foto: stareslike.cerknica.org

Širša javnost verjetno še nikoli ni slišala za duhovnika Mateja Ježka, ki je dušno pastirsko službo opravljal v prvi polovici 20. stoletja, v glavnem na Notranjskem. 

Rodil se je 21. septembra 1881 v Spodnjih Gameljnah, župnija Šmartno pod Šmarno goro. V duhovnika je bil posvečen leta 1905. Po nekaj letih kaplanske službe je leta 1914 prišel v Begunje pri Cerknici. Umrl je 12. maja 1938 v ljubljanski bolnišnici razmeroma mlad, saj je imel komaj 57 let. V Begunjah je tako deloval 24 let, pred tem je deloval kot kaplan na Blokah. Pri njem je tedaj začela kot gospodinja služiti domačinka Urška Drobnič, sicer teta nedavno umrlega pravnika Antona Drobniča, ki je veliko desetletij kasneje postal prvi demokratični generalni tožilec po družbenih spremembah leta 1990. Ta podatek o teti Urški je omenjen tudi v knjigi “Mož neuklonljivih ramen”, ki je izšla nedavno. Župnik Ježek je dobro sodeloval tudi z Urškino sestro Anico, ki je bila učiteljica in zelo nadarjena za glasbo. Tudi ona je dolga leta delovala v Begunjah pri Cerknici.

Iz Ježkovega rodu pa je izšel še en duhovni poklic. Sedem let po Ježkovi smrti se je namreč rodil njegov pranečak Alojz Uran, kasnejši ljubljanski nadškof, ki je umrl lani. V svojih intervjujih je nadškof Uran večkrat omenil svojega starega strica in njegovo priprošnjo.

C. R.