foto: Wikipedia

Praznik sv. Benedikta, zavetnika Evrope, sicer praznujemo 11. julija, letos bo ta dan na nedeljo, kar pomeni, da se ga ne bo posebej liturgično obeleževalo. Kljub temu pa velja spomniti na Benediktovo zapuščino, med katero sodi tudi medaljon oz. svetinjica sv. Benedikta.

V zadnjem času se ta svetinjica precej širi tudi med Slovenci, velike zasluge za to je imel sedaj že pokojni duhovnik in eksorcist Marijan Arhar. Celo znani misijonar pater James Manjackal v svojih knjigah omenja, kako mu je Arhar nekoč podaril medaljon sv. Benedikta in kako lahko pomaga pri rasti v svetosti.  Sv. Benedikt ima namreč izreden pomen za krščansko Evropo, njegovi duhovni sinovi so pokristjanili to celino in v Evropo prinesli križ, knjigo in plug. To so trije simboli, ki pomenijo: vero, krščansko kulturo in napredno gospodarstvo, v uvodu knjižice “Sveti Benedikt pomaga” piše cistercijan in upokojeni opat pater Anton Nadrah. “Ker se danes mnogi sramujejo krščanskih korenin in jih nočejo niti omenjati, nam prav sv. Bene-dikt lahko pripomore, da jih bo čim več ljudi priznalo in iz njih živelo. V 11. stoletju se je na priprošnjo svetega Benedikta zgodilo čudežno ozdravljenje mladeniča z imenom Bruno, ki je pozneje postal benediktinec in nato papež sveti Leon IX. To je bil povod, da je Cerkev odobrila izdelovanje svetinje svetega Benedikta, ki je še danes zelo razširjena.Ko so leta 1880 proslavljali 1400-letnico rojstva svetega Benedikta, je dal opat Monte Cassina skovati posebno spominsko svetinjo, ki je postala znana pod imenom »jubilejna svetinja svetega Benedikta«,” piše pater Nadrah.

In kaj pomenijo kratice in simboli na omenjeni svetinjici, ki jo vgrajujejo tudi v križe? Na medalji so na strani, kjer je velik križ, tudi kratice latinskih besed.

C. S. P. B. (Crux Sancti Patris Benedicti ili “Križ Svetega očeta Benedikta”).

1. C. S. S. M. L. (Crux Sacra Sit Mihi Lux): “Sveti križ, bodi meni luč.”

Vodoravna linija križa

1. N. D. S. M. D. (Non Draco Sit Mihi Dux): “Naj zmaj /tj. hudič/ nikoli ne bo moj vodnik.”

V smeri urinega kazalca na robu:

1. V. R. S. (Vade retro Satana): “Umakni se, Satan!”

2. N. M. S. V. (Not Suade Mihi Vana): “Ne preizkušaj me s svojo nečimrnostjo.”

3. S. M. P. L. (Sunt Mala quae Libas): “Kar mi nudiš, je zlo.”

4. I. V. B. (Ipse Venena Bibas): “Izpij sam svoj strup.”

Na drugi strani medalje pa je napisano: EIUS IN OBITU NOSTRO PRAESENTIA MUNIAMUR (ob času svoje smrti bomo zaščiteni z njegovo prisotnostjo). Spodaj je letnica 1880, v rimskih številkah (MDCCCLXXX) – leto, ko je ta medalja dobila končno obliko.

Prav tako spodaj, nad letnico stoji napis EX MONTIS CASINO (iz Montecasina – glavni samostan benediktincev, ki leži v Italiji).

Na sredini te druge strani je podoba sv. Benedikta, ki drži v eni roki križ, kar predstavlja njegovo eksorcistično delovanje in njegovo vero v moč svetega krsta, ki je osnova za upor proti satanu. V drugi roki drži knjigo pravil meniškega življenja, kjer so konkretna navodila za bližanje Bogu in za oddaljevanje od hudiča. Spodaj je ob njem na eni strani kelih, iz katerega leze kača. To je opis, kako so sv. Benedikta nekoč hoteli zastrupiti z zastrupljenim vinom. Ko je kelih blagoslovil, preden ga je hotel izpiti, je iz njega skočila kača. Tako je bil opozorjen. Na drugi strani je prikazan krokar s kruhom v kljunu. To je bil drugi poizkus zastrupitve. Zastrupljen kos kruha je odnesel krokar izpred sv. Benedikta in je bil tako rešen. Levo in desno od lika sv. Benedikta pa je s celimi besedami napisano: CRUX SANCTI PATRIS BENEDICTI (križ svetega očeta Benedikta).

Vendar pa se je treba zavedati pomembnega dejstva: medaljica sv. Benedikta NI AMULET in NE DELUJE MAGIČNO, čeprav ga na mnogih spletnih straneh tako prikazujejo, kot da deluje sama od sebe. Da bi tudi s pomočjo svetinjice dobili milosti, je potrebno vsakodnevno moliti in gojiti tesen odnos z Bogom.Če bi verovali v to, da ima že sama medaljica moč, ne da bi bil pri tem prisoten naš delež, bi to pomenilo praznoverje.