Vstopna stran spletnega mesta www.rkc.si - Foto: p. Janez Papa OFM, Možnosti in meje interneta kot sredstva evangelizacije

Katoliška cerkev v Sloveniji je stopila na svetovni splet na velikonočni ponedeljek, 8. aprila 1996, domena www.rkc.si pa je bila registrirana 3. aprila 1996. Prva spletna stran je bila ustanovljena ob prvem obisku svetega očeta Janeza Pavla II. v Sloveniji.

17. aprila 1998 je bilo uradno ustanovljeno društvo VrNet – društvo za pospeševanje človeku prijazne uporabe elektronskih omrežij, ki je delovalo pri Slovenski provinci Družbe Jezusove. Omrežje VrNet pa je delovalo že prej. Pred več kot desetimi leti (1988/89) je nastalo omrežje VrNet (Vatican Radio NETwork), prek katerega so učinkoviteje in ceneje izmenjavali podatke za potrebe Radia Vatikan. Nekaj let kasneje (24. decembra 1994) je VrNet odprl vrata duhovnikom, redovnim ustanovam in cerkvenim organizacijam kot varno mrežo za pretok informacij in elektronskih sporočil.

Spletna stran www.rkc.si

Na spletnih straneh www.rkc.si so bili objavljeni aktualni dogodki Cerkve na Slovenskem in drugod; obiskovalci strani so lahko poglobili svoje duhovno življenje s pomočjo različnih duhovnih misli, iskric, oaz, odlomkov božje besede; lahko so spoznavali ureditev Cerkve, od škofij do redovnih ustanov, združenj in župnij; s pomočjo katoliških povezav so se lahko seznanili tudi z drugimi podobnimi stranmi; kazalo pa je pokazalo, kaj vsebujejo spletne strani Cerkve na Slovenskem.

Stran je vsebovala prvine, ki jih naglašajo cerkveni dokumenti, ki morajo biti prisotne na internetu: dostopne informacije, uporabni materiali, kontaktna oseba, skrb za izobraževanje (razni računalniški tečaji). Spletna stran rkc.si je bila dober kažipot vsem, ki so jih obiskali, saj so lahko dobili tako osnovne informacije, kot tudi duhovno hrano (duhovna misel, iskrica…).

Prenova spletne strani leta 2012

Leta 2010 je začelo Tajništvo Slovenske škofovske konference (SŠK) načrtovati prenovo spletne strani. Prenovljena spletna stran je bila predstavljena in začela z delovanjem februarja 2012. Od tedaj spletna stran je dostopna preko naslova https://katoliska-cerkev.si.

Grafična prenova spletne strani leta 2017

26. marca 2017 je Slovenska škofovska konferenca predstavlja grafično prenovljeno in posodobljeno spletno stran Katoliške cerkve v Sloveniji. Stran deloma izhaja iz prejšnje, ki je nastala v začetku leta 2012, vendar ponuja napredno uporabniško izkušnjo, ki ohranja enotno podobo tudi na zaslonih mobilnih naprav. Vedno več uporabnikov se namreč odloči za spremljanje novosti iz življenja domače in vesoljne Cerkve preko mobilnih naprav, zato je bil eden od ciljev prenove, ponuditi kakovostno vsebino na preglednem dizajnu na vseh napravah.

Objave na spletni strani se dopolnjujejo s tistimi na družbenih omrežjih, na katerih je prisotna Katoliška cerkev v Sloveniji. Namen tega je, da se informacije približajo ljudem v njihovem vsakdanu in jim prinašajo veselo evangeljsko novico tudi v digitalno okolje.

Pomembna novost strani je neposredna dostopnost vsebin dveh največjih uradnih katoliških virov informacij v slovenskem jeziku, kot sta Radio Vatikan in Družina ter edinega radia s krščansko vsebino v Sloveniji, Radia Ognjišče. Cilj tega je, da se obiskovalcem posreduje celostno informacijo o življenju Katoliške cerkve na enem mestu.

Prenova iz leta 2017 prinaša grafično posodobitev in večjo preglednost vsebin na spletni strani, med katerimi izstopajo:

1.         Izboljšana in preglednejša razdelitev novic;
2.         Možnost iskanja po datumih, vsebinskih sklopih ali ključnih besedah;
3.         Prilagoditev za prikazovanje na mobilnih napravah;
4.         Večja preglednost menija celotne strani;
5.         Obsežnejši napovedni koledar dogodkov;
6.         Jasnejša grafična in barvna strukturiranost strani;
7.         Prikaz novic Radia Vatikan, Družine in Radia Ognjišče;
8.         Povezovanje vsebin z družabnimi omrežij.

Naslovnica novice omogoča bralcu, da že na prvi pogled opazi njeno vsebino, prisotnost fotogalerije, kraj in datum dogodka ter tematske ključne besede. Prenova spletne strani tako sledi sodobnim trendom spletnega iskanja, omogoča prikaz na mobilnih napravah in integracijo vsebin z družabnimi omrežij in RSS viri. Prav tako omogoča obiskovalcem hitrejši dostop do vsebin ter možnost iskanja po različnih kriterijih.

Koncept strani smo pripravili v Tajništvu SŠK, stran je grafično zasnoval Miha Omejc (www.mihaomejc.com), za programersko izvedbo pa je poskrbel Peter Frank (www.kodington.com).

Od decembra 2022 deluje podstran za donacije Katoliški cerkvi v Sloveniji Doniraj, ki vernikom omogoča, da brezplačno namenijo 1 % svoje dohodnine Katoliški cerkvi. Glavni vir prihodkov Katoliške cerkve v Sloveniji predstavljajo prostovoljni darovi vernikov, ki so prvenstveno namenjeni financiranju verske dejavnosti: izvajanje bogoslužja, župnijska kateheza in verski pouk, vzdrževanje duhovnikov ipd. Darovi vernikov so namenjeni tudi vzdrževanju stavb, sakralne kulturne dediščine, umetniških del in drugim materialnim stroškom župnij ali redovnih skupnosti.

Viri:

–              J. Papa, Možnosti in meje interneta kot sredstva evangelizacije, diplomska naloga, Ljubljana, 2002.
–              Arhiv SŠK