Cerkev sv. Ladislava v Beltincih (foto: Družina)

Tradicionalno se verniki iz Slovenije in Hrvaške srečujejo na t. i. skupnih slovensko-hrvaških srečanjih, ki vsakič pritegne več tisoč katoličanov in čez sto duhovnikov iz obeh držav. Nastala so po zgledu Srečanj treh dežel, na katerih so se več kot 30 let srečevali verniki iz sosednje Italije (Julijska krajina), Avstrije (Koroška) in Slovenije (predvsem ljubljanska metropolija). Prvo srečanje je bilo pri Mariji Bistrici 2003 (navzoči so bili tudi madžarski verniki), potem na Brezjah 2005, na Trsatu 2007, na Ptujski Gori 2011, v Ludbregu 2014, v Stični 2017 in v Krašiću 2019. 

Organizator srečanj je tista škofovska konferenca, v državi katere srečanje poteka. Ker ta dogodek letos poteka v Sloveniji, je Slovenska škofovska konferenca zaprosila soboškega škofa msgr. dr. Petra Štumpfa, da sprejme pripravo in izvedbo dogodka v škofiji Murska Sobota. Slovenska škofovska konferenca je ustanovila Odbor za pripravo srečanja, v katerem so predstavniki posameznih slovenskih škofij. Škofje so na 114. redni seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala 7. oktobra 2019 v Novem mestu, sklenili, da bo Aljaž Baša koordinator srečanj. Na 125. redni seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala 6. septembra 2021 v Kopru, pa so škofje imenovali škofa msgr. dr. Petra Štumpfa za voditelja koordinacije srečanj.

Slovenska škofovska konferenca je naprej menila, da bi srečanje bilo pri cerkvi Marije Vnebovzete v Turnišču v soboto, 8. oktobra 2022, vendar je zaradi tamkajšnjih logističnih težavnosti bilo s soglasjem slovenskih škofov prestavljeno v Beltince, ki že imajo bogato izkušnjo s pripravo obhajanja 100-letnice združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom.

Po izmenjavi mnenj škofovskih konferenc Slovenije in Hrvaške so škofje menili, da je zelo primerno tudi tokrat povabiti škofe, duhovnike in vernike iz Madžarske. Madžarska škofovska konferenca je v pobudo privolila in potrdila udeležbo. Odbor Slovenske škofovske konference je že imel dve seji, kjer skrbno pripravlja to srečanje, v povezavi s predstavniki odborov iz Hrvaške in Madžarske.

Škof msgr. Peter Štumpf se je v zvezi s pripravami na srečanje 8. oktobra v Beltincih 26. novembra 2021 v Varaždinu že srečal s predstavnikom Hrvaške škofovske konference z varaždinskim škofom msgr. Božem Radošem, 11. januarja 2022 pa se je v Györu srečal s predsednikom Madžarske škofovske konference györskim škofom msgr. Andrásem Veresem. O obeh srečanjih so bili mediji obveščeni po spletni strani SŠK in tudi škofije Murska Sobota.

V Beltincih so v petek 11. marca 2022 vsi trije škofje v pogovoru ponovno poudarili pomen univerzalnosti Katoliške cerkve povsod po svetu, njene neodvisnosti in svobode pri pastoralnem delovanju v vsesplošni blagor vernikov, ne glede na njihovo narodnostno, jezikovno in kulturno pripadnost. Škofje s sodelavci so govorili o poteku priprav na srečanje. Pri tem gre še posebej omeniti, da bodo k molitvi povabili tudi mlade iz Slovenije, Hrvaške in Madžarske, in sicer v petek, 7. oktobra 2022.

V duhu sinode, ki jo sedaj na pobudo papeža Frančiška obhajamo v Katoliški cerkvi, so škofje določili tudi geslo srečanja Skupaj na poti vere. Ker gre izključno za versko srečanje, do sedaj škofje na prejšnja srečanja niso vabili državnikov in drugih politikov in tudi v Beltince jih ne bodo. Pride pa lahko vsak, ki ima pri tem dober namen, in je zato tudi dobrodošel.

V Katoliški cerkvi so svetniki prvi pričevalci vere in naši skupni priprošnjiki. Oni so od vseh, zato presegajo časovne, zgodovinske, narodnostne, jezikovne in kulturne prostore. So državljani nebeškega Jeruzalema, ki pomeni večno mesto živega Boga. Zato združujejo in ne ločujejo. V primeru letošnjega verskega srečanja v Beltincih pomeni sveti Ladislav eno od stičišč katoliške vere za vse tri narode, saj je kot madžarski kralj ustanovitelj Zagrebške škofije, pod katero je do leta 1777 spadal tudi ravenski in dolinski del Prekmurja, in je zavetnik župnije Beltinci. Noben svetnik ni tako svet, kot je svet Kristus, pa tudi ni toliko grešnik, da ne bi bil svetnik, ki ga je v tem potrdil Kristus po svoji Cerkvi.

Škof Štumpf je ob 100-letnici združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom 17. avgusta 2019 med sveto mašo v Beltincih navzočim dejal: »Dobri sosedje, dobri prijatelji – to je velik dar za Cerkev in blagor naših narodov. Če bi se sonce tega prijateljstva kdaj hotelo zmračiti, potem naj raje prej izgine tisti dan in tista ura, kot pa da se to zgodi. Bolje je, da nas ni, kot pa da smo, pa si nismo dobri sosedje in prijatelji.«

V teh časih še kako vsi dobro vemo in občutimo, kako odločilno je biti dober sosed in prijatelj. Gre namreč za obstoj vseh nas. Tudi mednarodno versko srečanje v Beltincih ima namen, da damo več prostora skupni molitvi, pesmi, pogovoru, spoznavanju in tudi gostoljubju. Gre preprosto za to, kar poskušamo uresničevati že sedaj tudi v Sloveniji, na Hrvaškem in še posebno na Madžarskem ob sprejemanju beguncev iz Ukrajine.

»V tem času, ko je potrebno veliko edinosti med nami, med narodi, molimo danes za Evropo: da bi v njej uspelo imeti to edinost, to bratsko edinost, o kateri so sanjali ustanovitveni očetje Evropske unije« (papež Frančišek).

Škofje na vse kličejo Božjo pomoč in blagoslov in se priporočamo Materi Mariji v varstvo.

Beltinci, 11. 3. 2022

Odbor za pripravo srečanja pri SŠK