foto: posnetek zaslona

Sestre in bratje, vse vas pozdravljam v imenu Svetega očeta in se vam zahvaljujem za vašo navzočnost danes popoldne. Ne glede na to, ali ste sorodniki, študenti, prijatelji ali preprosto radovedni, vneti ali ne preveč vneti verniki, vsi ste dobrodošli (Iz 25,6; 55,1s; Lk 22,30; Raz. 3,20). V imenu Svetega očeta bi rad pozdravil in se posebej zahvalil škofijskemu upravitelju Roku Metličarju za opravljeno delo v zadnjih letih. Naj ga Bog še naprej blagoslavlja. V imenu svetega očeta se seveda zahvaljujem tudi Nj. Ekscelenci škofu Lipovšku za njegovo škofovsko pastoralno zavzetost in za to, da je v teh letih z veliko človečnostjo vlival pogum mnogim.

Maksimiljan Matjaž je poklican v škofovsko službo (Apd. 1,24-25). Klemen Aleksandrijski o Dvanajstih piše: »Niso bili izbrani za apostole zaradi nekaterih izrazitih naravnih lastnosti, saj je bil z njimi izbran tudi Juda. Toda bili so sposobni postati apostoli, ker jih je izbral tisti, ki predvideva tudi težave« (Stromata VI.13). Krščansko stanje je poklicanost. Smo grešniki, a sveti zaradi poklicanosti (Rim 1,1,7; 1 Kor 1,1), ker smo rojeni in prerojeni v Duhu (Jn 3,3), po katerem kličemo “Abba”, oče (Rim 8,15; Gal 4,6) in ki nam daje pristno svobodo (Apd 2,1-13).

Rad bi vas spomnil na položaj škofa v Cerkvi. Kot veste, je Jezus Kristus, ki je bil poslan od Očeta, da odreši ljudi, sam poslal v svet dvanajst apostolov (Mk 6,6-13). Ti so bili polni moči Svetega Duha (Jn 14,16; 16,7) in so od Kristusa prejeli poslanstvo oznanjevanja evangelija vsem ljudstvom (Mk 1,1416,15-16; papež Frančišek, Angelovo čaščenje, 2. maja 2021), ki jih je združil v eno samo ovčjo stajo (Jn 10,1-16), da jih posveti in vodi. Da bi lahko to nalogo opravljali do konca časov, so apostoli izbrali moške, ki so jim prenesli dar Svetega Duha (Apd 1,21-22), ki so ga sami prejeli od Kristusa, tako da so nanje položili svoje roke so jim prenesli polnost zakramenta stanu. Iz roda v rod je neprekinjeno nasledstvo škofov ohranjalo in prenašalo tradicijo začetkov, in tako se Odrešenikovo delo širi na nas in še naprej raste (Apd 14; 1 Kor 3).

V osebi škofa, ki je obkrožen s svojimi duhovniki, je med vami navzoč sam Kristus, večni duhovnik: po škofovi službi (Lumen Gentium in Christus Dominus; Janez Pavel II., Pastoris Gregis) je on tisti, ki še naprej oznanja dobro novico in vernikom deli zakramente vere; po škofovem duhovnem očetovstvu (oče se ne rodi, to postane: papež Frančišek, Patris corde), je On tisti, ki združuje nove člane s svojim telesom; po škofovi modrosti in preudarnosti razblinja meglice življenja in vas v vašem zemeljskem romanju vodi do nebeške sreče. Tako izrekamo dobrodošlico našemu bratu Maksimiljanu, ki ga danes uvajamo v škofovski kolegij s polaganjem rok (Apd 9,17; 19, 6; Pavel VI: Pontificalis Romanis). Glejte v njem Kristusovega služabnika in skrbnika Božjih skrivnosti, tistega, ki je dobil poslanstvo, da pričuje evangelij v njegovi resnici in da ljudi poživlja in ​​posvečuje Božji duh. Škofova dejanja morajo biti takšna kot dejanja apostolov, in ta dejanja morajo biti evangelij Duha: udejanjanje Jezusovih dejanj in molitev. Spomnite se Kristusovih besed njegovim apostolom: “Kdor vas sprejme, mene sprejme; in kdor sprejme mene, sprejme tistega, ki me je poslal« (Mt10,40).

Dragi naš brat Maksimiljan, Gospod te kliče za škofa: vzet si bil izmed ljudi (Heb 5,1 in 4) in postavljen v službo ljudem v njihovih odnosih z Bogom. Dobro veš, da biti škof ni čast, ampak služenje, ki ga je treba izvrševati (papež Frančišek, homilija 19. marca 2016) in da je prva škofova naloga, da je koristen svojemu ljudstvu (ista homilija: “Bodite služabniki vseh: največjih in najmanjši. Vseh. A vedno služabniki, v služenju”). Ponavljam, da mora biti škof koristen svojim ljudem, za svetost vseh! Kot Jezus zahteva, naj bo, kdor je največji, kot najmanjši (Mt 18,4) in tisti, ki ukazuje, kot tisti, ki služi. Ne bodi kot knezoškof z gradom, kočijo in dvorom. Ne izgubi se v denarju, slavni grški pleoneksiji: imeti in imeti več (Ef 4,19), na katero je Jezus opozoril v Mk 7,22. Sveti Pavel piše, da so z materialno nezmernostjo povezane številne nezmernosti (1 Kor 5,10s; 6, 9s; Rim 1,29 Col 3,5; Ef 5.3.5 itd.). Ne izgubi duše v ekonomskih zadevah in spodbujaj popolno preglednost.

