foto: Pixabay

Dragi bratje in sestre, tokrat bi rad podelil z vami predlog za molitev devetdnevnice k Svetemu Duhu kot sem jo pred nekaj leti pripravil pred seminarjem Glej, Luč! v Ljubljani. Besedilo sem tu prilagodil, da lahko služi kot opora za molitev pred velikim praznikom Svetega Duha. Vesel bom, če vam bodo izbrani odlomki iz Svetega pisma in moje misli pomagali, da boste še bolj goreče klicali Svetega Duha. Ne zavedamo se, kako obupno ga potrebujemo…

  1. DAN: SVETI DUH, ZBERI NAS V GOREČI MOLITVI Z APOSTOLI IN MARIJO

Tedaj so se z gore, ki se imenuje Oljska in je sobotni dan hodá oddaljena od mesta, vrnili v Jeruzalem. Ko so prišli v mesto, so stopili v gornje prostore hiše, kjer so se zadrževali: Peter in Janez, Jakob in Andrej, Filip in Tomaž, Bartolomej in Matej, Alfejev sin Jakob in Simon Gorečnik ter Jakobov sin Juda. Vsi ti so enodušno vztrajali v molitvi z ženami in z Jezusovo materjo Marijo in z njegovimi brati. (Apd 1,12-14)

O Sveti Duh, navdihni nas, da bomo v teh dneh pred Tvojim praznikom binkošti enodušno vztrajali v goreči molitvi k Tebi. Naj se živo zavedamo kako je, tako kot apostolov, tudi ime vsakogar od nas pomembno pred Teboj. Odpusti nam našo mlačnost in premajhno vero. Prebudi v nas veliko hrepenenje po Tebi. Hvala Ti, da lahko molimo in kot apostoli in Marija čakamo na Tvoje čudovite milosti za našo Cerkev v domovini in po svetu. Hvala Ti za vse, kar si nam že dal in nam daješ. Danes še na poseben način izročamo vso Tvojo Cerkev priprošnji Marije, Tvoje preljube neveste. Ona je najboljši zgled za vso Cerkev. Naj po njeni mogočni priprošnji postajamo vse bolj tudi mi Tvoja predana nevesta.

Molitve, ki jih lahko molimo vsak dan:

– O PRIDI, STVARNIK, SVETI DUH ali litanije Svetega Duha

– desetka rožnega venca “ki je Svetega Duha poslal”

 

2. DAN: POPOLNOMA SMO ODVISNI OD TEBE, SVETI DUH

Prav tako tudi Duh prihaja na pomoč naši slabotnosti. Saj niti ne vemo, kako je treba za kaj moliti, toda sam Duh posreduje za nas z neizrekljivimi vzdihi. In on, ki preiskuje srca, ve, kaj je mišljenje Duha, saj Duh posreduje za svete, v skladu z božjo voljo. Sicer pa vemo, da njim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu, namreč njim, ki so bili poklicani po njegovem načrtu. (Rim 8,26-28)

Duh Tolažnik, naš Učitelj in Voditelj! Samo Ti veš kako je treba moliti in sodelovati s Teboj, da bi   nova evangelizacija uspela. Oprosti, ker velikokrat mislimo, da sami že najbolje vemo kaj je treba. Odstrani ves napuh iz naših src. Navdihuj in vodi našo molitev. In bodi Ti sam mogočna molitev v nas. Verujemo, da si se že dotaknil mnogih src tistih, ki so slišali za Prenovo in naša pričevanja. Ti sam jih lahko edini nagovoriš. Pomagaj nam tudi z vero sprejemati vsa ponižanja, ki jih bomo morda deležni, ko pričujemo za Gospoda.

