foto: Wikipedia

Tik pred polovico maja se zvrstijo trije godovniki s podobnimi imeni, ki jih poznamo bolj zaradi vremenskih pregovorov. To so Pankracij, Servacij in Bonifacij. Slednji ima tudi soimenjaka, ki pa goduje na drug dan. 

Pred uvedbo gregorijanskega koledarja so bili njihovi godovni dnevi od 2. do 4. maja, kljub temu pa se je še ohranilo nekaj pregovorov, ki trdijo, da se po godovih teh svetnikov ni več treba bati mrzlih dni. Danes, 12. maja, goduje sv. Pankracij (skupaj s sv. Leopoldom Mandićem), jutri sv. Servacij in nato še sv. Bonifacij. Sledi seveda “mokra” sv. Zofija 15. maja. Vsem trem “ledenim možem” pa je skupno, da so bili krščanski mučenci.

Sv. Pankracij je bil mučenec, ki je pomagal preganjanim kristjanom in dal svoje življenje za krščansko vero že pri rosnih 14 letih. V Sloveniji mu je posvečenih kar nekaj cerkva.

Sv. Servacij je bil škof in mučenec. Poznamo ga kot velikega nasprotnika arijanstva, udeleženca številnih sinod in prijatelja sv. Atanazija. Umrl je v Maastrichtu na Nizozemskem. Čeprav je bila zasnežena vsa pokrajina, pa je njegov grob ostal nedotaknjen. Med drugim je priprošnjik proti mrzlici in pozebi. Njegov god se ujema s spominom Fatimske Matere Božje.

Sv. Bonifacij je bil mučenik in spreobrnjenec. Čeprav je bil kristjan, se je vdajal pijači in veseljačenju. Po spreobrnitvi pa je pomagal revežem in bolnim ter hodil v cerkev. Zaradi vere v Kristusa je umrl mučeniške smrti. Po njem je ime prevzel tudi Vinfrid iz Anglije, kasnejši škof v Nemčiji in apostol te dežele, goduje pa 5. junija. Ime Bonifacij si je izbralo tudi devet papežev.

In še ta zanimivost: 14. maja goduje tudi sv. Korona, mučenka iz Italije, ki je, mimogrede, tudi zavetnica proti kužnim boleznim.

Vir: Družina

C. R.