Fotografija je simbolična - župnija Trnovo (foto: arhiv Demokracije)

Leon Marc, publicist: 

“Vprašanje, kako bomo živeli Cerkev sredi dominacije levo-liberalnega, mestoma postmodernega in Cerkvi izrazito nenaklonjenega okolja, pogosto preprosto primitivnega v odnosu do religije nasploh, posebej pa do krščanstva: kako bomo s tem okoljem komunicirali; kakšna je in bo naša katoliška identiteta, je eden od razlogov za slovensko sinodo.

Jeseni 2023 bo v Rimu zasedala škofovska sinoda na temo same sebe – na temo sinodalnosti, ki v osnovi pomeni skupno pot vseh krščenih. Več krajevnih cerkva po svetu se je odločilo, da kot pripravo na ta proces skličejo sinode krajevnih cerkva, npr. v formatu nacionalnih škofovskih konferenc. Slednje že nekaj časa pridobivajo pomen. Že papež Benedikt XVI. je zaslutil, da bo enotnost vesoljne Cerkve težko ohraniti brez prave decentralizacije, hkrati pa da ne bo mogoče urediti odločanja v Cerkvi, ki danes šteje več kot pet tisoč škofov. Potrebujemo bolj vključujočo in policentrično Cerkev, ki pa seveda mora biti v tesni medsebojni povezanosti in povezanosti s papežem. Razmišljanja gredo tudi v smer oživljanja patriarhatov, kakor jih je poznala Cerkev v pozni antiki in kakor jih je kasneje ohranila v bistvu le pravoslavna Cerkev.”

Vir: Časnik.si