Doma Cerkev po svetu Nov bogoslužni obred za postavitev v službo katehista

Nov bogoslužni obred za postavitev v službo katehista

136
Vatikan (foto: Alex Proimos / Wikipedia)

Objavljeno je bilo besedilo obreda za postavitev katehistov, ki bo stopilo v veljavo s 1. januarjem 2022. Prefekt Kongregacije za bogoslužje Roche: »Dodatna priložnost, da bi dosegli organski pogled na različne službe.« V spremnem pismu pojasnjuje naravo službe, »ki pripada laikom« in lastnosti, ki so potrebne za njeno izvajanje.

Accipe hoc fídei nostræ signum, cáthedra veritátis et caritátis Christi, eúmque vita, móribus et verbo annúntia. (Sprejmi to znamenje naše vere, prestol Kristusove resnice in dejavne ljubezni, ter ga oznanjuj z življenjem, vedenjem in besedo).

Od 1. januarja 2022 bo to ena od latinskih formul, s katero bo nekega moškega ali žensko – laika globoke vere in človeške zrelosti in s potrebno svetopisemsko in pastoralno usposobljenostjo – njun škof med bogoslužnim slavjem postavil za katehista. Potem ko je preteklega 10. maja formalno vzpostavil službo katehista z motuproprijem Antiquum ministerium, je papež odobril in objavil Editio typica, ki uvaja poseben Obred postavitve katehistov. Gre za temeljno besedilo, ki bo potem prevedeno in prilagojeno različnim škofovskim konferencam po svetu.

Obred se lahko opravi med sveto mašo ali med bogoslužjem Božje Besede in bo sledil natančni shemi: spodbuda, povabilo k molitvi, besedilo blagoslova in izročitev križa.

Nadškof Arthur Roche, prefekt Kongregacije za bogoslužje in disciplino zakramentov v spremnem pismu ob objavi Editio Typica, ki je naslovljeno na predsednike škofovskih konferenc, predlaga nekaj poudarkov o službi katehista. Najprej razjasni naravo te službe kot »stalne službe v krajevni Cerkvi« in predvsem »laiške službe, ki ima za podlago skupno stanje krščenih«, torej je »bistveno drugačna« od posvečenega služenja. »V moči krsta« so katehisti poklicani biti »soodgovorni v krajevni Cerkvi za oznanjevanje in prenos vere, to vlogo pa opravljajo v sodelovanju s posvečenimi služabniki in pod njihovim vodstvom.«

V veliki raznolikosti oblik – pravi Roche – lahko razlikujemo dve prvenstveni tipologiji: katehiste s posebno nalogo kateheze, in druge, ki sodelujejo pri različnih oblikah apostolata, kot je vodenje skupne molitve; pomoč bolnim; vodenje pogrebov; formacija drugih katehistov; usklajevanje pastoralnih pobud, pomoč ubogim.

Prefektovo pismo določa, da glede na to, da ima ta služba »močno poklicno vrednost, ki s strani škofa zahteva potrebno razločevanje«, ne morejo biti vanjo postavljeni vsi tisti, ki jih imenujejo »katehisti« ali ki vršijo neko službo pastoralnega sodelovanja. Zlasti ne bi smeli biti postavljeni v to službo kandidati za diakonat in prezbiterat; redovniki in redovnice, ne glede na njihovo pripadnost ustanovam, katerih karizma je kateheza; veroučitelji v šolah in tisti, ki opravljajo službo, ki je namenjena izključno pripadnikom nekega verskega gibanja in so jim to »dragoceno« funkcijo zaupali odgovorni za gibanje in ne škof.

Kar zadeva tiste, ki spremljajo uvajanje otrok in odraslih, tudi zanje ni treba, da so nujno postavljeni v posebno službo, ampak bi morali na začetku vsakega katehetskega leta dobiti »javno cerkveno pooblastilo, s katerim jim je zaupana ta nepogrešljiva služba.«

V pismu je določeno, da je naloga posameznih škofovskih konferenc, da pojasnijo oris, vlogo in najbolj dosledne oblike opravljanja službe katehistov. Na koncu je naveden primer »nestalne prisotnosti posvečenih služabnikov«: zakonsko pravo predvideva možnost, da se laiku zaupa » sodelovanje pri pastoralni skrbi za župnijo«, vendar je potrebno »skupnost formirati, da v laiku ne bi videla namestnika« duhovnika ali diakona, ampak vernega laika, ki sodeluje s posvečenimi služabniki, »da bi njihova pastoralna skrb dosegla vse.«

Vir: Vatican News – slovenska redakcija