V Madridu v Španiji je 20. in 21. oktobra 2023 potekalo zasedanje Evropske zveze katoliških šol (CEEC). Članica zveze je tudi Komisija za šolstvo pri Slovenski škofovski konferenci, ki je bila na srečanju ponovno izvoljena tudi v upravni odbor zveze, kjer bo svoje naloge opravljala v prihajajočem 4-letnem mandatu.

Delegati srečanja so se podrobneje seznanili z izobraževalnim sistemom države gostiteljice, kjer je bila Cerkev eden ključnih deležnikov pri vzpostavitvi sistema izobraževanja. Ob svoji usmeritvi v delo z ljudmi na obrobju je zagotavljala izobraževanje za velik del države. Tako preko 2.500 katoliških šol še danes obiskuje več kot 1,5 milijona otrok. Kljub temu pa so v državi vse močnejše težnje po umikanju cerkve in religije iz področja izobraževanja.

Razvoj dogodkov po drugih državah zveze nakazuje določene skupne izzive, med katerimi je na prvem mestu gotovo vprašanje zagotavljanja zadostnega števila usposobljenih in primerno formiranih učiteljev na katoliških šolah, pa tudi vprašanje zagotavljanja ustrezne ravni avtonomije zasebnih šol.

Evropska zveza katoliških šol sicer zaključuje delo na tematiki formacije zaposlenih in odgovornih v katoliških šolah ter pričenja delo na naslednji delovni tematiki, ki jo uvaja z vprašanjem, kaj je lahko specifični prispevek katoliških šol današnjemu času – predvsem v smislu vzgoje za dialog.

Srečanja sta se v imenu Komisije za šolstvo pri SŠK udeležila mag. Anton Česen in tajnik komisije Marko Weilguny.

SŠK