foto: STA, Dpa

Dom sv. Jožefa v Celju pripravlja spletni pogovor o papežu Frančišku in njegovemu zavzemanju za mir na svetu. Pogovor bo v živo preko Facebook profila Dom sv. Jožef v torek, 15. februarja ob 19.00 uri.

»Vsak izmed nas je poklican, da postane obrtnik miru, ki združuje in ne ločuje, gasi sovraštvo in ga ne prikriva, odpira poti dialoga in ne postavlja novih zidov,« je napisal papež Frančišek v okrožnici »Vsi smo bratje«.

Pogovor bo vodil mag. Jure Levart, povabljeni gost pa bo doc. dr. Igor Bahovec.

Doc. dr. Igor Bahovec,  rojen v Ljubljani leta 1961, je diplomiral iz fizike (1986, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za fiziko), magisterij (1997) in doktorat iz sociologije (2004, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede). Deluje kot raziskovalec na Inštitutu za razvojne in strateške analize v Ljubljani ter kot docent na Teološki fakulteti, Univerza v Ljubljani in na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici.

Raziskovalno se ukvarja s tematikami povezanimi z družbenimi vidiki religije, skupnostmi, civilno sfero in socialnim kapitalom ter z vprašanji postmoderne kulture, predvsem z vidikov tvorjenja smisla, kulturnih sprememb in fenomena religije in duhovnosti. Posebno ga zanima tema pristnega dialoga v medosebnih, medkulturnih in medreligioznih stikih.

Doc. dr. Igor Bahovec je avtor dveh znanstvenih monografij (Skupnosti: teorije, oblike, pomeni (Ljubljana, 2005) in Postmoderna kultura in duhovnost: religioznost med new agem in krščanstvom (Ljubljana, 2009) in soavtor več kot 50 objav v znanstvenih in strokovnih revijah in monografijah.

Jože Jan