foto: Andrew Gardner / Wikipedia

Papež Frančišek je izdal apostolsko pismo, s katerim želi disciplinsko urediti področje obhajanja tradicionalne latinske maše, torej maše po tridentinskem obredu in po misalu pred liturgično prenovo. Spomnimo: rimski misal, ki je sedaj v veljavi, je bil izdan leta 1970 v času papeža Pavla VI. in predstavlja dokončno verzijo pokoncilskega mašnega obreda.

Med novimi pogoji za obhajanje takšnega bogoslužja je navedeno med drugim, da te skupine ne izključujejo veljavnosti in legitimnosti bogoslužne prenove, navodil 2. vatikanskega koncila in učiteljstva papežev. Takšna bogoslužja naj se ne obhajajo v župnijskih cerkvah, prav tako naj se tudi ne ustanavljajo nove personalne župnije. Prav tako naj bi bil v vsaki škofiji določen tudi duhovnik, ki bo moderator skupin vernikov, ki obhajajo tridentinsko bogoslužje.

Med določbami velja še izpostaviti, da morajo duhovniki, posvečeni po objavi tega motuproprija, ki nameravajo maševati po Rimskem misalu iz leta 1962, predložiti uradno prošnjo škofu ordinariju, ki se bo pred izdajo dovoljenja posvetoval z Apostolskim sedežem.

Celotno pismo je na voljo TUKAJ.

C. R.