Stolnica sv. Nikolaja v Novem mestu (foto: Matjaž Mirt / Wikipedia)

Tiskovni urad generalnega tajništva za sinodo v Vatikanu je 29. oktobra 2021 poročil, da so odzivi na sinodalno gibanje pozitivni in da so prispele številne pobude ter prošnje, da bi prvo fazo sinodalnega procesa podaljšali.

Utemeljitve za podaljšanje prve faze, ki se odvija v krajevnih Cerkvah, je utemeljena z večjo priložnostjo božjega ljudstva, da bi pridobilo avtentično izkušnjo poslušanja in dialoga v začetem procesu.

Ker je prva faza procesa osnova na sinodalno pot, je generalno tajništvo za sinodo sklenilo, da bo 15. avgust 2022 datum predstavitve povzetkov v krajevnih Cerkvah, ki jih bodo pripravile škofovske konference.

SŠK