prof. dr. Jean Greisch

V ponedeljek, 27. novembra 2023, je na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani imel predavanje prof. dr. Jean Greisch s Filozofske fakultete Katoliškega inštituta v Parizu, letošnji prejemnik naziva častni doktor Univerze v Ljubljani.

Jean Greisch (roj. 1942 v Velikem vojvodstvu Luksemburg), upokojeni profesor s Katoliškega inštituta v Parizu, velja za enega osrednjih predstavnikov hermenevtične filozofije. Njegova je danes odmevna oznaka, da živimo v “hermenevtični dobi razuma”. Za nesporno avtoriteto pa velja tudi na področju filozofije religije.

SŠK