foto: Pixabay

Kot vsaka druga pobožnost, npr. do Marije, svetnikov in drugih, ima tudi pobožnost do Jezusovega Srca nekaj tipičnih značilnosti, prek katerih se verniki obračamo k Jezusovemu Srcu, piše spletni portal Aletheia.

Posvetitev in zadoščevanje sta dva vidika pobožnosti, ki ju med letom obhajamo na prvi petek v mesecu.

Kaj pomeni posvetitev nečemu? Kadar se nekemu delu zares posvetimo, takrat se ne pustimo motiti in smo osredotočeni le na tisto, kar delamo. Posvetitev pomeni, da neko stvar izvzamemo iz posvetne (vsakdanje) rabe in jo namenimo za liturgično uporabo, za bogo-služje. Tudi posvetitev oseb je namenjena ravno temu, da se redovniki, redovnice, duhovniki povsem posvetijo Bogu, živijo Bogu posvečeno življenje.

Posvetitev, ki jo verniki opravimo na prvi petek, je sicer posebna, saj jo obnavljamo vsak mesec. Posvetitev Srcu Jezusovemu je podaritev samega sebe Bogu iz ljubezni do njega, da prek nas in po nas deluje v svetu.

Več si lahko preberete TUKAJ.

F. V., C. R.