Škof ima nalogo izganjati hude duhove (Mt 17,21; Mk 9,29). Papež Frančišek o tem govori večkrat. Si apostol, naslednik apostolov. Ostani preprost in dostopen (Sof 2,3; Mt 18,4; Lk 10,1-12; 6,29; Fil 2,3). Sprejmi vse (Mk10,17). Bodi blizu vsem, še posebej ubogim. Dajaj in ponujaj vsem večno življenje! Pridigajte v skladu s časom in v nasprotju s časom, spodbujaj in opogumljaj z neumornim potrpljenjem in s skrbnostjo za poučevanje. Naj bodo tvoje pridige kratke in dostopne. Si biblicist. Božja beseda podajaj jasno in preprosto. Bogu daj priložnost ne samo s tem, da mu omogočiš, da bo slišan, ampak tudi tako, da vernikom omogočiš dostop do Besede, do katerega imajo pravico. Vzpostavi službo kateheta, kot to želi papež Frančišek (Antiquum ministerium). Ne čakaj, ampak bodi zavzet za Gospodovo hišo (Ag 1,4-8).

Z molitvijo in požrtvovalnostjo posreduj (Ef 6,18-19; Jak 5,16) za ljudi, ki so ti zaupani, in jih prosi za njih polnost Kristusove milosti. Bodi, v zaupani ti Cerkvi, skrbnik Kristusovih skrivnosti, vodnik in zvesti varuh (Kongr.za škofe: Apostolorum successores). Ker te je Oče izbral za vodenje njegove družine, se spomni zgleda dobrega pastirja: on pozna svoje ovce in njegove ovce poznajo njega: ni okleval, da bi zanje dal življenje (Jn 10,11-18). Ne bodi kot slabi pastirji, ki jih omenjajo preroki (Ezk 34,3 ali 34 1-10; Jer 23, 1s; 50, 6).

Ljubi kot oče in kot brat vse tiste, ki ti jih Bog zaupa, najprej duhovnike in diakone, tvoje sobrate v služenju Kristusu, pa tudi redovnike in redovnice. Ne boj se! Ne pozabi na uboge in šibke, popotnike in tujce. Povabi kristjane, naj sodelujejo s teboj pri apostolskem delu; z veseljem jih poslušaj. Ne bodi klerikalen škof, ampak mož, ves od Boga. Spodbujaj konstruktiven dialog in sodelovanje. Spremljaj, prepoznavaj in vključuj krhkost (papež Frančišek, Amoris laetitia, 8). Ne zapiraj se v majhno skupino izbranih. Skrbi za mlade. Vsi govorijo o njih, a le redki jih poslušajo in spremljajo. Brez strahu zaupaj laiškim vernikom številne odgovornosti, ki jih lahko in morajo zasedati. Tvoja skrb naj doseže tiste, ki še niso v Kristusovi ogradi, pa jih je v Celju veliko, ker so ti tudi oni zaupani v Gospodu. Gospod ti bo s svojo milostjo dal, da boš obrodil sadove, tudi če je zemlja sušna zaradi nesporazumov, težav, preganjanj, kakor tudi klerikalnih legalističnih zahtev ali moralizma. To je tisto, kar je sušna dežela (papež Frančišek, Angelovo čaščenje, 21. marca 2021).

V Katoliški cerkvi (Apd 2,42; 4,32), zedinjeni z vezjo ljubezni, nikoli ne pozabi, da si član škofovskega kolegija: zato bodi zvest Svetemu očetu. Biti član škofovske konference ne pomeni biti sokrivec v tem, kar ni dobro in pravično, pomeni zavzemati se za Kristusa skupaj z drugimi škofi. Skrbi tudi za druge Cerkve in nudi pomoč tistim, ki jo potrebujejo, vključno s škofi. Skrbi torej za vso Gospodovo čredo, v kateri te je Sveti Duh postavil za škofa, da vodiš Božjo cerkev v imenu Očeta, katerega obličje moraš predstavljati v Cerkvi, v imenu njegovega Sina Jezusa Kristusa, katerega vlogo opravljaš kot Učitelj, Duhovnik in Pastir, in v imenu Svetega Duha, ki oživlja Kristusovo Cerkev in katerega moč nam pomaga. Mašuj dostojanstveno. Bodi človek molitve. Človek vere! Kot božji prijatelj boš prijatelj vseh! Nazadnje, bodi dejaven in dajaj prednost pričakovanju drugega Kristusovega prihoda, h kateremu vsi stremimo (Lk 22:30). Naj ti Oče in Sin pomagata, da boš vedno odprt za Duha, ker te bo On vodil naprej v tvojem življenju v službi Gospoda. Amen!

Msgr. Jean-Marie Speich
Apostolski nuncij v Republiki Sloveniji

Vir: SŠK