Nadškof Marjan Turnšek (foto: SŠK)

Dr. Marjan Turnšek, upokojeni mariborski nadškof, profesor dogmatične teologije: 

“Vzrok za pismo /Varuhi tradicije, op. ur./ so preprosto odgovori škofov papežu. Vprašal jih je namreč, kako se obnese to, kar je papež Benedikt XVI. določil glede te liturgije; kako se to živi, kaj prinaša? Oba predhodnika zdajšnjega papeža, tako sveti Janez Pavel II. kot Benedikt XVI., sta delala korake naproti tem ljudem v upanju, da jih bo to pripeljalo nazaj v občestvo Cerkve; tudi tiste, ki so se od nje dejansko ločili, če pomislimo na francoskega škofa Marcela Lefebvra in njegove sledilce, ki so se od Cerkve odcepili. Potem so bile tu še druge skupine, ki niso bile tako daleč od tega, ampak so tudi bile nekako na tej poti. Vsem tem sta želela priti bližje in sta zato nekatere stvari dovolila v upanju, da jih bo to pripeljalo nazaj v edinost Kristusove Cerkve. Iz odgovorov škofov je Frančišek zaznal, da temu ni tako, da se je edinost v cerkvenih občestvih namesto povečala, zmanjšala; da so se določene skupine, ki so začutile pravico, ki sta jim jo omenjena papeža določila, od Cerkve začele oddaljevati. Začele so dvomiti v pravilnost Drugega vatikanskega koncila in celo v papeža kot legitimnega papeža sedanje Cerkve. To so pa že tisti elementi, ki lahko neko skupino postavijo izven resnične vesoljne Cerkve. In ker je Frančišek to zaznal, je škofe pozval, naj bodo na to pozorni, naj preverijo, in jim dal konkretna navodila, kako naj to naredijo. Torej že obstoječe personalne župnije s tradicionalno /tridentinsko/ liturgijo naj preverijo, novih pa naj ne ustanavljajo. Pokazalo se je namreč, da se je tam, kje so bile ustanovljene, razlika med verniki teh župnij v primerjavi z župnijami z rednim bogoslužjem večala. To pomeni, da se je razcepljenost Cerkve začela povečevati, ne pa zmanjševati. To je bil alarm, ki je pripeljal do tega pisma. Zato morajo škofje preveriti, kaj se dogaja v občestvih, ki že obstajajo, in naj bodo zelo previdni pri ustanavljanju novih.

In tudi dejstvo, da je papež rekel, naj se liturgija ne obhaja v župnijskih cerkvah, ampak v drugih liturgičnih prostorih, gre v smer, da bi omogočili tistim, ki obhajajo to liturgijo, bolj sebi primeren prostor. Tradicionalna liturgija namreč zahteva drugače urejen prostor kot sedanja liturgija.”

Vir: radio Ognjišče