foto: Pixabay
Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov je v soboto, 1. maja 2021, na praznik sv. Jožefa delavca, objavila litanije svetega Jožefa z dodanimi novimi vzkliki.

Litanije svetega Jožefa

Molimo jih na praznik svetega Jožefa, ob potrebah Cerkve, ob srečanjih bolnikov.

Gospod, usmili se.
Kristus, usmili se.
Gospod, usmili se.
Kristus, sliši nas.
Kristus, usliši nas.

Bog Oče nebeški, – usmili se nas.
Bog Sin, Odrešenik sveta,
Bog Sveti Duh,
Sveta Trojica, en sam Bog,

Sveta Marija, – prosi za nas.
Sveti Jožef,
Slavni sin Davidov,
Luč očakov,
Ženin Božje Porodnice,
Odrešenikov varuh,
Čisti varuh Device,
Rednik Sina Božjega,
Skrbni branitelj Kristusov,
Služabnik Kristusov,
Služabnik odrešenja,

Nadaljevanje TUKAJ.

Vir: Vatican News