Dr. Roman Globokar (foto: posnetek zaslona / TV Exodus / Youtube)

Novi rektor ljubljanskega bogoslovnega semenišča je dr. Roman Globokar, sicer predavatelj moralne teologije na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani. 

V zadnjih letih se je Globokar ukvarjal z univerzitetno pastoralo, pred tem pa je bil več let direktor Zavoda sv. Stanislava. Že pred tem je v tej ustanovi deloval kot duhovni spremljevalec dijakov ŠKG in predavatelj vere in kulture.

Ključe semenišča je Globokar prejel v Strunjanu. Izročil mu jih je dosedanji rektor Peter Kokotec, ki z umestitvijo novega škofa dr. Andreja Sajeta prevzema službo generalnega vikarja novomeške škofije.

Uradno je bil Kokotec za generalnega vikarja imenovan na praznik svetih nadangelov, 29. septembra 2021. Kakor njegovo službo določa Zakonik cerkvenega prava, bo z redno oblastjo škofu pomagal pri vodstvu celotne škofije. (can. 475sl.) Pri jutranji sveti maši v škofovi kapeli je novi generalni vikar tako tudi izpovedal katoliško vero (c.f. can. 833 §5).

C. R.