– O PRIDI, STVARNIK, SVETI DUH ali litanije Svetega Duha

– desetka rožnega venca “ki je Svetega Duha poslal”

 

3. DAN: POTREBUJEMO TVOJO OBLJUBLJENO MOČ OD ZGORAJ

Tolikšno zaupanje v Boga imamo po Jezusu Kristusu. Nismo sami po sebi zmožni, da bi – kakor sami od sebe – o čem sodili. Ne, naša zmožnost je od Boga, ki nas je tudi usposobil za služabnike nove zaveze, ne črke, ampak Duha. Črka namreč ubija, Duh pa oživlja.

Če je bila že služba smrti v črkah, vklesana v kamen, obdana s takšnim veličastvom, da Izraelci niso mogli Mojzesu pogledati v obličje zaradi veličastva na obličju, čeprav je bilo to veličastvo minljivo, kako ne bo še bolj obdana z veličastvom služba Duha? (2Kor 3,4-8)

O Sveti Duh, naše Najdražje in Najdragocenejše v nas! Vse, kar smo in imamo, vse, kar zmoremo, je Tvoj dar. In brez Tebe ne moremo ničesar storiti za Božje kraljestvo. Odpusti nam, ker smo se prevečkrat zanašali zgolj na svoje človeške moči. Ponižno Te torej prosimo naj se v nas in med nami zares razodeva Tvoja moč. Navdihuj in napolnjuj s svojo močjo posebej vse voditelje v duhovnem toku Prenove, v drugih gibanjih v Cerkvi, vse duhovnike, redovnike, redovnice, vse škofe in papeža.  Deluj mogočno s svojo močjo tudi v srcih vseh vernih.

– O PRIDI, STVARNIK, SVETI DUH ali litanije Svetega Duha

– desetka rožnega venca “ki je Svetega Duha poslal”

 

4. DAN: DAJ, DA BOMO VERODOSTOJNE PRIČE JEZUSA MED NAMI

Toda prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas, in boste moje priče v Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. (Apd 1,8)

Duh moči, navdihuj vse naše besede in dejanja. Odpusti nam, da smo se prevečkrat bali jasno pričevati za Gospoda, ker nismo dovolj zaupali v Tvojo pomoč. Naj z vsem kar smo učinkovito pričujemo za Jezusa našega Odrešenika. Naj bo On proslavljen v nas in po nas. Bodi Ti Ogenj v nas, ki osvaja srca za Kristusa.

– O PRIDI, STVARNIK, SVETI DUH ali litanije Svetega Duha

– desetka rožnega venca “ki je Svetega Duha poslal”

 

5. DAN: DA BO SVET SPOZNAL, DA JE BOG POSLAL SVOJEGA SINA

Novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj! Kakor sem vas jaz ljubil, tako se tudi vi ljubite med seboj! Po tem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci, če boste med seboj imeli ljubezen. (Jn 13,34-35)

Duh Jezusa Kristusa, Duh Božje ljubezni! Odpusti nam vse naše needinosti in razdeljenosti. Poveži naša srca z vezmi Tvoje ljubezni in daj nam pravo edinost, da bomo delovali skladno kot Tvoj živi organizem – kot Kristusovo telo. Naj vsi prepoznajo Jezusa po nas. Naj raste čudež edinosti v ljubezni tudi med katoličani in pravoslavnimi in protestanti, ker smo vsi otroci istega Očeta po Kristusu.

– O PRIDI, STVARNIK, SVETI DUH ali litanije Svetega Duha

– desetka rožnega venca “ki je Svetega Duha poslal”

 

6. DAN: NAJ MNOGI ODDALJENI NAJDEJO PRAVO LUČ

Jaz sem luč sveta. Kdor hodi za menoj, ne bo hodil v temi, temveč bo imel luč življenja. (Jn 8,12)

O, Duh Resnice, Duh Luči! Samo Ti moreš zares razsvetliti tiste, ki čakajo v temi in živijo v dolini smrtne sence. Samo Ti moreš pritegniti duše mnogih naših oddaljenih bratov in sester k Jezusu, da bodo mogli hoditi za Njim, ki je prava Luč. Pri brezmejnem zasluženju Kristusove predragocene Krvi Te prosimo in rotimo, preženi temo iz teh duš in razodeni jim Jezusa. Odpusti pa nam, če smo večkrat bili bolj tema kot luč v svetu.

