Celjski škof Maksimilijan Matjaž (foto: škofija Celje)

Od začetka septembra dalje v celjski škofiji ni več naddekanatov. Zmanjšano je tudi število dekanij – do sedaj enajst dekanij je združenih v pet dekanij. 

Sklep o tem je bil sicer sprejet že v začetku avgusta po posvetu škofa dr. Maksimilijana Matjaža s sodelavci in v duhu vizije razvoja škofije. Zato je ukinil razdelitev škofije na naddekanate in preuredil dekanije tako, da je po novem namesto enajst nastalo pet dekanij. Na predlog duhovnikov je dne 21. 9. 2021 imenoval dekane in prodekane novih dekanij za dobo pet let.

Nove dekanije so nastale z združitvijo prejšnjih:

– Dekanija Celje-Nova Cerkev, dekan je Tadej Linasi (župnik Župnije Celje – sv. Danijel), prodekan je Alojz Vicman (župnik Župnije Nova Cerkev)

– Dekanija Gornji Grad-Šaleška dolina, dekan je Aleksander Koren (župnik župnije Mozirje), prodekan je Janko Rezar (župnik Župnije Velenje – sv. Martin), prodekana  zaradi začasne odsotnosti v tem času nadomešča Vinko Čonč (Šoštanj)

– Dekanija Kozje-Rogatec-Šmarje pri Jelšah, dekan je Damjan Ratajc (župnik Župnije Šmarje pri Jelšah), prodekan je p. Ernest Benko OFMConv (župnik Župnije Olimje)

– Dekanija Laško-Videm ob Savi, dekan je Rok Metličar (župnik Nadžupnije Laško), prodekan je Jože Brečko SDB (župnik Župnije Sevnica)

– Dekanija Žalec-Braslovče, dekan je mag. Srečko Hren (župnik Župnije Prebold), prodekan je mag. Vlado Bizjak (župnik župnije Žalec).

Vir: Škofija Celje

C. R.