foto: Wikipedia

Današnji dan je tudi godovni dan zgodnjih krščanskih mučencev Primoža in Felicijana, o katerih pa ni znano prav veliko. Slovenci ju povezujemo predvsem s cerkvami, zgrajenimi v goratem svetu, medtem ko o samem življenju teh dveh svetnikov ni mogoče najti veliko podatkov. 

Znano pa je, da sta bila to rodna brata, rimska državljana in plemenitega rodu. V Rim sta prišla, ko se je začelo veliko preganjanje kristjanov na ukaz cesarja Dioklecijana. Poganski duhovniki so ju naznanili oblastem, da sta brezbožna in delata čarovnije. Prijeli so ju in mučili, brata pa sta junaško vztrajala v zvestobi Kristusu. Poročilo o njunem mučeništvu pripoveduje, da sta v ječi molila: »Pomagaj nama, o Bog, naš Zveličar, in zaradi slave svojega imena naju reši. Odpusti nama grehe zaradi svojega usmiljenja, da ne porečejo pogani, kje je njun Bog?« Nazadnje je sodnik ukazal rabljem, naj ju obglavijo. To je bilo leta 289.

Njima na čast so zgradili baziliko na Nomentanski cesti v Rimu. V zgodnjem srednjem veku so njune relikvije prinesli tudi v Salzburg in od tam se je njuno češčenje širilo k nam in na naših tleh imata brata 33 cerkva. Najbolj znamenita je božjepotna cerkev sv. Primoža nad Kamnikom, sezidana vsaj že v 12. stoletju, dokončana pa šele leta 1459. Krasijo jo čudovite stenske slikarije (freske). Tja so romali ne le Kranjci, ampak tudi Štajerci in Korošci. Na njun god so tam blagoslavljali ajdo.

Vir: Ognjišče, Družina