Nadškof Stanislav Hočevar (foto: Media centar Beograd / Wikipedia)

Msgr. dr. Stanislav Hočevar, beograjski nadškof:

“Bratje in sestre romarji treh Slovenij! Živimo zares avtentični kairos generalnega pregledovanja našega osebnega in občestvenega Bitja: ali smo iskalci ali ne; ali je naše iskanje docela avtentično in docela prav motivirano za skupno dobro, za skupno blaginjo ali pa iščemo sebe? Ali imamo moč, da preteklost pravilno dojamemo in da se v tej uri puščave znebimo duha sužnosti, duha enostranskega dojemanja življenja, zgodovine, prav tako tudi cilja in smisla življenja? Ali smo torej ljudje besedičenja, prepiranja, prerekanja, godrnjanja ali pa smo služabniki Besede – torej služabniki celovitosti, služabniki edinosti in Življenja. Tisti, ki se nenehno odločajo samo za negiranje, samo za godrnjanje in brezupnost, se že v temelju motijo. Na začetku vsega je Beseda, je smisel, je cilj, je pot, je udejanjanje Življenja in zato poezija; vse tisto torej, kar nujno rojeva kontemplacijo, mistiko, zaročništvo in svatbo. To je torej dežela bivanja, dežela, v katero smo poklicani. Na začetku vsega torej ni nič, ni negacija, ni protest!”

Vir: Časnik.si