Knjižica “Po Marijinih stopinjah” je Marijina življenjska zgodba v obliki šmarničnega branja (v 31 kratkih poglavjih). V njej je avtor orisal življenjsko pot Marije, Božje Matere, kot jo poznamo iz Svetega pisma, izročila, skrivnosti rožnega venca in postaj križevega pota.

Ni ona tista, ki predstavlja cilj, pač pa nas ona vabi k Jezusu in še vedno tako kot na stavbi v Kani naroča: “Karkoli vam reče, storite!” Predgovor v knjižici je napisal urednik slovenske izdaje mednarodne teološke revije Communio in zaslužni profesor na Teološki fakulteti v Ljubljani dr. Anton Štrukelj.

Knjižica sama po sebi ni nek gol opis življenjske poti, pač pa bolj meditacija, ki bralca vključuje v dogajanje. Tako kot je Marija mnoge dogodke premišljevala v svojem srcu, je tudi bralec povabljen, da v osebnem odnosu z Bogom (p)ostane aktivno razmišljujoč in tudi vključen v odrešenjsko zgodovino. Knjižica je tako uporabna za vsak dan v letu, ne samo v času šmarnic, lahko jo berete kjerkoli, v njej je tudi prostor, da si tudi sami naredite kakšno zabeležko. Ob koncu vsakega poglavja je namreč tudi vprašanje za razmišljanje ter kratka molitev.

Velikonočni odlomek iz knjige:

Jezusova mati Marija se je v tistih dneh umaknila, domnevamo lahko, da ne v Nazaret, ampak k Salomi, materi Zebedejevih sinov, saj jo je Jezus zaupal v varstvo enemu od njih, ali pa morda v Betanijo, v hiši, kjer so bivali Jezusovi zvesti prijatelji Lazar, Marta in Marija. Iz temin strtosti se je rojevalo novo upanje, upanje na vstajenje. Kdo ve, kako nestrpno je Marija pričakovala Jezusovo vstajenje. Še nobena sobota se ni tako dolgo vlekla. Kot da bi zemlja in nebo zadrževala dih pred tem, kar se bo zgodilo. Kot da se je čas skoraj ustavil. Rimski vojaki so čuvali grob, učenci so bili zabarikadirani v hiši na Sionu. Mrak je padal na Jeruzalem in Betanijo, Marijino srce pa je čedalje bolj hrepenelo. Mnoge dogodke in Jezusove besede je Marija shranila in premišljevala v svojem srcu. Tudi Jezusovo napoved, da bo vstal, da bo premagal smrt. In kdo bi lahko na takšno noč, zaznamovano s pričakovanjem, zaspal tako kot običajno?

Vabljeni tudi na spletno stran www.vseknjige.si Knjige naše založbe Nova Obzorja lahko naročite na [email protected] ali na 01 24 47 200.