosi za nas!

Sveti Duh, obljubljeni ob Boga Očeta … usmili se nas!
Sveti Duh, žarek nebeške luči … usmili se nas!

Pridi Sveti Duh, pridi po Brezmadežnem Srcu tvoje presvete neveste! Pridi! Nikar se ne mudi!

Kri in voda, ki si svoj čas privrela iz Jezusovega srca kot studenec usmiljenja za nas, Vate zaupam.

Sveti nadangel Mihael … s svojo lučjo nas razsvetli!

Sveti nadangel Mihel … s svojimi krili nas varuj!

Sveti nadangel Mihael … s svojim mečem nas brani in reši!

Marija, Mati Vstalega Gospoda in Nevesta Svetega Duha, odpovedujemo se sebi, dajemo se Tebi, sprejmi in varuj nas v svojem Brezmadežen Srcu!

Sv. Jožef, mož Device Marije, izprosi nam Svetega Duha!

Sv. Jožef, delavec, izprosi nam novih Binkošti!

6. Pričevanje iz življenja sv. Jožefa:

Kaj je Bog storil po sv. Janez Pavel II., ki je bil veliki častilec sv. Jožefa za SLO in za vesoljno Cerkev ?

1. izpolnil Marijino naročilo v Fatimi in posvetil svet in Rusijo Njenemu Brezmadežnemu  Srcu;
2. je duhovni oče nove pomladi evropskih narodov, pod njegovim papeževanjem pade železna zavesa v Evropi;

2.1. naredi izreden vtis na Fiedela Castra, ga naredi za prijatelja, komunizem na Kubi popusti;
3. vse odredi in potrdi SLO samostojnost in neodvisnost;
4. njegov pontifikat med najdaljšimi v zg. tako po letih kot po obiskanih državah kot po preletenih km;

4.1. še v vojnih razmerah obišče Sarajevo;

4.2. prvi papež, ki stopi v mošejo in sinagogo in z gostitelji skupaj moli, k edinemu in živemu Bogu;
5. odločno se zavzame za nedotakljivost življenja od naravnega spočetja do naravne smrti;

5.1. s svojo smrtjo pričuje kar je živel in učil;
6. največji papež mladih vseh časov;

6.1. prične s Svetovnim dnevom mladih, ki zbere po 100 tisoč mladih iz vseh koncev sveta na različnih krajih planeta;
7. papež, ki ponovno prebudi splošno poklicanost k svetosti; 

7. 1. razglasi največje število svetnikov v zg.;
8. eden največjih Marijinih papežev vseh časov;

8.1. glede Međugorja dejal.” Če ne bi bil papež bi že spovedoval v Medjugorju;

8.2. njegovo geslo: Tutus Tuus=ves Tvoj po Mariji;

8.3. vsaj enkrat skrivoma pribeži v Civitavecchia – Rimu sosednja škofija – kjer počasti Međugorski kip Kraljice miru, ki joka rdeče solze; nato si ga da pripeljati na obisk v Vatikan; danes je potrjena in razglašena nadnaravna pristnost rdečih solz, ki pa po večkratni analizi niso ženske, temveč moške; Marija toči Kristusove solze!
9. kar 2x obišče SLO;

9.1. v MB razglasi božj. služabnika Slomška za blaženega;

9.2. ob obisku SLO škofov in predstavitvi svetniških kandidatov, sv. Janez Pavel II. vpraša SLO škofe: »Imate tudi kakšno mamo?«

9.4. ob prvem obisku je bila simbolično vrnjeno narodno svetišče sv. Jožefa v LJ,
10. preživi atentat ter obišče in odpusti atentatorju;

10.1. na ta dan je ustanovil papeški akademski institut za družino;
11. človeštvo povede v 3. tisočletje;

12. razkrije tretjo fatimsko skrivnost, ki jo s svojim življenjem dopolni sam: »mož v belem kot mrtev obleži« (besedilo 3. fatimske skrivnosti);
13. SLO dobi po njegovi smrti 3 nove škofije;
14. oblikuje teologijo telesa, ki postane prava še neodkrita revolucija zakonske ljubezni;  

14.1. prebudi novo pomlad češčenja Najsvetejšega;

14. 2. prebudi novo pomlad češčenja Jezusovega in Marijinega Srca;

14. 3. pod okrilje Cerkve sprejme številna nova gibanja;
15. sodobnik sv. p. Pija, sv. Mati Terezije, božje služabnice Chiara Lubich, brata Rogerja (Taize), fatimske božje služabnice s. Lucije ter številnih drugih danes že razglašenih svetnikov ali tistih, ki so v svetniških postopkih in so odločilno sooblikovali njegov čas;

16. rožnemu vencu doda še svetli del;

17. razglasi sestro Faustino Kowalsko za blaženo in svetnico;

17.1. razglasi belo nedeljo za nedeljo božjega usmiljenja;

17.2. izpolni Jezusa naročila sv. Faustini Kowalski;

18. blagoslovi SLO papeški kolegij v Rimu;

19. izda Zakonik Cerkvenega prava;

20. vsak dan je molil k sv. Jožefu, izdal apostolsko spodbudo o sv. Jožefu in je mnogokrat govoril o njem. Sv. Jožef zavetnik vseh SLO dežel prosi za nas!

7. Zaključna molitev:

Sv. Jožef delavec, rad bi srečal tvojega vstalega sina. Prosim te pomagaj mi! Odpri mi srce, da ga sprejmem kot neizmerni dar Njegovega Srca. Podari vsem narodom sveta, družinam in možem, da bodo lahko v preizkušnji sveta poskrbeli za skupni blagor in preživetje družin! Amen.

Tomaž Strehar