– O PRIDI, STVARNIK, SVETI DUH ali litanije Svetega Duha

– desetka rožnega venca “ki je Svetega Duha poslal”

 

7. DAN: PRIDI, REKA ŽIVE VODE

Če je kdo žejen, naj pride k meni in naj pije. Kdor veruje vame, bodo, kakor pravi Pismo, iz njegovega osrčja tekle reke žive vode. (Jn 7,37-38)

Duh Življenja, Živa Voda, ki žuboriš v naših globinah! Pridi in prenovi nas! Postani nova duhovna polnost in živost v mnogih, ki iščejo polnost življenja, ki hrepenijo po resnici in pravičnosti, po ljubezni in miru. Izlij se v naših srcih in prinesi nov okus in svežino vsemu, kar je Božje v nas in okoli nas. Prebudi nas in napoji naša žejna srca. Naj zacvete naša puščava.

– O PRIDI, STVARNIK, SVETI DUH ali litanije Svetega Duha

– desetka rožnega venca “ki je Svetega Duha poslal”

 

8. DAN: DAJ NAM SVOJIH ČUDOVITIH DAROV

Glede duhovnih darov, bratje, nočem, da bi bili vi v nevednosti. … Različni so milostni darovi, Duh pa je isti. Različne so službe, Gospod pa je isti. Različna so dela, isti pa je Bog, ki dela vse v vseh. Vsakomur se daje razkritje Duha v korist vseh. Enemu je po Duhu dana beseda modrosti, drugemu v skladu z istim Duhom beseda spoznanja. Drugemu vera po istem Duhu, drugemu po istem Duhu milostni darovi ozdravljanja, drugemu delovanje čudežnih moči, drugemu prerokovanje, drugemu razločevanja duhov, drugemu raznovrstni jeziki, drugemu razlaganje jezikov. Vse to pa uresničuje en in isti Duh, ki deli vsakemu posebej, kakor hoče. (1Kor 12,1.4-11)

O neizčrpni Delivec mnogoterih milostnih darov, pridi in napolni nas! Opremi nas s čudovitimi darovi za služenje v Tvoji Cerkvi, za pričevanje za Jezusa našega vstalega Gospoda. In daj nam tudi milost, da bomo vselej hvaležno in modro sprejemali Tvoje darove in zanje vztrajno prosili. In naj nas vedno v vsem vodi Tvoja ljubezen, ki je vez popolnosti.

– O PRIDI, STVARNIK, SVETI DUH ali litanije Svetega Duha

– desetka rožnega venca “ki je Svetega Duha poslal”

 

9. DAN: DAJ NAM OBRODITI SAD, KI OSTANE

Sad Duha pa je: ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blágost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari ni postave. Tisti, ki pripadajo Kristusu Jezusu, so križali svoje meso s strastmi in poželenji vred. Če živimo po Duhu, tudi delajmo po Duhu. Nikar ne iščimo prazne slave s tem, da drug drugega izzivamo in drug drugemu zavidamo. (Gal 5,22-26)

O Duh svetosti, podeli nam milost zvestobe Tvojim navdihom. Daj, da bomo vsi vztrajali v dobrem, ki nam ga boš razodeval. Daj, da bomo po Tvojem milostnem delovanju v nas vedno bolj pripadali Kristusu. Naj rastemo vedno bolj v Njegovi ljubezni in obrodimo obilen sad, ki ostane. Vsa hvala in slava Tebi, Bog Sveti Duh, ki z Očetom in Sinom živiš in kraljuješ na veke vekov. Amen.

– O PRIDI, STVARNIK, SVETI DUH ali litanije Svetega Duha

– desetka rožnega venca “ki je Svetega Duha poslal”

p. Mio Kekić DJ