Giotova upodobitev Jezusovega krsta (foto / vir: Wikipedia)

Iz svetega evangelija po Marku (Mr 1,7-11): Tisti čas je Janez oznanjal: »Za menoj pride močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi se sklônil pred njim in mu odvezal jermen njegovih sandal. Jaz sem vas krstil z vodo, on pa vas bo krstil s Svetim Duhom.« Tiste dni je prišel Jezus iz Nazareta v Galileji in Janez ga je krstil v Jordanu. Brž ko je stopil iz vode, je zagledal nebesa odprta in Duha, ki se je spuščal nadenj kakor golob. In zaslišal se je glas iz nebes: »Ti si moj ljubljeni Sin, nad teboj imam veselje.«

Nedelja Jezusovega krsta končuje tisto ožje obdobje božičnega časa, ki je letos zelo kratek. Po dveh tednih božičnega razpoloženja se spet vračamo v “čas med letom”, kar ponazarja tudi nedelja Jezusovega krsta. Kaj dejansko predstavlja Jezusov krst? Naj nas ne zavede, da je krst danes temeljni zakrament uvajanja v krščanstvo. Jezus se je namreč dal krstiti Janezu Krstniku, krščevanje z vodo je takrat pomenilo znamenje odločitve za spreobrnjenje ter za odpuščanje grehov. Jezus tega dvojega sploh ni potreboval, a se je vseeno postavil v vrsto z grešniki, tako kot je kasneje na križu bil med dvema razbojnikoma.

Krst pomeni smrt in dvig iz smrti v življenje. Potopitev v vodo in dvig iz nje to ponazarja. Janezov krst seveda še ni zakramentalni krst. Janez je z njim pripravljal pot Gospodu, saj je prihajala mesijanska doba. Jezus je bil tisti, ki je bil močnejši od Janeza, in kot je Janez sam napovedal, bo Jezus krščeval s Svetim Duhom. Prerojenje v Svetem Duhu pomeni prav to, da stari človek umre sebi, rodi se novi.

Evangelist Marko ne uporablja veliko besed za Jezusov krst. Preprosto opiše, kaj se je zgodilo, ko se je Jezus dal krstiti Janezu. To je bilo prvo javno razodetje Svete Trojice. Jezus je “ljubljeni Sin”, ki ga iz nebes potrdi sam Oče. Po Jezusu ima Oče veselje nad vsakim božjim otrokom. Za Jezusa je krst predpodoba križanja. Preko križa je odšel v smrt in nato vstal od mrtvih, potem ko je plačal zadolžnico krivde nas vseh. In to je Oče storil, da bi svet rešil po Sinu, ne da bi ga obsodil.

Pomenljivo je, da je ob krstu Jezus videl “odprta nebesa”. Kajti po njegovi smrti in vstajenju so se nebesa res odprla za vse tiste, ki vanje niso mogli vstopiti. Zato premislimo, kaj nam pomeni krst in katere so tiste milosti, ki izhajajo iz krsta. Obnovimo krstne obljube in krstne milosti.

C. R.