Voditelj oddaje Metod Berlec in škof Anton Jamnk (foto: Nova24tv)

Februarja letos je bila posneta Beremo na televiziji Nova24TV. Voditelj oddaje Metod Berlec je z ljubljanskim pomožnim škofom in teolog prof. dr. Antonom Jamnikom spregovoril o različnih knjigah, vlogi ljubljanskega nadškofa dr. Alojzija Šuštarja pri demokratizaciji in osamosvojitvi Slovenije, liberalizmu in s tem povezanimi aktualnimi vprašanji.

Anton Jamnik se je rodil leta 1961 v Ljubljani. Doma je iz župnije Dobrepolje – Videm pri Ribnici na Dolenjskem. V osnovno šolo je hodil v Grosupljem, na gimnazijo Josipa Jurčiča pa Stični. Po odsluženem vojaškem roku se je leta 1981 vpisal na Teološko fakulteto v Ljubljani in diplomiral leta 1987.

Isto leto ga je nadškof metropolit dr. Alojzij Šuštar v Ljubljani posvetil v duhovnika in ga po mašniškem posvečenju imenoval za kaplana v Kočevju. Od leta 1990 do 1994 je bil nadškofijski tajnik v Ljubljani.

Na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 1993 magistriral. Naslednje leto je postal asistent pri Katedri za filozofijo Teološke fakultete. Istega leta se je preselil v Zavod sv. Stanislava, kjer je na Škofijski klasični gimnaziji poučeval verouk in kasneje tudi filozofijo.

Nadaljeval je doktorski študij in ga leta 1997 končal z disertacijo Rawlsov poskus etične utemeljitve liberalizma pod mentorstvom prof. dr. Antona Stresa in somentorstvom dr. Cyrila Barretta s Campion Halla na Univerzi v Oxfordu. Na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani je bil najprej docent za filozofijo, leta 2012 pa je bil izvoljen za izrednega profesorja za filozofijo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani.

Med drugim je bil član Republiške kurikularne komisije za filozofijo, odgovorni urednik revije Tretji dan, tajnik Mešane krovne komisije Katoliške Cerkve in Vlade Republike Slovenije. No, julija 2000 pa ga je ljubljanski nadškof metropolit msgr. dr. Franc Rode imenoval za direktorja Zavoda sv. Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano.

Papež Benedikt XVI. je dr. Antona Jamnika 15. novembra 2005 imenoval za ljubljanskega pomožnega škofa. V škofa je bil v stolni cerkvi sv. Nikolaja v Ljubljani posvečen 8. januarja 2006.

Pri Slovenski škofovski konferenci (SŠK) je odgovoren za Medškofijski odbor za kulturo. Med letoma 2006 in 2009 je bil tudi predsednik Komisije za šolstvo. Leta 2008 je postal redni član Evropske akademije znanosti in umetnosti s sedežem v Salzburgu.

Vodil je Komisijo za pripravo katoliške osnovne šole. Udejstvoval se je na področju ustanavljanja Katoliške univerze v Sloveniji. Med drugim je bil direktor na novo ustanovljenega Katoliškega inštituta s sedežem v Ljubljani. Bil je tudi predsednik komisije, ki je pripravila program Fakultete za poslovne vede, ki je v okviru omenjenega inštituta kot prva fakulteta začela delovati v študijskem letu 2010/2011.

Na omenjeni fakulteti predava filozofijo, filozofijo religije in etiko. Aktivno sodeluje z univerzami in visokošolskimi ustanovami v tujini. Znan je kot odličen predavatelj tako doma kot po svetu.

Dr. Anton Jamnik je v oddaji spregovoril tudi o zablodah liberalizma, ki se v praksi žal negativno kažejo tudi v nekaterih ravnanjih Evropske unije oziroma bruseljske birokracije.

M. B., C. R.